presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Izlaganje Predsednice Atifete Jahjaga na drugom sastanku Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata

Želim vam dobrodošlicu na drugom sastanku Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata. Marta ove godine smo održali inauguracioni sastanak i zavetovali smo se da preduzmemo konkretne korake u skladu sa nadležnostima i obavezama koje ima svaki, da bi pomogao jednu od naj osetljivih kategorija civilnih žrtava koje je za sobom ostavio poslednji rat na Kosovu.

Poštovani učesnici,
 
Želim vam dobrodošlicu na drugom sastanku Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata. Marta ove godine smo održali inauguracioni sastanak i zavetovali smo se da preduzmemo konkretne korake u skladu sa nadležnostima i obavezama koje ima svaki, da bi pomogao jednu od naj osetljivih kategorija civilnih žrtava koje je za sobom ostavio poslednji rat na Kosovu.

Podrška i oslonac koji ste dali, predstavljao je nesumnjivo jednu institucionalnu i socijalnu podršku  koja je već 15 godina zaredom izostala.

Izraženo posvećenje jednoglasno je poslalo jasnu poruku kod svake žrtve da one nisu same i da mi, kao institucije i predstavnici društva, ćemo ispuniti naše obaveze da bi njima pružili, u prvom redu, zakonsko priznanje a potom i pristup potrebnim psiho-socijalnim, ekonomskim i zdravstvenim uslugama, u cilju njihove rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije
 
Mi ne možemo menjati njihovu prošlost, ali je došlo vreme da ne dozvolimo njihovu daljnju  stigmatizaciju. Došlo je vreme da su suočavamo sa ovim gorkim poglavljem naše istorije, razbijanjem tabua i šutnju koja je nadvladala toliko vremena.

Institucionalno osvešćenje za zakonsku obavezu prema ovoj kategoriji civilnih žrtava rata je došlo usvajanjem Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK-a, civilnih žrtava rata i njihovih porodica, od strane Skupštine Kosova 20.Marta 2014 o.g.

Usvajanje ovog zakona jeste korak napred u pravcu priznanja statusa žrtvama seksualnog nasilja tokom zadnjeg rata na Kosovu, putem kojeg ove će žrtve sada već uživati institucionalnu podršku kao i sve druge kategorije civilnih žrtava rata.

Cenim ovo kao prvi korak, među mnogo drugih koji nam preostaju da ih činimo radi garantovanja potpunog sprovođenja ovog zakona i pružanja dobiti predviđenih u njemu.

Ovaj delikatni proces treba da cilja zaštitu žrtava, otklanjanje ponovnog doživljaja preživelih patnji, treba da se rukovodi principom da se ne prouzrokuje šteta žrtvama i da se ohrabre one da budu korisnici kao i sve druge kategorije civilnih žrtava. Da se ne osećaju krive ili osramoćene za zločin koji je izvršen nad njima.

Polazeći od iskustva svugde u svetu, gde je već počelo sprovođenje zakona za zaštitu preživelih seksualnog nasilja u toku konflikata, preko potrebno je da se ovaj proces rukovodi potrebnom ozbiljnošću i profesionalizmom, odražavajući u svakoj njegovoj etapi, naše zajedničko zavetovanje za institucionalnu i društvenu odgovornost na osnovu svojstava i potreba koje ima ova društvena kategorija.

Ubeđena sam da, uz našu potrebnu obazrivost i radeći zajedno, institucije i civilno društvo, uz zajedničko iskustvo, i stalnu zajedničku međunarodnu  pomoć koju je Kosovo imala i kao član globalnih inicijativa za eliminaciju seksualnog nasilja kao sredstvo rata, mi ćemo uspeti činiti potrebne korake u pravcu potpunog sprovođenja ovog zakona.

Kosovo je deo sastavljača međunarodnih dokumenata koji ciljaju dokazivanje i dovođenje pred pravdom izvršilaca ovih zločinačkih dela seksualnog nasilja tokom rata. Mi smo već deo jedne globalne inicijative, predvođene od inostranog sekretara Ujedinjenog Kraljevstva, g. William Hague, gde mi neposredno doprinosimo u sastavljanju Međunarodnog Protokola.

Za nekoliko sedmica, u Globalnom Samitu ove inicijative koja će se održati u London, sakupiti će se učesnici iz svih zemalja sveta, i razmeniti ćemo naša iskustva, nastojanje našeg društva radi pomaganja ovoj kategoriji i izazovi sa kojima još uvek nastavljamo se suočavati da bismo njima pružili zaslužan tretman.

Ovaj Samit nesumnjivo će služiti za međunarodno priznanje žrtava seksualnog nasilja koje je za sobom ostavio rat na Kosovu, za zabijanje šutnje koja je zavladala unutar i van zemlje, ali nesumnjivo i steći i naučiti od iskustva ostalih, prestrojavanjem uz demokratske zemlje slobodnog sveta koje pozivaju na eliminaciju ovog mizernog ratnog sredstva, seksualnog nasilja nad nevinim civilima u ratnim sukobima.

Ubeđena sam da će Međunarodni Protokol, kao zaključni službeni deo ovog Samita,  poslužiti našoj zemlji, kao pomoć u radu već uspostavljenih institucija i mehanizama koji imaju za cilj dokazivanje i dovođenje pred pravdom izvršilaca ove kategorije zločina.

Nadam se da će Kosovo kao član ove globalne inicijative, uspeti pružiti jedno svestrano angažovanje i sveobuhvatni odgovor za potrebe žrtava seksualnog nasilja tokom rata.

Poštovane učesnice,

Tokom proteklih meseca sam imala mogućnosti  razgovarati sa mnogima od vas o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju preživeli seksualnog nasilja, razgovarali smo o njihovim potrebama i o mogućnosti za iznalaženje jednog što adekvatnijeg odgovora za njih.
 
Na svakom sastanku sam uočila potrebu za jačanje postojećih mehanizama sa povećanjem njihovih kapaciteta i povećanjem usluga koje pružaju ti mehanizmi, i potrebu za daljnje proširenje pružanih usluga da bi iste bile pri svakoj žrtvi, u svakom delu Kosova.

Nadam se da ćemo angažovanjem svakog od nas preko ovog Saveta, putem vaših  preporuka i vaših aktivnosti, postići dati potrebne psiho-socijalne, ekonomske, zakonske i zdravstvene usluge ovim civilnim žrtvama rata, garantujući njihovu potpunu rehabilitaciju u društvo.

Trebamo biti svesni da pred sobom imamo jedan dugačak put za ispunjavanje naše dužnosti, našu obavezu prema ovoj kategoriji civilnih žrtava rata. Počevši slamanjem šutnje, razbijanjem tabua i stigmatizma koji je zaokupio ovu kategoriju već 15 godina za redom.

S toga čestitam Eliza Hodžu za njen projekat podrzane i do Ministra Citaku i pokazanu hrabrost za slamanje nametnutih tabua i pozivanje protiv nasilja, pozivanje za rehabilitaciju, jedna naša zajednička dužnost, Ubeđena sam da ćemo zajedno uspeti.
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.