presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga na Lansiranju Istražnog Centra za Rodne Studije pri Filozofskom Fakultetu Prištinskog Univerziteta

Zadovoljsvtro je biti zajedno sa vama pri lansiranju osnivanja jedne nove akademske dimenzije pri Prištinskom Univerzitetu, odnosno pri Institutu Socijalnih Studija i Humanistiku Filozofskog Fakulteta, koja će jačati jedno novo krilo, u nastojanjima i nše posvećenje kao društvo za unapređenje uloge žene u svaku oblast života.

Poštovani Ministra Agani,
Poštovani rektor, g. Gaši,
Poštovani gosti Koleđa Darmouth,
Poštovani učesnici,
 
Zadovoljsvtro je biti zajedno sa vama pri lansiranju osnivanja jedne nove akademske dimenzije pri Prištinskom Univerzitetu, odnosno pri Institutu Socijalnih Studija i Humanistiku Filozofskog Fakulteta, koja će jačati jedno novo krilo, u nastojanjima i nše posvećenje kao društvo za unapređenje uloge žene u svaku oblast života.
 
Ova inicijativa reflektira na odgovornost koju imamo svi i koju trebamo pruzeti na sebe radi unapređenja položaja žene u naše društvo, bili oni rukovodioci javnih političkih ili akademskih institucija, članovi privatnog ili društvenog  sektora, ili obićni građani.
 
Odgovornost koja nas sve tiče pošto učešće žene, polovine društva, odražava vrstu društva u koje želimo da živimo, blagostanje i napredak koji želimo imati, i svet koji hoćemo ostaviti u nasledstvo budućim generacijama. Kao što kaže bivši Državni Sekretar Sjedinjenih Američkih Država, gđa. Madelein Albright: “demokratija je različita u svakoj zemlji, ali bez žena, demokratija je nemoguća u svaku zemlju“.
 
Godinu dana ranje, u oktobru, pokrenula sam inicijativu da kao prva žena Predsednica Kosova, ali i prva u region, organizujem Međunarodni Samit Žena za raspravljanje o izazovima i poteškoćama koje preokupiraju žene Kosova koje ustvari predstavljaju preokupaciju svih žena u celom svetu.
 
Više od 200 žena iz celoga sveta, žene različitog porekla, različite etničke  i nacionalne pripadnosti, sa različitim životnim iskustvima i koje žive u različitim zemljama sveta, okupile su se u Prištinu. Radile smo zajedno da nađeno odgovor i rešenja koja vode u pravcu unapređenja položaja žene u svakoj oblasti života, izraz i naše posvećenje za izgradnju demokratskog i sveobuhvatnog društva.
 
U svim razgovorima poruka je bila jasna – učešće žene u odlučivanju podstiće njeno ekonomsko jačanje koje doprinosi bezbednosti svih građana, a gde prispup obrazovanju igra ključnu ulogu. Dakle naglašeno je da investiranje za žene jeste investiranje u budućnosti dece, porodice, društvo – jeste investiranje u budućnost jedne zemlje.
 
Ovi su razgovori krunisani jednim dokumentom koji je nazvan Prištinska Načela. Moj cilj je da ova Načela stvore onu meru potrebne kritike, da putem konkretnog posvećenja i opipljive inicijative, omogućimo jačanje žene u svakoj oblasti društva i obezbedimo njeno učešće na svakome nivou.
 
Ovaj cilj je vodio svaku inicijativu proizašlu iz Međunarodnog Samita Žena koji za osnovu imaju Prištinska Načela, odnosno Privrednu Komoru Žena Kosova i Rezoluciju Prištinskih Načela usvojnih u Skupštini Kosova.
 
Ovaj Centar koji je danas postao realnost, jeste plod započete saradnje između mog Ureda i Univerziteta Darmouth tokom posete koju sam imala tamo prošle godine, sa učešćem predstavnika Univerziteta Darmouth u Samitu, i stalnih pregovora o potrebi za jedan takav Centara na Kosovu, nađen je potrebi partner radi ostvarenja istog – Prištinski Univerzitet, šireći tako širinu mehanizama koji imaju kao deo svoje misije sprovođenje u život Prištinskih Načela.
 
Ubeđena sam da sa njenim radom ovaj Centar će se poredati pored stalnih inicijtiva preduzetih od žena čitavim decenijama radi unapređenja njihove uloge u društvo, sa njenom misijom da bi služila akademskom svetu i celom društvu, gradeći mostove saradnje i razumevanja između domaćih i međunarodnih institucija, postavljajući u fokusu važnost koju je žena uvek odigrala u razvoju našeg društva, ulogu koju nastavlja odigrati svakog dana.
 
Želim vam puno uspeha u vašem radu i garantujem da ćete imati moju stalnu podršku.
 
Hvala vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.