presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Komisioner Stefan Fule je uputio pismo Predsednici Jahjaga

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, primila pismo Komisionera Evropske Zajednice za Proširenje, g. Stefan Fule, nakon usvajanja Nacionalne Strategije Kosova za Evropsku Integraciju.

U nastavku sledi potpun tekst pisma gospodina Fule upuceno Predsednici Jahjaga:

Poštovana Predsednica Jahjaga,

Zahvaljujem što ste se usaglasili sa Evropskom Komisijom o Nacionalnoj Strategiji Kosova za Evropsku Integraciju.

Ova strategija cini sažeti dokumenat koji sadrži jednu aktualnu i realnu ocenu gde se sada nalazi Kosovo i gde želi biti 2020 godine. Ja pozdravljam pokazanu iskrenost u ovom poduhvatu i vašu ambiciju. Racunajte na moju podršku o prirodi ovih ciljeva da vam pomažem za njihovo ostvarivanje.
Vaša Nacionalna Strategija nije naprosto jedan dokumenat nego takode jeste i jedan proces. Cenim široku konsultaciju koju smo preduzeli tokom sastavljanja dokumenta i njegovo usvajanje u Nacionalno Vece za Evropsku Integraciju, Vece to koje sam snažno podržao pošto jaca konsenzus za evropsku viziju Kosova.

Strategija obuhvata u sebi više tema. Ja verujem da cete vi, kao što istice ovaj dokumenat, uspeti da obuhvatite u ovu dugorocnu viziju za Kosovo i ostala strateška dokumenta koji ce služiti za sprovodenje ove vizije. Malo nakon dostavljanja Strategije, Evropska Komisija i Kosovo su zapoceli pregovore o Sporazumu za Stabilizaciju i Asociranje, prvi formalni korak u vašu evropsku integraciju. Radi sprovodenja SSA-u i radi dokazivanja spremnosti Kosova za preuzimanje ostalih evropskih obaveza, trebate provoditi jedan širi program reformi EZ-e koji pokrivaju sve oblasti asquis-a.

Iz toga razloga, potrebno je da se vaša strategija usredsredi na medu-sektorska pitanja kao vladanje zakona i borba protiv korupcije, upravljanje te daljnje obuhvatanje interesnih grupa. Ohrabren sam sa važnošcu koju ste poklonili Reformi Javne Administracije, kao jednom bitnom elementu za ostvarivanje reformi. Ovo se pitanje istice u svim izveštajima Progresa-jedan za drugim, isto kao i potreba ne samo za modernizacijom nego i za podelu nivoa politickog odlucivanja od izvršnog nivoa.

Ocekujem daljnje korake u ovome procesu, radi sprovodenja vaše Nacionalne Strategije putem ostalih strateških dokumenata. Zahtevao sam od mojih odgovarajucih Departmana, koji upravljaju Dijalogom Procesa Stabilizacije i Asociranja, da integriraju vašu Nacionalnu Strategiju za Evropsku Integraciju u njihove diskusije i da pažljivo pregledaju neka pitanja pokrenuta u ovom dokumentu.

S poštovanjem
Stefan Fule 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.