presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga na pokretanju događaja o danu žena preduzetnika (WED)

Drago mi je što smo se ponovo okupili kako bismo obeležili globalni dan žena preduzetnika donoseći ovaj događaj u lep grad, Đakovicu, koji je nekada bio industrijski centar Kosova, i koji je imao visok stepen zaposlenosti žena.

Poštovana gospođo Kusari Lila,
Poštovana gospođo Kusari Purrini,
Poštovani ambasadori i predstavnici diplomatskih misija na Kosovu,
Poštovani gospodine Gnocchi,
Poštovani direktore UNDP-a na Kosovu, gospodine Russell,
Poštovane predstavnice preduzeća,
Poštovani učesnici,

Drago mi je što smo se ponovo okupili kako bismo obeležili globalni dan žena preduzetnika donoseći ovaj događaj u lep grad, Đakovicu, koji je nekada bio industrijski centar Kosova, i koji je imao visok stepen zaposlenosti žena.

Ova međunarodna inicijativa koja se posvećuje bitnosti žena preduzetnika u sveopštem ekonomskom razvoju, drugu godinu za redom ističe potrebu za podizanjem institucionalne i društvene svesti u svim zemljama sveta o nejednakoj situaciji u kojoj se nalaze žene u ekonomskom sektoru i o potrebi da se preduzmu konkretni koraci kako bi se ona izmenila.

Sigurno da neophodnost za rodnim politikama proizilazi iz univerzalnih principa čoveka, koje su sastavni deo Ustava i zakona u našoj zemlji, kojima mi garantujemo, kako muškarcima, tako i ženama, jednaka prava i obaveze.

Ali, dok govorimo o ekonomskom jačanju žene, postoje i ekonomski indikatori koji nam veoma jasno pokazuju da društva koja prate politike i koja garantuju veće učešće žena  na svim životnim poljima, a posebno u ekonomskom sektoru, su društva koja uživaju više blagostanje i stabilniji ekonomski razvoj.

Verujem da je pametno da i mi pratimo primer ovih društava, pošto delimo zajednički cilj da izgradimo politike koje garantuju građanima blagostanje, pristup dostojanstvenom životu, garantovanje njihovih prava i iznad svega, ekonomski razvijenu zemlju.

U našem društvu na Kosovu, žene se suočavaju sa mnogim barijerama koje im često onemogućuju aktivno učestvovanje u ekonomskom sektoru.

Barijere koje su povezane sa pristupom imovini, finansijskim izvorima, kao i onim ekonomskim, ili i pristupom stručnom školovanju, to su barijere koje otežavaju ostvarivanje inicijativa koje žene mogu da imaju kako bi započele posao, kako bi proširile njihov posao ili kako bi ozvaničile njihov posao.

Ovi problemi su nas pratili godinama za redom, a to je uticalo i na nizak broj žena preduzetnika, na nizak broj firmi koje su registrovane na ime žena ili na ustručavanje mladih devojaka da preduzmu inicijative u ekonomskom sektoru.

Ove posledice osećamo svi, pošto jedno negirano pravo prema ženi je jedno pravo koje se negira celom društvu.

S toga, su  i ovakvi događaji kao ovaj današnji, veoma bitni kako bi istakli probleme sa kojima se žene suočavaju, kako bismo diskutovali o preduzetim inicijativama, kako bismo tretirali ove barijere i iznad svega kako bismo identifikovali potrebne politike koje treba preduzeti kako od strane javnog, tako i od strane privatnog sektora kako bismo garantovali pristup ženi u ekonomskom sektoru.

Poštovani učesnici,

Na kosovu ima žena preduzetnika koje su veoma uspešne i koje su dosegle vrh sektora u kojem deluju. Jedan deo ovih žena, uz podršku koju sam im ja pružala, zajedno sa predsednicom Kusari- Lila, u to vreme ministarkom trgovine i industrije, stvorile su i organizaciju kako bi otvorile put i za druge žene G7 i Ekonomsku komoru žena.

Imamo snažne žene u civilnom društvu, kao sto je Mirlinda Kusari Purrini, koja je sa njenom organizacijom Sheera i širokom mrežom koju je izgradila, pružala ekonomske mogućnosti koje su garantovane za mnoge žene na teritoriji zemlje.

Ima i žena koje su njihove firme izgradile na ruševinama rata, kako bi osigurale opstanak porodice, kao žene iz Kruše, koje su sada postigle da sruše barijere i van zemlje, postižući da njihove proizvode izvoze i da njihovoj deci pružaju dostojanstven život.

Primeri ovih žena, i mnogih drugih žena, su oni koji treba da nas nadahnjuju, i da nas teraju da preduzimamo korake kako bismo unapredili ulogu koju žene i devojke igraju u ekonomiji kao bitni agenti garantovanja našeg opšteg blagostanja.

Počeli smo da unapređujemo i retoriku kojom tretiramo ekonomsko jačanje žena. Istina je da i dalje nastavljamo da govorimo o bitnosti ekonomskog jačanja žene radi blagostanja čitavog društva i radi sveopšteg ekonomskog razvitka zemlje.

Počeli smo da razgovaramo i o konkretnim koracima koji omogućavaju ekonomsko jačanje žene. Ove godine, ekonomsko jačanje žena je imalo dobru godinu sa mnogim inicijativama koje su tretirale pristup žene imovini.

Inicijativa kao što je „Za naše dobro“ koja je mojom podrškom, podrškom USAID-a i mnogobrojnih partnera podigla bitnost registrovanja zajedničke imovine i na ime žene i pristup žene nasledstvu.

Inicijative koje su preduzete od strane državnih institucija zajedno sa nevladinim organizacijama i mnogobrojnim donatorima kako bi se ojačala uloga žene u poljoprivredi i preduzetništvu. Inicijativa iz bankarskog sektora kako bi se pružao pristup finansijskim izvorima i profesionalni savet ili inicijativa o garantovanju što šireg učestvovanja mladih devojaka u tehnološkom sektoru, inovativnom, turističkom, poslovnom, i tako redom.

Svakako da sve ove inicijative, ove politike, treba da budu pozdravljene i uzete u obzir kao prvi koraci prema izgradnji politika uske institucionalne i društvene saradnje koje evidentiraju mnogobrojne prepreke koje i dalje drže žene i devojke podalje od aktivnog učestvovanja u ekonomiji, nalazeći zajednička rešenja kako bismo ih prevazišli.

Još jednom čestitam Mirlindi i mnogobrojnim partnerima koji su podržali današnji događaj, ostavljajući vam poruku da ekonomskim jačanjem žene, jačamo čitavo društvo. U meni ste imale prijatelja, jakog saveznika i nikada nisam posustala i uvek sam bila bezkompromisna u potpunom ostvarivanju naših prava, jednakih prava koja ne samo da su odobrena i uneta u Ustav Republike Kosova, već ona koja oživljavaju naš svakodnevni život, jer samo ekonomsko jačanje žene garantuje jačanje i stabilnost naše države.

Želim vam uspeha, hvala vam!
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.