presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Jahjaga na otvaranju ministarskog panela Globalnog Samita Žena

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, danas je održala govor na otvaranju ministarskog panela Globalnog Samita Žena, u Kuala Lumpur Malezije, na temu ekonomskog jačanja žene i važnosti partnerstva javnog – i privatnog sektora. Ovom panelu su prisustvovali zamenik predsednika Vijetnama, Nguyen Thi Doan, prva dama Namibije , Penehupife Pahamba, i prva dama Zambije, Christine Kaseba.

Ovom panelu je prisustvovala i Zamenik premijera i ministarka Trgovine i Industrije, Mimoza Kusari-Lila.

Predsednica Jahjaga prisustvuje Globalnom Samitu Žena u Kuala Lumpur Malezije, zajedno sa predstavnicama država, vlada i civilnog društva iz celog sveta.

U nastavku objavljujemo govor Predsednice Jahjaga na otvaranju ministarskog panela:

Poštovana Irene,
Poštovane Dame i Gospodo,

Uz veliko zadovoljstvo se obraćam ovom vrlo interesantnom panelu, koji počinje danas i želela bih da izrazim moje veliko poštovanje za divan rad koji je činila Irena tokom svih ovih godina da bi ekonomski razvoj pretvorila u realnost. Vi ste jedan model i inspiracija za žene i devojke u celom svetu.

Tokom više od jednog stoleća mi smo galvanizirali naša društva radi prihvatanja činjenice da su žene stub našeg napretka. 

Dok počinjemo sa našim diskusijama, kao predstavnici javnog i privatnog sektora, mi razmatramo do sada postignuti uspeh sa liderima vizionare, koji su sebi postavili visoke ciljeve i bez ikakvog straha su branili činjenicu da se svaki član društva tretira na ravnopravan način.

Svaki gram prava koji kao že4ne danas uživamo, je stečen teškim radom i jednom velikom ustrajnošću. Borba za život žena u svim krajevima sveta ima isti obraz, uključujući i regiju odakle ja dolazim – Jugoistočnu Evropu. Velikim radom mi smo u toku menjanja stereotipa unutar naših društava. Ja s ponosom predstavljam jednu zemlju koja je pre četrnaest godina izašla iz jednog od najvećih krvoločnih ratova u Zapadnom Balkanu, koji je regeneriran u mir stvarajući jedno uključujuće društvo, obezbeđujući da se svakom građaninu garantuje jednaka  prava i sloboda.

Na Kosovu mi smo razvili neke od efektivnih politika, ustrajne inicijative u pravcu transformacije rodnih normi. Naše je ubeđenje da su jedna zdrava demokratija i jedan uključiv sistem su najbolja sredstva za jedan ustrajan razvoj.

Žene su danas na Kosovu u ključnim položajima i sve više postaju deo velikog uticaja u proces odlučivanja. Kosovo ima jednu ženu predsednicu i dve žene zamenice premijera, jednu ženu koja vodi sektor trgovine i industrije i jednu ženu koja vodi proces integracije u EZ-e. U Parlament, žene čine 30 % članova Parlamenta.

Žene imaju još toga da čine da bi stekle svoj ravnopravni deo u društvu i pravo da same odlučuju o svom životu. Ali, mi smo odlučni i ujedinjeni više nego ikada ranije, kao što dokazuje i ovaj samit, za garantovanje činjenice da svakoj osobi treba da se daje šansa za jednaka prava i jednake mogućnosti po život.

Jačanje žena i devojaka treba da bude prednost svim svetskim liderima, koji žele da vide svoju zemlju da napreduje. Jer, paradoks je govoriti o napretku ako je jedan deo društva zaostao, pružena mu je manja mogućnost i diskriminirana je.

Pred nama imamo jedan vrlo izazovan put. Barijere će nastaviti blokirati naše kretanje, ali mi ćemo uspeti pretvoriti jačanje žena u jednu realnost svugde, u svakoj državi, u svakom gradu i svako selo.
 
Zbog tog razloga, kada god govorimo o ekonomskom jačanju žene, mi govorimo o jačanju naših porodica, za jačanje naših zajednica i jačanju naše države.

Često puta smo videli da investirajući za žene mi zapravo investiramo za jednu bolju budućnost svih građana.  Jer investiranje za žene nije investiranje na jednu osobu , nego je direktno investiranje u vrstu vaspitanja koje stiču naša deca i vrstu zdravstvene zaštite koja se pruža našoj deci, stvari ove koje će imati uticaj na njihovu budućnost i blagostanje cele porodice.

Poštovane Dame i Gospodo,

Kada govorimo o pravima žena, mi ne govorimo o prednostima ili posebnim  privilegijama za žene. Mi govorimo o onom što je pravo, za nešto što je mudrost koja treba da bude norma po kojoj se mi svi trebamo rukovoditi.

Pravedno je da žene učestvuju u svim oblastima života i da ponude svoju perspektivu u slučajevima kada se kreiraju politike i kada se definiraju strategije koje se tiču svakog individua društva, svakog muškarca i svaku ženu, svakog odraslog i svaku mladu osobu.

Žene su motor našeg društva. Uz njihovu neumornu pomoć i njihovu snagu transformacije smo videli tok napretka društava.

Investiranjem pedeset procentnog ljudskog kapitala naših društva , mi dodajemo našim privredama nove generatora rasta, koji će da menjaju model stalnog ekonomskog razvoja i ubrzano ćemo povećati i jačati izgradnju jedne države.

Mi smo svedoci transformacije koja se zbiva u svakoj zemlji, kad god žene aktivno učestvuju u našim ekonomijama.

Razlika je evidentna dok žene postaju motor pokretač ekonomija zemalja u razvoju upotrebljavajući njihov talenat i njihove sposobnosti uspostavljanja i vlasništva mnogih malih i srednjih preduzeća.

Ovo je evidentno u razvijenim zemljama, gde je razlika između rodova manja i koje uživaju veći stepen razvoja.

Poštovane Dame i Gospodo,

Odgovornost svakog društva je da ovu bitku smatra kao svoju osobnu bitku. Jer ova bitka nije izolovanja samo za žene i devojke, to je naš zajednički izazov. Iz tog razloga mi trebamo tražiti zajednička rešenja, putem mostova saradnje i partnerstva na raznim nivoima, među raznim katalizatorima.

Mi trebamo razbiti zamku ekonomske zavisnosti u kojoj su žene našle sebe generacijama za redom. Pružajući ravnopravnost na tržište rada, pristup u obrazovanje i obučavanje.

Žene su jedan snažan izvor ekonomije. Talenat i sposobnost koje žene donose sobom su bitne za javni i privatni sektor. I, zaista, često smo primetili da je ovo parnterstvo rezultiralo nastanak novih načina ekonomskog jačanja žena.

I, dok smo stvorili zakonodavstvo, mi još uvek vidimo žene koje se zaustave od tradicionalnog zakona. Žene još uvek učestvuju manje od muškaraca u radnu snagu i vlasnice su samo malih procenata svetske svojine..

Mi ponovo trebamo izmisliti način kako sastaviti zakone, politike i kako vodimo0 biznis da bismo udovoljili potrebe i limite žena.

Mi trebamo da se osiguramo da smo u toku sastavljanja zakonodavstva koje ravnopravno tretira žene, koje razmatra njihovo pravo nasledstva i pravo na svojinu.

Mi trebamo stvoriti mehanizam koji smanjuje prostor razdvajanja izvora za žene i muškarce, pružajući ženama pristup finansijskim izvorima i bankarske pozajmice mogu pomoći da bi počele svoj biznis.

Gradeći mostove saradnje između javnog i privatnog sektora mi možemo upotrebiti sredstva za podržavanje inicijativa koje imaju za cilj da stave na raspolaganje i upotrebu snagu žena i prilagode njihovom talentu i sposobnostima u ekonomiji zemlje.

Mi trebamo stvoriti jednu platformu konkretnih mera radi ustrajnog održavanja ciljeva namere za koje smo se opredelili i odlučili. Mi trebamo stvoriti jedan lanac saradnje i sučeljavati se sa ovim problemom u svakom nivou.

Mogu sa vama podeliti primer Kosova, gde uz podršku mog ureda i ureda Ministarstva Trgovine i Industrije i USAID-a, mi smo činili korak u pravcu stvaranja Prve Trgovačke Komore, koju osnivaju žene.

Mi smo se obratili uspešnim ženama preduzetnicima, koje su savladale sve prepreke i staklene plafone i zahtevali smo od njih da pomažu uzdizanje drugih žena, da postanu njihov mentor i njihov podržavalac.

I uočimo pozitivne rezultate svakog dana. To su modeli koji ohrabre ostale žene da se ne plaše, da učestvuju na tržište rada, da počnu svoj biznis, da idu u školu i da dižu glas protiv nepravde.

Poštovani učesnici samita,

Mi trebamo činiti kao misiju naše generacije nastavak prostiranja puta za naredne generacije i to posle nje, kada više nećemo činiti razliku između prava žena i muškaraca, nego ćemo govoriti o mogućnostima za svakog člana društva, bez obzira na rod.

Jačanje žena treba da postane socijalni pokret 21 stoleća. To je pravedno i mudro i mi trebamo delovati u tom pravcu.

Hvala vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.