presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga na „Nedelju Žene“ organizovane od NDI

Moji izazovi su izazovi rukovodioca na položaj predsednice, nezavisno od pola, ali u više slučajeva su slični izazovima više vas sa kapacitetima u različitim profesijama.

Poštovane prijateljice

Poštovane učesnice,
 
Posebna mi je čast biti danas ovde sa vama da izrazim moju viziju o važnosti angažovanja žene u svim oblastima odlučivanja na Kosovu.

Više puta, unutar ovih 11 meseci, su me upitali: koji su izazovi koje žene predsednice imaju u rukovođenju i predstavljanju države.

Moji su izazovi rukovodioca na položaj predsednice, nezavisno od pola, ali u više slučajeva su slični izazovima više vas sa kapacitetima u različitim profesijama.
 
Biti prva žena Predsednica u region i da predstavljaš jednu zemlju sa jasnim namerama i jedne nove generacije lidera, nije samo jedna dodatna odgovornost, nego odgovornost koja daje puni smisao angažovanju svake od nas u javnoj oblasti.

Ovo se odnosi na motiviranje  naše omladine, naročito mladih žena, da se priključe  javnoj sferi i da daju njihov vredan doprinos u procesu izgradnje državnosti naše zemlje.
 
Prošle nedelje, dok sam prisustvovala samitu Žena lider u svetu održanog u New York, pred oko 2000 učesnica, insistirala sam da nijedno društvo nije sigurno ukoliko njeni pripadnici, naročito žene, nisu sigurne. Sigurnost za ženu podrazumeva sigurnost za dete, sigurnost za porodicu i sigurnost za celu porodicu.

Ono što smo mi saznale tokom celog ovog vremena na sastancima sa ženama u svetu jeste da: jedna zemlja može da napreduje ukoliko je žena napredna. Jedna zemlja može napredovati ukoliko je žena obrazovana, vaspitana, zaposlena i ekonomski jaka. Pravo žene da bude dostojanstveno predstavljena u društvu jeste bitno za razvoj ovog društva i svi mi, i muškarci i mi žene imamo svoje odgovornosti za izgradnju vizije za porodicu i našu zemlju.
 
Ukoliko želimo pravedno i sigurno društvo, uloga žene je bitna u procesu odlučivanja, obuhvatajući sastavljanje i sprovođenje politika.
 
Prisustvo žene kao ravnopravni pripadnik u društvu jeste usko vezano sa napretkom društva i naše države.
 
Ne trebamo sumnjati da li žene mogu biti rukovodioci i primer uspeha za sveukupnu društvenu dobrobit, jer naša zemlja i svet su već tako mnogo dobili od učešća žena i istaknutih lidera žena, i povrh njihovog relativno malog broja na javnim funkcijama.
Dozvolite mi da spomenem dva primera iz međunarodne scene – dve prijateljice Kosova, sadašnjeg Državnog Sekretara SAD-e g.đu Hillary Clinton  i bivšeg Državnog Sekretara, takođe SAD-e, g.đu Madeleine Albright. One su među prvim ženama rukovodioci u svetu, koje su svojim diplomatskim sposobnostima i hrabrošću donošenja velikih odluka uticale na menjanje političke realnosti u svetu, otvarajući perspektivu demokratiji u zemljama sa totalitarnim sistemom.
 
Istovremeno ove su mnogo radile na stvaranju jakih veza među ženama angažovanih u raznim oblastima, ističući saradnju kako na lokalnom tako i na centralnom nivou između javnog i privatnog sektora i civilnog društva.
 
Onako kako bi rekla američki državni sekretar „Kada investiramo na ženu ne investiramo samo na jednu osobu. Mi investiramo u porodicu, investiramo na buduće generacije, investiramo u društvo i državu“.

Na Kosovu naš posao i naša odgovornost  kao društvo prema ženi je daleko od toga da bude okončano. Žena na Kosovu nastavlja biti na težak i nepovoljan položaj, stalno pogođena od siromaštva bola jednog života sa velikim oskudicama. Za poboljšanje stanja i sužavanje prostora diskriminacije žene neophodno moramo dati veći podsticaj i podršku emancipaciji i obrazovanju žene na Kosovu, kao neotuđivo ljudsko pravo.

Statistička istraživanja sprovedene na Kosovu tokom ove decenije dokazuju da kosovska žena nastavlja biti glavna žrtva tokom tranzicije. Broj nepismenih žena nastavlja biti 10 posto veći neko muškaraca iste dobi starosti i približnog socijalno ekonomskog porekla.
 
Mi danas želimo govoriti jednim glasom za sve one žene – čiji je glas ostao ne čujan i čije iskustvo nije još viđeno.

 Želimo govoriti jednoglasno o ženi preduzimač, snažnog rukovodioca biznisa i privrede u celini. I mi imamo dobrih primera žena u biznisu širom Kosova što pokazuje da jačanje žene jeste bit sveukupnog razvoja.

U našoj zemlji, žene poslanici u Skupštini Republike Kosovo su dokazale njihovim neumornim i primernim radom koliko imamo potrebe za zejdnički i ekipni rad.
 
Problemi sa kojima se sučeljavamo danas, bilo da su to polna neravnopravnost, nedostatak resursa i kapaciteta ili siromaštvo, ne mogu se rešavati u izolaciji ili od jednog jedinog lidera. Svedoci smo da naše poslanice često su prošle partijske linije i politička uverenja i radile su zajedno unutar naših institucija. Za to ih obožavam.

Poštovane učesnice,

Moj cilj nije da odredim da li su žene ili muškarci bolji upravljanju, jer mi smo stvoreni ravnopravni. Moj cilj je da spomenem pozitivni dobitak za našu državu sa učešćem žena na upravljanje , žene na čelo biznis kompanija i potrebe za njihovim učešćem u javnoj oblasti. Onako kako žene brinu za porodicu,  jezgro društva, tako mogu da brinu, rukovode i donose odluke za dobrobit države i društva.

Mnoštvo istraživanja  su u zadnje vreme pokazala da  žene lideri su demokratične i sveobuhvatnije pri odlučivanju i imaju izrazitije međuljudske sposobnosti, koje su bitne
u diplomatiji. Na našem putu u pravcu karijere u civilnoj službi, mi smo svi zatekli jake inspirativne žene, koje su nas podržale i brinule da mi dođemo do cilja.

I sada, kada smo zastupljene u izvršnoj vlasti i zakonodavstvu – jedno vreme nedostupan za mnoge žene – dužnost nam je da pomažemo druge žene na ovom putu.
Žene na Kosovu, kako pre tako i posle rata, kao i u vreme tranzicije pa sve do izgradnje državnosti nastavljaju biti simbol mira, tolerancije, pomirenja ali i poticajna snaga razvoja Kosova.

Mi nastavljamo dokazati da kao društvo ostajemo posvećeni za stvaranje jednog sistema ravnopravnosti i pravde u svim nivoima.

U prošlim izborima 35 posto poslanika koji su predstavljeni na lokalnim i centralnim
Zborima su žene. Ovo je jedan osetljiv uspeh uzimajući u obzir da danas u svetu učestvuju samo sa 14 % u formiranju zakonodavnih organa.

Ali ovaj trend primene polnih kvota ne sme postati samozadovoljavajući. Radi obezbeđenja polne ravnopravnosti potrebna nam je demokratizacija političkih partija , izgradnja države na osnovama načela vladanja zakona gde niko ne treba biti iznad zakona i da sastavljanje politika odgovara interesima građana, te konačno stvaranje jednog društva sa ravnopravnim mogućnostima za sve građane.

Moje dosadašnje iskustvo me je naučilo da ova nastojanja podrazumevaju izmene u organizacionoj  kulturi, načinu posmatranja na razvoj žene i porodice i na rad, pružanje mogućnosti ženi za razvoj njene karijere, te pružanje mogućnosti za školovanje i  savetovanje, kako bi žene išle putem preuzimanja strateških položaja bez ijedne sumnje u njihove sposobnosti rukovođenja.

Poštovane prijateljice,
 
Kroz svakodnevno povećanje svesti o bitnoj ulozi koju imamo kako u porodici, zajednici, društvu i rukovođenju, svaku od vas ohrabrujem da nikad ne prestanete aspirirati, ali i da budete model za druge žene u vašoj porodici i šire, bivajući primer za mlade devojke, lidere sutrašnjice.

Učešće žena u svim procesima jednog društva jeste bitno za naš lokalni i globalni uspeh, bez obzira gde živimo.

Posmatrajmo ovaj naš zajednički sastanak kao jednu dobru mogućnost delovanja za dobrobit društva u celini. Stvarajmo dobru mogućnost da svaka žena na Kosovu bude dostojanstveno tretirana i da se svaki muž i žena osećaju ravnopravni.

Stvarajmo bezbednu sredinu za svakog, a naročito za ženu, da se krećemo napred, dalje od reči, za izgradnju vizije slobodnog sveta kojeg želimo posmatrati, za dobrobit budućih generacija.
Hvala vam za vaš neumorni rad i dozvolite mi da, na kraju, citiram moju dobru prijateljicu, Madeleine Albright: „Jedno posebno mesto u pakao je rezervirano za žene- koje ne pomažu žene“!
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.