presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednika Thaçi-ja na konferenciji Istražnog instituta za evropska pitanja i razvoj (RIDEA)

Hvala profesore Graiçevci, tebi i institutu  RIDEA, na organizovanju ove konferencije, koja pruža mogućnosti da zajedno govorimo otvoreno i racionalno o Bezbednosnim snagama Kosova, odnosno o Oružanim snagama u bliskoj budućnosti.

Dozvolite mi da pozdravim sve učesnike ove konferencije, zahvaljujući se na početku poštovanom profesoru g. Daniel-u Serwer-u, koji je došao sa dugog puta iz Vašingtona kako bi bio ovde u Prištini i kako bi dao njegov cenjeni pogled o temi koju danas tretiramo.

Takođe želim da pozdravim i ostale poštovane članove ovog panela, ambasadora SAD-a, g. Greg-a Delawie, ambasadora Republike Francuske, g. Didier-a Chabert-a i zamenika premijera Republike Kosova, g. Branimira Stojanovića.

A poseban pozdrav imam za odabranu i poštovanu publiku, koja sigurno da će svojim komentarima dati još veći smisao današnjoj konferenciji .

Sada, imajući na umu vašu pažnju i vreme, dozvolite mi da sa vama podelim nekoliko mojih gledišta o procesu transformacije BSK-a u Oružane snage, odnosno o osnivanju Vojske Republike Kosova.

Kao što ste već i obavešteni, zakonska inicijativa o izmeni mandata i uloge BSK-a je u potpunosti legitimna, ustavna i u funkciji jačanja i zaštite našeg državnog suvereniteta.

Ovu zakonsku inicijativu o transformaciji BSK-a u Vojsku Kosova sam preduzeo u jednom određenom trenutku i bio sam ubeđen da smo iskoristili sve ostale mogućnosti za osnivanje Oružanih snaga Kosova (OSK) putem ustavnih izmena.

Ovaj moj postupak i ubeđenje nisu bili nimalo slučajni.

Nasuprot, ovo je jedan dobro osmišljen postupak i dogodio se kao rezultat nesposobnosti naših državnih institucija i naših međunarodnih partnera da tokom tri protekle godine osnuju Oružane snage Kosova u skladu sa preporukama glavnog dokumenta Strateškog razmatranja sektora bezbednosti koji je usvojen u martu 2014. godine.

Šta više, predstavnici Srpske liste šest meseci za redom su bojkotovali Skupštinu i Vladu Republike Kosova, čineći nemogućim da naše institucije obezbede njihovu podršku i obuhvatanje u ovom veoma bitnom procesu za našu zemlju.

Dakle, dozvolite mi da tim povodom izrazim moju zahvalnost zameniku premijera Stojanoviću i svim poslanicima i ostalim političkim predstavnicima Srpske liste, koji su odlučili da se vrate radu u okviru naših institucija.

Nema sumnje da je jedini i najbolji način za zaštitu i unapređenje interesa svih zajednica koje žive na Kosovu, u ovom slučaju srpske zajednice, da ostane samo preko njihovog aktivnog učestvovanja u našim državnim institucijama.

Zakonsku inicijativu za osnivanje Vojske Kosova sam preduzeo ne samo što je to ustavna i zakonska obaveza, ne samo zato što je to naše osnovno pravo da imamo našu vojsku, koja će garantovati zaštitu našeg državnog suvereniteta, već i zato što sam smatrao da je za Kosovo nemoguće da ostvari njegove ciljeve o učlanjenju u NATO bez osnivanja svoje vojske.

Ali, šta se dogodilo u međuvremenu?

Od preuzimanja zakonske inicijative pa sve do danas, imali smo dosta korisnu debatu koja se dogodila na različitim nivoima našeg društva i dva povratka, ili  bitna događaja za koje mislim da pružaju pozitivnu perspektivu za uspešno okončanje osnivanja Oružanih snaga Kosova.

Prvi pozitivni događaj je završetak bojkota i vračanje Srpske liste u državne institucije, a drugi događaj je spremnost naših međunarodnih strateških partnera da budu aktivno obuhvaćeni u osnivanje Oružanih snaga Kosova preko transparentnog i sveobuhvantog procesa.

Bilo kako bilo, poštujući sva mišljenja i sve različite pristupe o osnivanju Vojske Kosova, ja mislim da je zajednički imenilac ove debate da su institucije Republike Kosova, parlamentarne političke partije, civilno društvo i građani Kosova spremni da učine prirodni ustavni i zakonski korak ka osnivanju Vojske Kosova, bilo putem ustavnih promena koja ostaj kao idealna opcija ili preko zakonske inicijative.

U takvim okolnostima, institucije Republike Kosova su uglavnom svesne o bitnosti očuvanja i jačanja strateškog partnerstva sa NATO-om i SAD-om, tako da su odgovorne da se osnivanje Vojska Kosova treba završiti bez gubljenja vremena.

Ja kao predsednik i kao vrhovni komandant BSK-a imam za obavezu da zajedno sa svim ostalim institucijama Kosova osnujemo Vojsku Kosova, ali i da očuvamo i ojačamo i dalje saradnju sa našim strateškim partnerima.

Ovaj cilj je u potpunosti dostižan, uzimajući za osnov činjenicu da se svi naši strateški partneri slažu da Kosovo treba da osnuje Vojsku.

Jedina razlika do danas je bila u pristupu koji treba pratiti za postizanje ovo zajedničkog cilja.

Dakle, države članice NATO-a i SAD još uvek veruju da institucije Republike Kosova mogu i treba da se trude da osnuju Oružane snage Kosova, preko ustavnih izmena.

U tom kontekstu i uzimajući u obzir dva poslednja bitna događaja koje sam gore istakao, ja smatram da su institucije Republike Kosova u potpunosti spremne da ponovno započnu poslednji ozbiljan pokušaj da zajedno sa našim strateškim partnerima obezbedimo podršku svih zajednica na Kosovu, a posebno srpske zajednice za transformaciju BSK-a u OSK putem ustavnih izmena.

Ne treba da zaboravimo činjenicu da je osnivanje Vojske Kosova jedan od najbitnijih momenata u događaja u procesu izgradnje države, još od proglašenja nezavisnosti Kosova.

Dakle, budući u potpunosti svestan bitnosti okončanja procesa osnivanja Vojske Kosova putem transparentnog, sveobuhvatnog procesa koji će obezbediti podršku svih naših strateških partnera, smatram da naše institucije još uvek imaju na raspolaganju dovoljno vremena da zajedno još jednom po poslednji put pokušamo da obezbedimo podršku svih zajednica za osnivanje Oružanih snaga Kosova.

U službi postizanja ovog zajedničkog cilja i uzimajući u obzir poslednje događaje u zemlji, ja sam danas poslao jedno službeno pismo predsedniku i Predsedništvu Skupštine Kosova, putem kojeg sam tražio da se moja zakonska inicijativa o izmeni mandata i uloge BSK-a ne stavi na dnevni red za diskutovanje, dok naše institucije i naši strateški partneri ne okončaju ovaj poslednji pokušaj da obezbede podršku svih zajednica kako bi se transformacija BSK-a u Oružane snage Kosova izvršila putem ustavnih izmena.

Ja verujem da će Skupština Kosova pokazati odgovornost i razumevanje za ove nove događaje, jer sam ubeđen da u novim okolnostima, stvorenu mogućnost treba da iskoristimo s posvećenošću i ozbiljnim obuhvatanjem svih naših institucija.

Kao predsednik želim da uverim sve učesnike u ovom procesu, a pogotovo legitimne predstavnike srpske zajednice koji još uvek oklevaju i imaju nesporazume, dali ovim povodom želim da javno uverim i naše međunarodne partnere da su napori naših državnih institucija da se ovaj cilj postigne veoma ozbiljne i dobronamerne.

Ne činimo ove napore samo zbog obraza ili samo kako bismo ubedili naše partnere da smo mi ponovo učinili napor, ali politički predstavnici srpske zajednice nisu promenili njihove stavove.

Ni u jednoj okolnosti to nije cilj.

Mi želimo da osnivanje vojske bude trenutak ujedinjenja svih građana Kosova, političkih partija i civilnog društva.

Mi želimo da srpska zajednica koja živi na Kosovu bude deo ovog procesa i da da podršku putem svojih političkih predstavnika, isto kao i sve ostale zajednice.

BSK je danas multietničko, kao što će sutra biti i Oružane snage Kosova, koja će s ponosom služiti interesima građana Kosova jednako.

Mi smo zainteresovani da osnujemo OSK kako bismo ojačali bezbednost Kosova i stabilnost regiona.

Kosovo treba da ima njegovu vojsku kako bi doprineo regionalnoj i globalnoj bezbednosti postajući član NATO-a.

Dakle, ja se nadam da naše dobre namere ne mogu da se zloupotrebe i pogrešno protumače ni od koga i da su u potpunosti u funkciji postizanja zajedničkog cilja.

Ja opet naglašavam da želim i da intenzivno radim da se jedan tako bitan cilj uspešno zaključi podrškom svih zajednica na Kosovu i da se on dogodi preko ustavnih izmena.

U suprotnom, ja sam učinio jasnim, da niko ne može da koristi veto ili da u bilo kom obliku ometa osnivanje Vojske Kosova, i to je sada jasno.

Dakle, bitno je da politički predstavnici srpske zajednice ni na jedan trenutak ne pomisle da će institucije Kosova odustati od osnivanja Oružanih snaga jer to je njihova najveća greška.

Mi sa najboljom namerom, u skladu sa Planom delovanja, samo činimo proces u potpunosti transparentnim, sveobuhvatnim i dajemo još jednu poslednju šancu osnivanju Oružanih snaga Kosova preko ustavnih izmena.

Međutim, jedno ostaje sigurno, nećemo dozvoliti blokiranje i zloupotrebu ovog procesa  ni od koga ko ima takve namere.

U bilo kojim okolnostima, siguran sam da će ceo ovaj bitan proces za Republiku Kosovo biti zaključen uspešno u što kraćem roku u toku ove godine.

Hvala vam na vašoj pažnji!
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.