Govor Predsednice Jahjaga na četvrtom sastanku Nacionalnog Veća Protiv Korupcije

Pod rukovodstvom Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, danas je održan četvrti sastanak Nacionalnog Veća Protiv Korupcije.

Na sastanak su učestvovali Direktor Agencije Protiv Korupcije, g. Hasan Preteni, Glavni Državni Tužilac g.din Ismet Kabashi, Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova, g. Enver Peci, Ministar Bajram Repđepi, Frančesko Flori, predsednik Skupštine Sudija EULEX-a, predstavnici međunarodnih institucija, poslanici i rukovodioci Komisija Skupštine Kosova, predstavnici ekonomskih institucija i drugi službenici.

U nastavku sledi govor Predsednice Jahjaga na ovom sastanku:

Poštovani ministri,

Poštovani članovi Nacionalnog Veća Protiv Korupcije.

Želim vam dobrodošlicu i uspeh u radu četvrtog sastanka Nacionalnog Veća  Kosova Protiv Korupcije,

Danas je treće tematsko razmatranje i raspravlja ćemo o radu Kosovske Agencije Protiv Korupciju.

Podrazumeva se da će glavnu reč imati direktor Agencije, Preteni, ali i svi vi, sa konkretnim predlozima, da učestvujete analizirajući dosadašnji rad, govoreći o među institucionalnoj povezanosti Agencije sa drugim institucijama.

Sigurno da će se ovde potencirati i doprinos građana u radu Agencije Protiv Korupcije. Poseban segment će biti zakonsko definiranje, prava i obaveze, kako Agencije tako i drugih institucija i građana. Sve to ima za cilj da Agenciju Protiv Korupcije bude poštovana institucija, prihvatljiva i poverljiva za sve, drugim rečima autoritarnom institucijom.

Gospodin Preteni je, u prethodnim sastancima, insistirajući snažno na jačanje uloge Agencije Protiv Korupcije i konkretnu zakonsku podršku njenom radu, zahtevao da se lažne prijave i ne prijavljene podatke pri ovoj agencija bude kažnjive. Ovo, isto kao i druga pitanja, koje ćete raspraviti, jeste u funkciji razjašnjavanja uloge, zadataka i obaveza svih stranaka.

Takođe, rečeno je da, pitanja koja se pokrenu od APK-e, neće se tretirati na zadovoljavajući način, ne tretiraju se na vreme, ne pokrenu se daljnji postupci i nema povratnih informacija.

Sigurno da u ovom segmentu ove među povezanosti i međuzavisnosti danas ćemo konkretno tretirati i imati ćemo tačne podatke koliko je predmeta pokrenuto, koliko je u proceduru i koliko je rešeno.

Kao u drugim sastancima, imamo potrebe da razgovaramo o daljnjem razjašnjenju zakonskih pravila, da predlažemo potrebne izmene i dopune u odgovarajućim zakonima koji povećavaju efikasnost Agencije Protiv Korupcije  i čine uspešnijom borbu protiv korupcije kao ružne nezakonite pojave, koja preti da se prostire u svim oblastima života i rada, naročito u radu institucija.

Kao Predsednica zemlje, kao faktor jedinstva, koordinacije i zajedničkog delovanja, više sam zainteresovana da stvorimo jednu atmosferu i opšte javno mnjenje protiv korupcije, da stvorimo potrebne mehanizme da najpre sprečimo ovu pojavu, ali da takođe budemo beskompromisni i vrlo efikasni u suzbijanju ove pojave; svugde gde se ona pojavi, preduzimajući mere primernog kažnjavanja.

Onako kao i svi vi, zainteresovana sam za konkretan vidljiv rezultat, za statističko predstavljanje koruptivnih slučajeva otkriveno i kažnjeno i kakve su mere preduzete, obuhvatajući ovde i konfiskaciju imovine stečene korupcijom.

Mi se svi slažemo da ne možemo stati dok u potpunosti ne iskorenimo ovu ružnu pojavu, dok ne stvaramo onaj moralni i zakonski kodeks, da niko ne sme niti pokušati da putem koruptivne afere ili korupcije pribavi sebi,svom srodstvu ili drugima oko sebe profit.

Poštovani članovi Veća,

Za naredni sastanak imaćemo završen naš tromesečni izveštaj rada kao Nacionalno Veće i nakon ovog Izveštaja imaćemo pojašnjen daljnji rad, mere koje treba preduzeti i izmene koje treba izvršiti u naše opšte organizovanje i institucionalne povezanosti Agencije, institucija, organizacija i građana, kako bismo bili jedno društvo sa potpunim vladanjem reda i zakona.

Kao što znate Nacionalna Veća koja sam, kao Predsednica zemlje, osnovala imaju za cilj koordinaciju i zajedničko delovanje uz očuvanje svoje nezavisnosti svake institucije. Mi nismo jedno Izvršno Veće, ali sa našim radom dokazujemo da smo jedna vrlo poštovana institucija, kao što se sada uvidi i te kako potrebna institucija, gde svi mi ravnopravni, poštujući oblast delovanja svakog, prikažemo dostignuća ali i nedostatke i dajemo sugestije i predlog kako da se bolje organizujemo i kako da povećamo efikasnost.

Ponekad se od nas bespravno traže opipljivi i statistički rezultati, ali naš cilj je da ponudimo sistemska rešenja, da stvorimo klimu poverenja i recipročne pomoći, da konkretno otkrijemo smetnje i da iste rešavamo, imajući jedan potpuni konsenzus. Ova naša organizacija i ova razmena informacija i izveštaja svakako da se vrlo pozitivno odražava i u radu svakog od vas koji učestvujete ovde.

U tromesečnom izveštaju ćete videti da se svaki predlog i argumenat tretira meritorno i pomaže u radu svih naših institucija pozvanih za borbu protiv korupcije.

Naša zemlja je usmerena za članstvo u evropsko – atlantskim integracijama i na ovom putu mi treba da ispunimo niz uslova i standarda. Jedan od njih je efikasna borba protiv organizovanog Kriminala i Korupcije,  s toga smo i podigli na ovaj nivo organizovanja kao dokaz našeg posvećenja i u tome ćemo i uspeti.

Hvala vam!