Govor predsednice Republike Kosovo na ceremoniji diplomiranja kandidata za sudije

Visoko cenim i poštujem vaše aspiracije i posvecenje da, kao tužioci i sudije, služite zemlji i vladanju reda i zakona. Ovaj dogadaj je važan za vaša dostignuca, ali i za zemlju pošto konsolidacija strucnih kapaciteta sudstva i tužilaštva jeste jedan od kljucnih elemenata jedne pravne države.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosovo,
Poštovani ambasadori,
Poštovani sudije i tužioci,
Poštovani ucesnici,    
Dame i gospodo,

Visoko cenim i poštujem vaše aspiracije i posvecenje da, kao tužioci i sudije, služite zemlji i vladanju reda i zakona. Ovaj dogadaj je važan za vaša dostignuca, ali i za zemlju pošto konsolidacija strucnih kapaciteta sudstva i tužilaštva jeste jedan od kljucnih elemenata jedne pravne države.

Vi danas dokazujete da ste odlucili nositi jednu veliku odgovornost na svoja pleca za vladanje zakone i ustava.

Samo jedno nepristrasno, nekorumpirano i nepodložno sudstvo ce osigurati jacanje jedne funkcionalne i demokratske države koja je u službi potreba i zaštite svojih gradana.

Mi smo jedna mlada država i kao takva smo odlucni sprovesti sve potrebne reforme koje legitimiraju našu volju za stvaranje jednog efikasnog i transparentnog  sistema prava, u službi gradana, i radi suzbijanja negativnih fenomena sa kojima se suceljava naše društvo.

Time doprinosimo uspostavljanju poverenja svih gradana, bez razlike, u naš pravni sistem.

U okviru mojih kompetencija cu garantovati ustavno funkcioniranje sudstva kao nezavisni stub države. Odbrana nezavisnosti i poštovanja sudske vlasti od ostalih ovlasti jeste važan za uspostavljanje poverenja na sudstvo.

Naša je dužnosti da stvorimo uslove za pružanje jedne povoljne sredine gde se gradani Republike Kosova obracaju sa punim poverenjem institucijama pravde, kad god smatraju da su im ugrožena njihova prava i slobode, dok onima koji prekrše red i izazivaju povredu zakona, da im se sužava prostor delovanja.
 
Ovo jeste suština Nacionalnog Veca Protiv Korupcije koju sam ja formirala prošlog meseca, gde se ispoljavalo institucionalno jedinstvo i posvecenje za davanje prioriteta borbi protiv korupcije.  Kao sveobuhvatno angažovanje radi obezbedenja svih potrebnih uslova kako naši sudije ne bi se ometali u uspostavljanju pravde.

Naša buducnost zavisi od naše zajednicke volje da se dokažemo ozbiljni u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Vi buduci sudije trebate sa fanatizmom da branite vaš položaj kao cuvari pravde. Vi ste oni koji ce se stalno suceljavati sa izazovima tokom obavljanja vaše dužnosti. Ali, da zapamtite, da jedini vaš prijatelj u fotelji sudije jeste Zakon i Ustav. Poštujuci ovo, vi pomažete konsolidaciju države ali i šaljete jasnu poruku da niko nije i ne može biti nad zakonom.

Želja mi je da svi vi uspešno položite proces verifikacije i da nakon vašeg imenovanja da što brže pocnete da razmotrite nagomilane predmete, od cijeg rešavanja zavisi sudbina gradana Kosova koji traže pravdu.
Ocekujem od svih vas da se pridržavate nacelu strucne etike da služite zemlji u vašoj dužnosti sudije i tužioca.

Nalazimo se na jednom važnom momentu ispunjavanja našeg sna za integraciju u Evropsku Zajednicu. Samo pre dva dana Komisioner za proširenje, g.din Štefan Fyle, je lansirao studiju fizibiliteta za Sporazum o Stabilizaciji i Asociranje tokom inauguracionog sastanka Nacionalnog Veca za Evropske Integracije,  koju sam ja osnovala.

Naše napredovanje u ovom procesu ce neposredno zavisiti od ispunjavanja niz kriterija i jedan od kljucnih kriterija jeste vladanje reda i zakona.

Mi smo posveceni da ispunjavamo sve kriterije i naše obaveze na putu integracije Republike Kosovo u EZ-e.

Još jednom vam cestitam za vaša dostignuca i želim vam uvek puno uspeha.

Hvala vam!