presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Osmani na konferenciji „Uloga žena u sektoru odbrane i bezbednosti“

Veoma poštovani prisutni,
Poštovani ministre odbrane g. Mehaj,
Poštovani ministre unutrašnjih poslova g. Sveçla,
Poštovana predstavnice Ujedinjenih nacija gđo Richardson,
Veoma poštovani predstavnici institucija, posebno Kosovskih snaga bezbednosti, pripadnice Policije Kosova i drugih bezbednosnih institucija!

Zadovoljstvo mi je biti danas sa vama i hvala vam na pozivu da zajedno obeležimo godišnjicu Rezolucije 1325 Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti. Danas sam ovde, na ovoj vašoj konferenciji o ulozi žena u oblasti bezbednosti i odbrane, upravo zato što sam ubeđena da bez punog i ravnopravnog učešća žena nikada nećemo moći da garantujemo trajni mir i bezbednost.

Devojke i žene ne samo da čine polovinu društva i kao takve su važna osovina za stvaranje, očuvanje i promociju društvenih vrednosti, uključujući njihovu ulogu u promovisanju mira, očuvanju bezbednosti, kao i u politikama odbrane.

Stoga smatram da danas, kada govorimo o ovoj ulozi, moramo shvatiti da promocija moći donošenja odluka žena u ovom strateškom sektoru, podrazumeva i nivo na kojem možemo meriti razvoj demokratije u našoj zemlji, i označava neophodne garancije za sprovođenje naših demokratskih principa i vrednosti, zagarantovanih prvo u Ustavu naše Republike i našim zakonima, a zatim priznate kao primenljive u Rezoluciji 1325.

Budući da sam i sama žena nosilac državne odgovornosti u oblasti bezbednosti i odbrane, čvrsto verujem da osnaživanje žene u donošenju odluka u oblastima obuhvaćenim ovom rezolucijom, podrazumeva pre svega dalje unapređenje uloge devojaka i žena u društvu, jer njihova moć u donošenju odluka nije samo vidljiva, već je u većini slučajeva presudna i odlučujuća za orijentaciju ispravnih politika.

Veoma poštovani prisutni!

Iako je pred nama još izuzetno mnogo posla, evidentno je da je Kosovo zabeležilo napredak u obezbeđivanju učešća žena u donošenju odluka, ali i u sprovođenju odbrambenih i bezbednosnih politika. Od Zakona o ravnopravnosti polova do Nacionalne strategije razvoja i mnogih drugih dokumenata i sporazuma koji su ranije sastavljeni i koji će biti u izradi, regulativa u našoj zemlji govori o jednakim mogućnostima za devojke i žene u društvu. Međutim, često je stvarnost potpuno suprotna.

Iako se kaže da je zastupljenost žena zagarantovana u većini institucija u zemlji, one se suočavaju sa brojnim problemima, sa različitim oblicima diskriminacije. Ali, uvek kažem da se ponekad društvo emancipuje čak i brže od institucija. Građani Kosova su ti koji su rezultatima svog glasa verovali da žena može biti njihov vrhovni komandant. Kada veruju u tako nešto, to znači da veruju ženi na svakom drugom položaju; u bezbednosnim institucijama i šire, jer nijedna profesija nema pol jer bilo koja profesija ne samo da je prikladna, nego će i žene u svima njima biti izvrsne.

Dakle, danas svuda srećemo žene i devojke, iako u mnogo manjem broju nego što zaslužuju, počev od Policije i u rukovodećim ulogama u resornom ministarstvu, u Policijskom inspektoratu, u Agenciji za sudsku medicinu, u Obaveštajnoj službi, na Akademiji za obuku za javnu bezbednost, u sudovima, u Kazneno-popravnoj službi i pre svega u Kosovskim bezbednosnim snagama gde nas čine ponosnim.

Takođe, one zaista autentično razvijaju profil vojske i sijaju se u svakoj misiji i svakom angažovanju u zemlji i van nje, uvek spremne da zajedno sa vojnicima časno i hrabro služe svojoj otadžbini, ali i da preuzmu nove obaveze u komandnim strukturama ovih snaga i da budu deo operacija koje odvijaju ove snage. Želim da čestitam svima njima, na čelu sa generalom Irfete Spahiu, na ponosu koji nam pružate i na sigurnosti koju nam stvarate.

Ali, ne mogu da nastavim, a da ne pomenem da je učešće devojaka u KBS-u i dalje izuzetno malo. Danas ne više od 7-8 odsto naših snaga čine devojke i žene naše zemlje. Iako je ovo izazov širom sveta, ne samo ovde kod nas na Kosovu, potrebno nam je da vidimo izuzetno brzu promenu u ovom pogledu. Ne zato što rodna ravnopravnost zvuči lepo, već zato što je veće učešće devojaka i žena u Snagama bezbednosti, kako kod nas, tako i u svetu, garancija održivog mira i dugoročne bezbednosti. Izazovi naših dana postaju sve složeniji, a nacionalnim i globalnim problemima je potreban uravnotežen pristup, dobro osmišljene strategije i sveobuhvatne politike. To je moguće samo kada radimo na oživljavanju rodne ravnopravnosti u svim oblastima, kao i u oblasti odbrane i bezbednosti. Jer služiti svojoj zemlji, bilo u KBS-u, u Policiji ili u drugim bezbednosnim institucijama, je najplemenitiji čin i najveća čast u životu čoveka. S toga želim, polazeći od ove ove premise i naše zajedničke volje da konstantno unapređujemo blagostanje naših društava, da učešće devojaka i žena nastavi da raste – i na ovom putu, mi ćemo biti tu zauvek!

Drage žene učesnice! 

Angažovanje žena u istoriji izgradnje države Kosovo i života u bezbednoj državi, u kojoj su jednakost i harmonija od vitalnog značaja za izgradnju zdravog društva, bilo je izuzetno važno. Vrlo malo se govori o ulozi žena u izgradnji slobode i izgradnji naše države. Ali, ta uloga je bila i ostala nezamenljiva. Međutim, to ne znači da su izazovi prevaziđeni. Danas se žene na Kosovu, kao što sam rekla, i dalje suočavaju sa mnogim izazovima, od stvaranja mogućnosti za učešće do njihove aktivne zastupljenosti u donošenju odluka. A to je izazov za celo naše društvo.

Ali, kao što primer svake od vas dokazuje, odlučnost, posvećenost, znanje i istrajnost da se postigne u životu služe kao uzor svakoj mladoj ženi da vidi sebe u donošenju odluka, ne samo o svom životu, već i u demokratskom i dinamičnom životu naše države. Primer ste za prevazilaženje izazova, klišea, borbe protiv stigme, kao i dostignuća u profesionalnom životu, zato i uživate i svo naše poštovanje.
Međutim, vaš primer treba da posluži i kao podsticaj da se staramo o tome da se profesionalno usavršavanje i napredovanje u karijeri obezbede podjednako svakom građaninu naše zemlje i da se konkurentnost tretira van klišea i politike zlostavljanja jednog pola.
 
Kao predsednica zemlje, želim da vas uverim da ću nastaviti da podržavam svaku inicijativu i svaki napor čiji je cilj dalje jačanje položaja žene u društvu, posebno njenog učešća u donošenju odluka u politici i u bezbednosnim institucijama, kao i davanje snažnije uloge u bilo kojoj drugoj oblasti obezbeđujući povećanje njihovog prisustva u javnim aktivnostima.

Ovo je naše svakodnevno angažovanje zajedno sa Vladom, sa institucijama, ali i sa civilnim društvom, sa organizacijama koje se bave zaštitom prava i sloboda žena, u pravcu stvaranja neophodnih mehanizama koji izbegavaju barijere koje onemogućavaju profesionalni angažman i žensku politiku.
Naše društvo mora da nastavi da se bavi izazovima koji proizilaze iz garantovanja bezbednosti i poštovanja prava žena. Bilo da se radi o nasilju u porodici ili o posledicama i nedostatku pravde za žrtve seksualnog nasilja tokom rata i opštoj zaštiti njihovih prava, oni pokrivaju više od pitanja imovine i nasleđa ili pitanja kvota. Garantovanje da su žene i devojke zaštićene i da imaju jednak pristup pravdi je vitalna dužnost za razvoj društva i države.
 
Na samom kraju, sve je urgentnija potreba da ojačamo naše angažovanje prema potpunom sprovođenju Rezolucije 1325. Najbolji posao u ovom pravcu radimo samo putem kontinuirane koordinacije i saradnje. Dakle, vrata Predsedništva će vam uvek biti otvorena za saradnju u ovom pogledu. Zato što sam ubeđena da je sada vreme za politike i transformativno angažovanje, za garantuje rodne ravnopravnosti i realizovanje ciljeva Rezolucije 1325. S toga, da detaljnije razgovaramo o tome kako ćemo to dalje raditi – vrlo brzo ću vas sa zadovoljstvom pozvati i susreti se sa vama na Samitu za žene, mir i bezbednost koji ćemo sledeće godine po prvi put organizovati na Kosovu i koji će obuhvatiti goste ne samo sa Kosova, već iz celog sveta i zajedno ćemo, veoma se nadam, uz saradnju i podršku svake od vas, pretvoriti našu zemlju u primer za uzdizanje i ravnopravnost žena u svakom sektoru, a posebno u miru i bezbednosti. Hvala vam svima na dosadašnjoj saradnji, nadam se da ćemo u sledećem regrutovanju u Kosovske bezbednosne snage imati što više devojaka i žena i da će nas i one, kao što nas je svaka od vas do sada učinila ponosnim, takođe učiniti ponosnim!

Hvala vam! 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.