presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga na otvaranju Drugog kongresa otftalmologa Kosova

Sa zadovoljstvom sam prihvatila poziv da se pridružim ceremoniji otvaranja Drugog kongresa oftalmologa Kosova sa međunarodnim učešćem, koji je usredsređen na tretiranje dostignuća i najnovijih praktičnih i naučnih iskustava na polju oftalmologije.

Srećna sam što će tokom ovih dana, glavni grad Republike Kosova, Priština, biti domaćin ovom događaju koji je toliko bitan za zdravlje čoveka, konkretnije za zdravlje oka.

Loše zdravlje očiju i slepilo, smatra se da su među glavnim uzrocima koji ograničavaju prihode ljudi i kvalitet njihovih života, otežavajući im pristup osnovnim društvenim uslugama kao što su školovanje, zaposlenje i stručno razvijanje.

Velike su šanse da ograničena sposobnost vida i slepilo otežavaju i pokušaje osobe da dostigne i materijalnu imovinu, društveni status i planiranje na razvijanju porodice.

U vezi sa tim, ljudi sa ograničenim sposobnostima, kao što je slepilo, stalno su u opasnosti od siromaštva.

Ujedno, u manje razvijenim zemljama, kliničke barijere, ograničenja u znanju i stručnim iskustvima, nedostatak moderne aparature i licenci, otežavaju potrebno tretiranje za pacijente kojima je potrebna pomoć i otežavaju sprečavanje bolesti oka.

Dakle, kao što bolesti oka i gubitak vida mogu da izazovu siromaštvo osobe, tako i ograničeni zdravstveni uslovi i resursi  u zemljama u razvoju mogu da budu uzroci ovakvih bolesti.

Ovaj ciklus siromaštva se može prekinuti samo konstantnim razvijanjem lekarskih usluga, zasnivajući se na najnovijim stručnim iskustvima, na poslednjim naučnim, tehnološkim i finansijskim dostignućima u ove svrhe.

Poštovano učesnici,

Zdravstveni sistem Kosova ima sve osnovne stručne i ljudske preduslove da pruža adekvatne usluge za najnaprednije intervencije u medicini. Međutim, građani Kosova i dalje troše privatno velike količine novca za medicinske tretmane van zemlje. Ovaj nedostatak u zdravstvenom sistemu predstavlja egzistencijalnu opasnost za kosovske porodice zbog niskog nivoa raspoloživih primanja. Događaji kao što je ovaj Kongres su bitni i zbog činjenice što doprinose poboljšanju stručnih kapaciteta i modernijih medicinskih usluga u zemlji.

Tokom ova dva dana, stručnjaci iz zemlje i sveta će otkriti njihove naučne pronalaske o bitnosti zdravlja oka, o metodama tretiranja njegovih bolesti i razmeniće njihova iskustva u službi što boljeg zdravlja.

Dobro zdravlje je kamen temeljac povećanja i ekonomskog razvoja, kao i smanjenja siromaštva.

Dakle, bitnost ovog kongresa prevazilazi koristi za nauku medicine, jer daje doprinos i sveopštem razvoju našeg društva.

Na kraju, želim da vaše diskusije i prezentacije služe kao dodatni podstrek za unapređenje budućnosti oftalmologije na Kosovu, regionu i svetu.

Hvala vam!
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.