presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga na konferenciji Međunarodne zajednice žena policajki

Poštovane dame i gospodo,
Poštovana Jane Townsley,

Imam veliko zadovoljstvo da vam se obratim ove večeri, na 100-tu godišnjicu  MZŽP-a, koja predstavlja pokret žena za sigurnija i odgovornija društva, za pravdu i vladavinu prava, za mir i sigurnost.

Ponosna sam što ovde vidim puno žena, oficira sprovođenja zakona iz celoga sveta. Vođene osnovnim principima demokratije, učestvovanja, jednakosti, razvitka i sigurnosti za sve građane isto, vi ste zaštitu prava i sloboda čoveka učinile vašom životnom misijom.

Mnoge od vas su srušile tabue u vašim društvima, stojeći na liniji fronta vladavine reda i zakona. Vašom nepokolebljivom posvećenošću, vi ste ojačale demokratsko funkcionisanje vaših društava i zaštitile ste pravo svakog građanina da živi dostojanstveno i sa pravom da oni odigraju ulogu koja im pripada u društvu.

Vi ste putem veše hrabrosti i odlučnosti pokazale da je jedna bolja budućnost pred nama onda kada vladaju red i zakon. Iznad svega, vi ste dokazale da je sigurnost za sve građane, za muškarce i žene podjednako, jedna norma za stabilan mir, za napredno društvo i smislenu demokratije.

Tokom istorije, mi smo videli da je rukovodstvo od strane žena promenilo tokove u istoriji, svakodnevni život u njihovim zajednicama, na čitavoj planeti, kako bi dokazale da su žene agenti mira, rešenja konflikata, građenja države, stvarajući jedan siguran svet sa pravom za svakoga.

Ovakvo impresivno nasleđe lideršipa i članovi MZŽP-a su se poređale i sa ponosom su ga prenosile sa jedne na drugu generaciju, deceniju za decenijom.

Kao što mnoge od vas znaju, ja sam imala zadovoljstvo da sretnem mnoge članove MZŽP-a tokom ranijih godina, na mojoj ranijoj poziciji. Bila sam svedok jednog impresivnog rada koji je MZŽP uradila na promeni koju je donela u zajednice u čitavom svetu, ponovo afirmišući, svaki put bitnost učestvovanja žena u sigurnosnim snagama za jedan stabilan mir i inkluzivno društvo.

To je ta trasformativna promena, zasnovana na fundamentalnim principima jednakosti između građana i sigurnosti za sve, koji je MZŽP konstantno promovisala putem njenih programa i sve šire mreže, ponovo afirmišući da je dužnost i obaveza oficira sprovođenje zakona, a državnih sigurnosnih snaga da štite osnovna prava i slobode svih građana, bez razlike u rodu, etničke pripadnosti ili verskih ubeđenja.

Kada su ove poslednje zagarantovane, a ne poštuju se, mir se narušava.

Ja dolazim iz jednog društva u kojem su se, ne mnogo ranije, sigurnosne snage promenile u produženu ruku režima, koji je lišio nedužne građane od njihovih osnovnih prava i sloboda. Etnička diskriminacija, koja je trajala decenijama eskalirala je masivnim nasiljem, etničkim čišćenjem i genocidom protiv nedužnog civilnog naroda

Nepravda je promenjena u zakon. Mir je kolabirao i otvorio se put jednom krvavom ratu na pragu Evrope, koje je slavila svoje ujedinjenje i svoj mir.

Nema potrebe da vas podsećam na talas od milion albanskih izbeglica, koje su bile proterane sa svojih ognjišta, na više od deset hiljada mrtvih i oko dvadeset hiljada seksualno mučenih građana, hiljadu njih koji su još uvek nestali i na materijalno razaranje iz rata.

Ali, želim da vas podsetim na međunarodnu intervenciju NATO-a, koji je stavio tačku na užasan genocid i koji je otvorio put procesu mira na Kosovu. Želim da vas podsetim da je zaštita i poštovanje ljudskih prava na Kosovu i osnovnih sloboda svakog građanina, vrhovna i da ove univerzalne vrednosti treba da vas vode svakoga dana.

Baš u to vreme ja sam se pridružila Policiji Kosova, koja se uzdigla iz pepela razornog rata, odlučna da zaštiti društveno tkivo, koje je bilo okruženo ratnim jadom, mukama, mučenjem, lošim tretiranjem, gubicima njihovih voljenih.

Bio je jedan broj žena, koje su mogle da se izbroje na prste jedne ruke, koje su rame uz rame sa muškarcima, kao što su žene na Kosovu uvek i činile, odlučile da doprinesu promenama u pravcu istorije naše zemlje.

Mi smo bile odlučne da transformišemo sliku policije, od one koja je ranije postojala – mehanizam tlačenja, u onu kao jedne profesionalne institucije koja pruža sigurnost njenim građanima, ne uzimajući u obzir rod i njihovo etničko poreklo.

Mi žene Kosova, odigrale smo suštinsku ulogu u primeni slike i promeni Policije Kosova u jednu od institucija kojima se najviše veruje u zemlji sa velikim brojem zaposlenih žena.

Mi smo promenile shvatanje koje su građani imali prema ljudima u uniformama, menjajući strah, koji su oni ranije osećali, sa poverenjem i saradnjom, čineći ljude u uniformama neodvojivim delom sigurnosti svakog građanina.

Mnogo puta smo zaustavljani na ulici od strane građana, koji su nam pružali podršku i koji su nam se zahvaljivali na ulozi koju smo igrale, mi žene u uniformama, u osvajanju njihovog poverenja za institucije, dokazujući po ko zna koji put ulogu koju žene igraju u procesu izgradnje mira.

Kosovo sada ima njegovu zajednicu žena policajki, prva koja je ikada osnovana u regionu Jugoistočne Evrope, pobeda ne samo za žene policajke nego iznad svega, pobeda za sigurnost građana, naše zemlje i naše demokratije.

Danas, one ponosno stoje, rame uz rame sa ženama policajkama na celoj planeti, i zajedno dele iskustva i njihov profesionalizam, obgrljene hrabrošću i njihovom čvrstom odlučnošću, žene policajci kao kapiten Vjollca Hoti, koju su heroizam, hrabrost i zaštita života nju učinile prvom ženom sa Kosova koja je bila odlikovana medaljom za heroizam, od strane MZŽP-a.

Želim da naglasim da, investirajući u njih, u žene policajke, kao što je to učinila MZŽP tokom prošlih dana i decenija, mi investiramo u stvaranje inkluzivnih društava, u odgovorna društva, koja poštuju i garantuju interese svakoga, muškaraca i žena, mi popločavamo put prema socijalnom, političkom i ekonomskom  napretku bilo koje zemlje.

Iz ovog razloga, mi treba da obezbedimo, da dok delimo sa ponosom priče o uspesima naših zajednica, da nastavimo da ih gradimo, povećavajući učešće žena na svim životnim poljima, i da se osigura njihovo učešće na svim nivoima hijerarhije u odlučivanju.

Kosovo, kao država koja je ratovala za osnovne slobode i prava njegovih građana, ima mnogo lekcija da pruži o bitnosti međunarodne intervencije i međunarodne pomoći u procesu izgradnje mira, izgradnje sveobuhvatnih institucija i osnivanju multi etničke države, koja je zasnovana na građanskim principima jednakosti među svim njenim građanima.

Kosovo je jedan od najbitnijih primera zajedničkog uspeha koji je postignut od strane naroda i institucija zajedno sa međunarodnom zajednicom. Ono je prošlo kroz broj etapa, od one hitne do stvaranja države, koja slobodno izražava volju svih njenih građana.

Danas, Kosovo opstaje kao država koja promoviše mir i sigurnost u regionu, a i šire, odlučno da postane član evropske porodice, UN-a i NATO-a, bitan doprinosilac kolektivne sigurnosti.

Ono je postalo bitan partner u borbi protiv terorizma i ekstremizma i postaje bitan faktor na polju sigurnosti, čineći svoje učešće jednakim u međunarodnim institucijama sigurnosti, koje su bitne za davanje njegovog direktnog i uspešnog  doprinosa globalnoj sigurnosti.

U jednom svetu globalnih izazova, kada se suočavamo sa pretnjama različite prirode, obuhvatanje je odgovor ne samo za sigurnost, već i za razvitak naših društava. U vreme kada sigurnosti naših građana prete postupci radikalnih i ekstremističkih grupa, naš odgovor trba da bude zajednički, ukoliko želimo da imamo uspeha.

U vreme kada svet postaje sve međusobno zavisniji, naš put prema napretku i razvitku će biti osiguran putem jednog inkluzivnog i koordiniranog odgovora, ujedinjeni kao države i kao društvo u zaštiti prava i sloboda naših građana i demokratskih institucija naših društava prema svakoj pretnji.

Poštovane dame i gospodo,

Na ovu stogodišnjicu, dok vidimo sav ovaj napredak koji je postignut na polju sigurnosti, mi takođe vidimo naše nacionalne i globalne izazove sigurnosti, ali smo malo daleko od priznavanja izazova sa kojima se suočavamo i zaštiti ljudskih prava građana, ne uzimajući u obzir rod kao ni etničku i versku  pripadnost.

Sigurnost žena i dece nastavlja da bude velika globalna briga, gde su žene i deca u vreme konflikata najosetljiviji, i u vreme mira, nasilje koje im je naneto doseže veoma visoke nivoe, i opet se tretira kao nasilje u porodici.

Mi još treba da priznamo veliku istinu da je sigurnost žena sigurnost čitavog društva, mi treba da shvatimo da je nasilje u porodici zločin, da je seksualno nasilje koje je korišćeno kao ratno sredstvo, čija su meta često žene i mlade devojke, ratni zločin i mi ćemo obezbediti da se izvršioci kazne, a ne žrtve, kako nastavljamo nepravedno da činimo.

Više je nego potrebno vreme da se ujedinimo i da zaustavimo tretiranje žena kao građana drugog reda, i da reformišemo način kako naše sigurnosne snage deluju u vreme rata i mira, tako da garantujemo zaštitu integriteta žena i devojaka , u odbrani njihovih ljudskih prava i sloboda koje su jednake u svako vreme.

Žene su neodvojivi deo inkluzivnog napretka svakog društva one su agenti mira, rešavanja konflikata, procesa izgradnje države i njihova direktna veza obezbeđuje jedan sigurniji i pravičniji svet za svakoga.

Pametna je! Pravična je! Vreme je! Da osiguramo da naše žene i devojke imaju jednak pristup i mogućnosti i jednako učestvovanje na svakom životnom polju.

Poštovani prijatelji,

Želim da izrazim moju zahvalnost na ulozi koji je MZŽP odigrala i posebno na konstantnoj podršci koju je izrazila za žene policajke na Kosovu i njihovu odlučnost da podrže region u izgradnji poglavlja mira i pomirenja.

Moja dobra prijateljice, Jane Toënsley, vaše vođstvo i vaša vizija je otvorila mogućnosti za žene policajke na Kosovu i pozitivno je uticala na živote kosovskih građana, ne uzimajući u obzir rod ili njihovo etničko poreklo. Verujem da će MZŽP pod novim vođstvom nastaviti da bude blizak saveznik žena policajki Kosova i žena policajki u čitavom svetu.

Drage žene policajke iz celoga sveta, čestitam vam na vašoj velikodušnoj obavezi koju ste preuzele na vaša ramena da branite prava i slobode svakog građanina. Zajedno, kao što smo danas, zajedničkim glasom ćemo obezbediti superiornost napretka i razvitka obuhvatanja i osnovnih sloboda u svim našim društvima.

Kao što je rekao bivši predsednika SAD-a  Franklin Roosevelt: Sloboda to je superiornost ljudskih prava svuda. Naša podrška ide onima koji se bore da osvoje i da zadrže ta prava. Naša snaga je našem ujedinjenu prema ovom cilju. Za jedan tako visok koncept, ne može biti drugog završetka, sem pobede.”
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.