presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Republike Kosovo, gđe. Atifete Jahjaga, za Nedelju Žene

Posebna mi je čast i zadovoljstvo da Vam se danas obratim i da zajedno otvaramo Nedelju Žene na Kosovu stavljajući naglasak na jednu vrlo važnu temu za unapređenje uloge žene u društvo njeno učešće u politiku i odlučivanje.

Poštovane  učesnice,
 
Posebna mi je čast i zadovoljstvo da Vam se danas obratim i da zajedno otvaramo Nedelju Žene na Kosovu stavljajući naglasak na jednu vrlo važnu temu za unapređenje uloge žene u društvo njeno učešće u politiku i odlučivanje.

Tokom prošle godine u isto vreme, tokom Nedelje Žene, ocenile smo važnost učešća žene u svakoj oblasti života kao načina za ustrajni razvoj zemlje.

Želim se zahvaliti NDI-u kojom smo u saradnji sa grupom žena poslanica, i ove godine organizovale Nedelju Žene na Kosovu za doprinos jačanja položaja žene na odlučivanje.

Unapređenje položaja žene na garantovanju njenog dostojnog mesta u društvo postaje sve više jedna ključna tema koja se tretira ne samo u društvo na tranziciji ili one posle sukoba, nego i u unapređena društva, pošto je već potvrđeno da postoji jedna neposredna veza između nivoa predstavljanja žena i nivoa razvoja  te zemlje.

Kosovo postaje vodeća zemlja konkretnih politika i inicijativa u regionu adresirajući važnost i vrednost unapređenja uloge žene u društvo. Ovo je bitna uloga za uspostavljanje sveobuhvatnih demokratskih načela u jedno društvo, za njen ekonomski razvoj i za maksimalno korišćenje potencijala svakog građanina.

Oktobra prošle godine uz finansijsku podršku USAID-a i organizacionu pomoć NDI održale smo prvi međunarodni samit žene “Partnerstvo za promene: Jačanje Žene“, prvi ove vrste u regionu, gde su se okupile žene eksperti raznih oblasti iz celoga sveta.

Pretvorili smo Kosovo u regionalni glavni centar diskusija oko rodne jednakosti gde tokom tri dana zaredom su razmenili najbolja iskustva i prakse, iskustvo naših društva i identifikovali smo konkretne korake koji su se ugradili u dokumenat Prištinskih Načela.

Tokom samita adresirali smo obuhvatanje žene u javnom životu sa aspekta bezbednosti, ekonomskog jačanja i političkog predstavljanja. Sva tri ova stuba  koji su usko povezani jedan sa drugim imaju neposredan uticaj jedan na drugog.

Kao što je i ocenila ranija drž. Sekretar Albright tokom Samita, “političko predstavljanje žene vodi njenom ekonomskom jačanju koje neposredno doprinosi bezbednosti svih građana. Naš izazov jeste da nađemo način kako napredovati u sva tri fronta istovremeno“.

Istraživanja dokazuju da obuhvat žene u odlučivanje čini višestruki efekat, pošto utiče na opšti položaj žene u društvu, utiče na podizanje društvene svesti o ženi, utiče na socijalno-ekonomski razvoj jedne zemlje te neposredno utiče na demokratski razvoj zemlje, na odgovornost institucija i društva o svakom građaninu i dobrom upravljanju.

Obuhvatanje žene u odlučivanje, ali i u svakoj oblasti, predodređuje kakvo društvo i državu želimo imati i graditi.

Želim ponovo naglasiti da jačanje žene, nije samo jačanje pojedinca ali je jačanje celog društva i države.

   
Kosovo je preduzelo važne korake za stvaranje jedne sveobuhvatne sredine sa zakonodavstvom koje omogućava i olakša aktivni pristup žene na odlučivanje i politiku. Pratila je svetske trendove, učinila ih je sastavnim integralnim delom sistema njenog sistema i bila je promoter i davalac doprinosa u procesima politika koje unapređuju ulogu žene.

Uspeli smo dokazati da smo posvećeni i ozbiljni u ovom pitanju, da prevaziđemo političke, etničke i verske deobe i da ustrajemo jedinstveni u okviru unapređenja našeg društva, naših porodica, naše dece, kosovske žene.

U decembru prošle godine, grupa žene poslanice sa mojom punom podrškom je predložila Skupštini Kosova, usvajanje Rezolucije Prištinskih Načela, čineći ovaj dokumenat zakonski sprovodljivim i obuhvatajući u njemu preduzetu inicijativu od bivše državne Sekretare  SAD-e Klinton za povećanje broja žena u javnoj službi do 50 % do 2050 godine.

Na centralnom nivou ove su mere proizvele konkretne rezultate. U skupštini Kosova žene čine oko 30 % poslanika Skupštine i vode razne parlamentarne komisije.

Istovremeno, žene su aktivne učesnice u upravljanju zemljom upravljajući važnim ministarstvima.

Ali ovaj uspeh centralnog nivoa, ne odražava se na lokalnom nivou. Od 30 opština, koliko ima Kosovo, imamo samo jednu ženu potpredsednik. Istina je da na lokalnom nivou žene su zaposlene u lokalnim institucijama, ali nivo i odlučujuća snaga koja se posvećuje ženi ne prelazi srednji nivo. Prema tome svaka opština na Kosovu, od budućih lokalnih izbora treba da se zavetuju da imaju jednog potpredsednika-ženu. Ovo će omogućiti ne samo dostojanstveno predstavljanje žene na lokalnom nivou nego i poboljšanje njenog položaja u svakoj opštini.

Obuhvat žene treba da se ostvari u svakom nivou i u svaku strukturu odlučivanja jer ovo aktivno učešće na odlučivanje se odražava na samom procesu odlučivanja i u balansiranju interesa svih građana nezavisno od njihove rodne pripadnosti.
 
Ali osim što treba da popravimo položaj žene sa zakonodavstvom, mi trebamo raditi za promenu kulturne i tradicionalne percepcije uloge žene u društvo.

Mi smo svi svesni da sposobnost za preuzimanje odgovornosti i za donošenje odluke ne odnosi se na fizički ili rodni aspekat jedne osobe nego na sposobnostima svakog. Žene, kao i muškarci, imaju iste sposobnosti.

Mi nismo jedino društvo koje se sučeljava sa ovim izazovima. Ali možemo se pretvoriti u društvo koja nalazi rešenja za to.

Jedna naučnica istraživač ravnopravnosti rodova donosi jednu istinu koju želim da podelim sa vama. Ona je istakla argumenat da u našem stoleću, u većini zemalja sveta, žena uživa pravo glasanja i da bude izabrana. Ali, pravo glasanja se ne manifestuje u sveobuhvatne politike, pošto u većini slučajeva ostaju muškarci oni koji se kandidiraju.

I kada se žene uključe u politiku one se često puta sučeljavaju sa jednim neodređenim ambijentom što njih dovodi do sučeljavanja sa strepnjom da postaju aktivni deo politike i odlučivanja, ili i za iznošenje svojih gledišta.

Ova realnost može i treba da se menja.

Mi trebamo ići dalje od tradicionalnih uloga oba dva roda. Žene i muškarci donose svoju ličnu perspektivu dalje od fizičkih ili rodnih karakteristika.

Nedostatak poverenja u sebe samog jeste jedan od uzroka koji čini žene kolebljivim da se uključe u proces odlučivanja i u politiku. Žene ne trebaju dozvoliti da strah govori umesto njih. Žene su ravnopravne i imaju isti potencijal sa muškarcima, s toga trebaju imati više hrabrosti radi borbe za njihova prava.

Mi kao društvo trebamo se upoznati sa ulogom koju je tradicionalno dala žena za napredovanje Kosova, dajući njoj zasluženu ulogu u našu novu istoriju – miroljubivog otpora, borbe, državotvornosti i mira.

Njena požtvovnost generacijama je bila vanredna i često puta bolna. Žene su bile meta nasilja i danas, kada kanimo graditi jednu državu gde svaki građanin ranvopravno živi, sa istim obavezama i privilegijama, mi trebamo biti svesni za podršku i pomoć koju im trebamo pružiti.
Nasilje nad ženom jeste nasilje nda društvom. Pretnja protiv nje jeste pretnja protiv naših tradicionalnih vrednosti poštovanja njene biti. Međutim, mi smo bili svedoci da se upravo ova pretnja desila prošle nedelje prema jednoj aktivistkinji gđi. Nazlije Balaj, koja je podržala silovane žene, građanke Kosova. Ovaj nizak čin, neprihvatljiv i netolerantan, ne sme da ostane nekažnjen i ne sme se zataškava. Nema sile niti pojedinca na Kosovu koji može pretiti nekome životom, zato što sa takvom voljom brani deo društva kojoj je potrebna naša bezrezervna podrška. To ponašanje se ne poklapa sa Kosovom za koju smo se mi sa toliko muke zavetovali da ćemo uspostaviti.
Mi kao društvo treba da se borimo za ostvarivanje ovog prava za svakog građanina. Mi trebamo da preduzmemo konkretne postupke da se sučeljavamo sa svim faktorima koji jačaju tradicionalnu podelu između žene i muškaraca.

Trebamo menjati ekonomske uslove žene, da snizimo nivo siromaštva koje pogađa nju, da jačamo njen pristup obrazovanju i da podstičemo njeno učešće u javnom životu.

U isto vreme treba da radimo da ova promena dođe od samih žena koje trebaju izraziti spremnost za učešće i za nadmetanje, od njene zajednice gde one žive pružajući joj potrebnu podršku.

Političke partije trebaju im pružiti prostor za potrebne finansije da bi one bile aktivni deo političkog života partija i opštine, od civilnog društva dajući im da glas podrške i od  medija žene očekuju da ih objektivno predstavljaju.

Ubeđena sam da tokom vremena, povećanjem aktivnog učešća žena u politiku, graditi ćemo jedno demokratsko sveobuhvatno društvo gde će svaki građanin biti aktivni učesnik u odlučivanju.

Da bi se to postiglo trebamo nastaviti ovo konstantno i konkretno angažovanje
svih slojeva društva. Svi imamo naše odgovornosti.
Drago mi je videti da među nama danas imamo mnogo muškaraca. Podržavam  organizovanje ovakvih razmatranja koja se podržavaju i od naših partnera, pošto zajedno možemo graditi jedno društvo koje koristi njen potencijal, potencijal svakog građanina.

Čestitam što ste izabrali da tretirate jedno tako važno i osetljivo pitanje tokom ove nedelje. Ubeđena sam da će vam dokumenat Prištinskih Načela služiti kao osnova diskusije.

Želim vam uspešan rad i plodonosnu diskusiju tokom narednih dana!

Hvala Vam!
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.