presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Osmani na „Globalnim otvorenim danima“

Uvažena zamenice premijera Republike Kosovo gđo Redžepi,

Poštovana gđo Ziadeh i gđo Richardson,

Poštovane ekselencije ambasadori, vi koji ste danas prisutni,

Poštovani predstavnici civilnog društva na Kosovu i predstavnici bezbednosnih institucija,

Poštovani prisutni,
 
Dobro vas našla na ovom Globalnom otvorenom danu, organizovanom pod okriljem Ujedinjenih nacija, koji ima za cilj da nam posluži kao važna platforma za reviziju sprovođenja Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti o ženama, miru i bezbednosti. Ali pre svega, to je dodatna platforma za osnaživanje glasa devojaka i žena.
 
Pozdravljam činjenicu da je Kosovo deo svetske mape Globalnih otvorenih dana koji se fokusiraju na Agendu za žene, mir i bezbednost.
 
Da ovu agendu shvatamo ozbiljno i da verujemo u njen značaj u transformaciji naših društava i mirovnih i bezbednosnih procesa svedoči činjenica da će Kosovo ove godine po prvi put organizovati međunarodni forum na visokom nivou za žene, mir i bezbednost. Ovo je bila jedna od naših glavnih obaveza u okviru Samita za demokratiju koji je organizovao predsednik Baiden i izuzetno sam srećna što će 22. i 23. oktobra zajedno sa Ministarstvom inostranih poslova i dijaspore, kao i u saradnji sa mnogim partnerima, među kojima mnogi od vas koji ste danas ovde prisutni, učiniti Kosovo delom globalnih diskusija o važnosti ove agende, kao i o izazovima i mogućnostima za njeno uspešno sprovođenje.
 
Skoro 22 godine od usvajanja Rezolucije 1325, koju je potom pratilo još 9 drugih rezolucija koje svi znamo kao Agenda za žene, mir i bezbednost, jasno nam je da nas čeka još mnogo posla. Ali, pre svega, imamo toliko novih izazova i zabrinjavajuće dinamike koje raspravu o sprovođenju ove agende čine izuzetno važnom.
 
Ovaj sastanak i ova današnja diskusija se odvijaju u vreme kada su mir, sloboda i bezbednost ponovo napadnuti u srcu Evrope i kada su ukrajinske devojke i žene meta nasilja, mučenja i nehumanog postupanja.
 
Stoga, dok smo svedoci ovih stradanja koja nas podsećaju na bol i dotiču naše sveže ratne rane, više je nego prirodno da smo kao Kosovo izuzetno angažovani na sprovođenju ove agende unutar i van naših granica.
 
Početna premisa svake rasprave treba da bude da je učešće žena i devojaka u mirovnim i bezbednosnim procesima naša najbolja garancija za održivi i dugoročni mir i bezbednost.
 
Ako je bezbednost preduslov za održavanje mira u svetu, onda su dijalog, komunikacija i koordinacija ti koji direktno doprinose očuvanju i održavanju mira. I u tom pogledu, devojke i žene su te koje su uvek pomagale, mogu pomoći i nastaviće da nam pomažu da zajedno ostvarimo ovaj cilj.
 
Kosovo je usvojilo Rezoluciju 1325 i verujemo u njenu transformativnu moć. Međutim, sve do danas kada govorimo o izazovima vezanim za njegovo sprovođenje, neizbežno je ne baviti se delom kulturnog i društvenog konteksta u našoj zemlji i šire. Nemoguće je zanemariti direktan uticaj patrijarhalne misli u pogledu sprovođenja i ispunjavanja obaveza i ciljeva koji su deo ove agende.
 
Ali podjednako je važno shvatiti da se osnaživanje devojaka i žena nikada ne može tretirati kao izolovana agenda. Sadašnje institucije jasno razumeju važnost integracije osnaživanja žena i devojaka kao koncepta, kao politike i kao prakse, u svakom sektoru i u svakoj strategiji bez razlike. Imamo novi momentum i novu priliku da stvorimo prave preduslove za sprovođenje ove agende.
 
Integracija žena i devojaka u mirovne i bezbednosne procese je nesumnjivo svakodnevni cilj, ali to možemo postići samo kada garantujemo ravnopravnost i u svim drugim oblastima. Kada pomislimo na učešće devojaka i žena u sektoru bezbednosti, svakako shvatamo da se ne radi samo o stvaranju preduslova za postavljanje žena na određena mesta. Naprotiv, radi se o transformaciji samih rukovodećih, upravljačkih i administrativnih struktura, kao i o transformaciji ukupnog mentaliteta. Razumemo da ovo može biti dug i težak put, ali volja postoji, a vizija takođe.
 
Poštovani učesnici,
 
Treba nam više žena u rukovodećim strukturama. Ovo nije samo želja – ona se zasniva na jasnim činjenicama i dokazima da žene to mogu, ali što je još važnije, jer naše društvo to želi, potrebno mu je to i spremno je da to garantuje.
 
Čist dokaz za to je izuzetno prisustvo i uspeh naših devojaka i žena u Kosovskim bezbednosnim snagama i Kosovskoj Policiji. Zbog toga radimo zajedno sa našom vojskom i našom policijom da pomognemo ženama i devojkama da stignu tamo gde zaslužuju. Stoga, čak i unapređenje gđe Irfete Spahiu u prvog general-majora u istoriji Kosova, u isto vreme generalnog inspektora KBS-a je bio jedan od najponosnijih trenutaka mog rada kao predsednice. Gradeći takve modele, kakve su svojim radom i zaslugama izgradile general-major Irfete Spahiu i mnoge devojke i žene u našoj vojsci i policiji, one daju odličan primer drugim mladim devojkama na Kosovu, koji put treba da slede.  
 
Stoga, čvrsto verujem u činjenicu da nijedan mirovni proces ne može uspeti kada je polovina društva izostavljena. Dajući naš direktni doprinos kako u sektoru bezbednosti tako i u drugim sektorima, imamo šansu da našu zemlju i svet učinimo boljim i sigurnijim mestom za sve. Jer, kao što pokazuju svakodnevne studije i primeri širom sveta, kada su devojke i žene prisutne i kada se njihov glas čuje u donošenju odluka – kolektivno radimo bolje.
 
Ali pre svega, uverena sam da devojke i žene imaju snagu, znanje, moć i kapacitet da ostvare naše zajedničke ciljeve. Na kraju krajeva, kada povećamo učešće žena u miru i bezbednosti, svi zajedno povećavamo naše šanse da obezbedimo trajni mir u svetu.
 
Želim da završim ovaj govor rečima da reforme koje želimo da vidimo u našem društvu, bilo u sektoru bezbednosti ili drugim sektorima, neće biti uspešne ako se fokusiramo samo na kratkoročne ciljeve i akcije. Ove reforme moraju biti duboko ukorenjene, moraju biti strukturalne, sistematske i zasnovane na dobro osmišljenim i dugoročnim politikama.
 
Na ovom putu se ne bavimo samo time da li imamo više žena koje vode instituciju – ovo je nesumnjivo važno; već moramo da se uverimo da su žene lideri takođe posvećene osnaživanju drugih žena na tom putu; posvećene su radu sa muškim kolegama u ovom pogledu; i obezbeđujemo da i muškarci doprinose ovoj ravnopravnosti, a takođe se zajedno angažujemo na tome da doprinesemo predstavljanju novih perspektiva u pogledu sagledavanja uloga muškaraca i žena u našem društvu.
 
Videći vas koje ste prisutne na ovom događaju, ali i iz svog svakodnevnog iskustva sa izuzetnim ženama u mom kabinetu, kao i u svim institucijama sa kojima sarađujem, i svedočeći brojnim uspesima žena i devojaka širom sveta, imam puno poverenje da možemo da radimo stvari mnogo bolje, mnogo bolje nego do sada, a pre svega zajedno.
 
Današnje diskusije će nesumnjivo biti praćene diskusijama na Forumu koji ćemo organizovati u oktobru i nestrpljivo iščekujem da se sastanem sa svima u okviru ovog događaja i da sagledamo kako zajedno možemo da faktorizujemo Kosovo u pravcu sprovođenja Agende za žene, mir i bezbednost, i iznad svega kako zajedno možemo da obezbedimo više jednakosti za sve naše građane.
 
Hvala vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.