Govor predsednika Thaçi-ja na Regionalnoj konferenciji o bezbednosti rada novinara

Poštovani ambasadore Brathu,
Poštovana ambasadorko Apostolova,
Poštovani ambasadore Fandler,
Poštovani ambasadore Papadopulo,
Poštovani predstavnici medija, civilnog društva,


Dame i gospodo,

Dozvolite mi da vam pre svega poželim dobrodošlicu na Kosovo i da čestitam misiji OEBS-a na Kosovu na organizovanju ove konferencije koja je bitna za novinarstvo na Kosovu i u regionu.

Siguran sam da će diskusije koje ćete voditi ovde, kao i kampanja koja će se pokrenuti, dati još više doprinos jačanju profesije novinara u našem regionu.

Dame i gospodo,

Novinarstvo na Kosovu možda nije najstarije po tradiciji, ali je među najhrabrijim u regionu.

Novinari na Kosovu su bili među prvima koji su se angažovali za pluralizam, demokratiju, jednakost, za ljudska prava i slobodu izražavanja.

A od završetka rata na Kosovu, učinjeni su veliki napori da e uspostavi profesionalno i ubedljivo novinarstvo i uvek u službi javnosti.

Mi smo imali dve bitne okolnosti koje su rezultirale hrabrim novinarstvom.

Prvo, na Kosovu, slobodno i dobro novinarstvo je započeto u vreme represije i aparthejda.

Među prvima koji su se suočili sa represijom i naporima da se zaustavi glas koji je traži pravdu i jednakost, bili su upravo novinari.

U ovim okolnostima iskovala se smelost da se suoče sa vlašću, kakva god da je ona.

Ali, gajile su se i vrednosti kao što je nepristrasnost, profesionalizam, marljivost na istraživanjima i traženju tačne informacije, kao i hrabrost da se svaka informacija objavi.

Ovo je imalo svoju cenu.

Novinari su uvek bili na meti onih koji su nasiljem i represijom hteli da uspostave svoje politike.

Napadani su, mučeni su, kidnapovani i ubijani.

Ima još uvek novinara koji su nestali, još od rata.

Juče sam, kao predsednik Republike Kosova, preuzeo inicijativu za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje na Kosovu.

U okviru traženja istine o onome što se na Kosovu dogodilo za vreme rata, radiće se i na rasvetljavanju sudbine svakog novinara koji je trpeo u to vreme.

Po dva, nakon rata na Kosovu smo imali veliku međunarodnu podršku u izgradnji profesionalnog novinarstva uz visoke standarde.

Bila je sama Misija OEBS-a koja je rukovodila naporima za profesionalno novinarstvo na Kosovu.

Radilo se na obuci novinara i medija uopšte, bilo u okviru studija novinarstva na Univerzitetu u Prištini, bilo preko obuka za već postojeće novinare.

Podržano je formiranje organizacija koje štite novinare, prava novinara, ali i organizacije koje štite samu profesiju novinara.

Podržano je stvaranje zakonodavstva koje štiti rad novinara, kao i same novinare.

Danas su novinari na Kosovu zaštićeni zakonom o njihovom radu.

Ne samo da ne mogu biti kažnjeni za njih rad kao novinari, već čak na Kosovu, novinari pred sudom nisu obavezni da otkriju njihove izvore.

To je učinjeno s ciljem da se koliko je god to moguće zaštiti kredibilitet, integritet i profesionalizam novinarstva kao profesije.

Ali ovo ne znači da novinari imaju lak posao.

I na Kosovu se novinari i novinarstvo uopšteno suočavaju sa pritiscima na njihov posao.

Tekstovi o korupciji, ekstremizmu, radikalizmu, o jednakim pravima za sve zajednice, bilo da je reč o etničkim zajednicama, ili o nekim drugim zajednicama, kao što je to LGBT zajednica, o najugroženijima, kako ženama, tako i deci, stavljaju novinare pod direktnu pretnju i rizik.

I u ovoj sredini, na Kosovu smo uspostavili mehanizme za zaštitu novinara.

Policija Kosova je angažovana, kako bi branila novinari, kada god je to potrebno. 

To se čini ili pružanjem pratnje i sigurnosti, ili istraživanjem izvora pretnje i sankcionisanjem onih koji prete novinarima.

Ovo je rezultiralo hrabrim, dinamičnim i jakim  novinarstvom na Kosovu.

Dame i gospodo,

Dozvolite mi da kažem još nekoliko reči o izazovima današnjeg novinarstva.

I ovde Kosovo ide u korak sa svetom, dakle ne samo sa postignućima, već i sa izazovima sa kojim se danas suočava.

Glavni izazov za novinare i novinarstvo kao profesiju ne dolazi izvan, već se nalazu unutar profesije.

Danas, zahvaljujući mogućnostima koje pruža internet, izveštavanje i širenje vesti je postalo lakše nego ikada ranije.

Ali, ovo je učinilo da u novinarsku profesiju prodru i oni novinari kojima namera nije novinarstvo, već im je ono cilj za ostvarivanje njihovih drugih ambicija.

Ovo razara iznutra integritet, profesionalizam i ubedljivost novinarske profesije.

Makar na Kosovu, danas nije izazov sloboda izražavanja novinara.

Izazov je zloupotreba koja se čini slobodi izražavanja od strane onih novinara kojima novinarstvo nije profesija.

I ovde, glavu ulogu u zaštiti profesije imaju sami novinari.

Organizovani oko institucija koje su osnovane od strane predstavnika medija koji prate očuvanje profesionalnih standarda, sami novinari su oni koji su najviše pozvani da brane svoju profesiju od zloupotreba.

Nama ostalima ostaje da podržimo novinare i očuvanje sredine koja ceni i ocenjuje, ali i čuva i štiti profesionalno novinarstvo.

Verujem da ćete na ovoj konferenciji pronaći odgovore za izazove današnjeg novinarstva, ne samo ovde na Kosovu, već i u svetu.

Hvala vam!