presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga na okruglom stolu organizovanog od Grupe žena poslanice Skupštine Republike Kosova.

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, održala je danas govor na temu „Nasilje u porodici“, u sklopu okruglog stola organizovanog od Neformalne grupe žena poslanice u Skupštini Republike Kosova.

U nastavku je govor predsednice Jahjaga:

Poštovane poslanice Skupštine Republike Kosova, poštovani predstavnici institucija Republike Kosova i poštovani ucesnici, Nasilje u porodici uništi život i uzdrma stablo zdrave porodice,  razdore zajednicu i sprecava razvoj društva. Prepreka je dostojanstvenog života jer zatre inicijativu gradana za iznošenje svog potencijala za licno unapredenje i razvoj države.

Naš je cilj da ulažemo u stvaranju ljudskog potencijala koji vodi društvo napred a ne posledice nasilja u porodici,  veoma regresivne pojave koju treba iskoreniti.

Nasilje u porodici je ružna globalna pojava. Napori za sprecavanje i borbu protiv nasilja u porodici su propraceni sa konkretnim postupcima i na Kosovu. Saradnjom svih institucija i naših stalnih napori  da bi postali deo evropske porodice  smo opredeljeni  da nece biti tolerancije prema nasilju, ukljucujuci i nasilje u porodici. Moramo ojacati naš sistem i da se osiguramo da ce nosioci nasilja dobit zasluženu kaznu, jer Kosovo nece tolerisati takve cinove.

Ja u svojstvu predsednice zemlje, kao garant ustavnog poretka Kosova, obecajem vam stalnu podršku. Naše društvo ima potrebe da adresira sve pojave koje prete njenom toku i dobrobiti gradana. Naši napori ce biti skoncentrisani, posebno, u stvaranju sredine gde ce naša deca odrastati uz pažnju, ljubav, pristup, školovanju u duhu slobodnog vaspitanja od nasilja i raznih stereotipa. Takav dugorocni pristup obezbedice sprovodenje i realizaciju ljudskih prava i ostalih vrednosti koje delimo sa evropskom civilizacijom. Imamo licnu, kolektivnu i institucionalnu obavezu da stvaramo Kosovu – državu gde ce svi gradani  biti oslobodeni  od bilo koje vrste nasilja.

Moramo zajednicki raditi, da budemo u službi Kosova i da garantujemo našim radom poštovanje ljudskih prava u sklopu pravnog poretka. Izradili smo politike ali i institucionalne mehanizme  za borbu  protiv nasilja u porodici i za sprecavanje iste. Monitorisanje sprovodenja zakona i podrške od civilnog društva, posebno, mora biti kontinuirano.

Pružanjem ljudskih resursa, podizanjem profesionalnih kapaciteta  kao i pružanjem budžetske podrške, svakodnevno cemo dokazati da bilo koja forma nasilja  a posebno nasilje prema deci i ženama su ne tolerantna, neprihvatljiva i suprotna našim društvenim vrednostima. Poštovani ucesnici kljucni je momenat izgradnje i ojacanje stabilne  pravne države. Održiva i stabilna država izgradi  i postiže samo  ojacanjem pravne države i našim insistiranjem za dokazivanje izgradnje pravnog sistema bez politickog uticaja, ne koruptovanog i odgovornog prema svakom gradaninu bez obzira na etnicku, polnu pripadnost ili društveni status.
 
Naši gradani zahtevaju korektan tretman, žele da znaju svoja ustavna prava i što više zasluže striktno sprovodenje istih. Našim radom i maksimalnom predanošcu, kao advokat, sudija, tužilac, poslanik ili u bilo kom javnom i profesionalnom svojstvu, ohrabricemo gradane u celoj zemlji da imaju oslonac kod zakona, da traže pravdu i da veruju institucijama jer ce iste biti da njih štite. Ova mora bita motivacija sviju nas ali i srž naših napora  za izgradnju države jednakih mogucnosti, gde niko ne može biti iznad zakona.  Želim vam otvorenu i korisnu debatu sa zakljuccima. 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.