presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga na konferenciji „Žene od uticaja“, koju je organizovala Privredna komora Amerike

Posebno je zadovoljstvo da vam se obratim na ovogodišnjem događaju Žene od uticaja, koji je organizovala Privredna komora Amerike na Kosovu, kako bi se ponovo potrvdilo ekonomsko i političko jačanje žena kao glavno pitanje napretka jednog društva.

Poštovani gospodine Zeka,
Poštovane dame ,
Poštovane prijateljice,

Posebno je zadovoljstvo da vam se obratim na ovogodišnjem događaju Žene od uticaja, koji je organizovala Privredna komora Amerike na Kosovu, kako bi se ponovo potrvdilo ekonomsko i političko jačanje žena kao glavno pitanje napretka jednog društva.

Obezbeđivanje jednakih prava žena i muškaraca nije samo moralni imperativ, šta više, to je poznata činjenica  koja nam omogućava razvoj, ali i stabilan mir.

Putem jačanja žena – jačaju se u potpunosti porodice i društva, jer šansa pružana ženi je i šansa koja se pruža čitavom društvu. Čineći ovo, mi priznajemo činjenicu da žene vrše snažne funkcije u društvu i da su njihove uloge, uloge agenata promena. Kada se obuhvate na političkim, ekonomskim i socijalnim frontovima, one otkrivaju  njihov talenat i potencijal u pravcu napretka, ne samo porodice i društva, već i države uopšte.

U našem društvu, žene su imale uticaja na mnoge načine. One su imale snagu da zaštite strukturu našeg društva u vreme rata i vreme mira. One su upravljale angažovanjem za slobodu, obrazovanje, za pristup zdravstvu, često i susrećući se sa mnogobrojnim preprekama i nepravdom koje su se pojavile i koje su prevaziđene.

Na svim pozicijama na kojima sam ja služila do sada, bila sam svedok bitnih promena, koje je donelo učestvovanje žena i na poljima koja su tradicionalno bila rezervisana za muškarce.

Videla sam napredak, kada su uspešne žene biznismeni – nepokolebljive i kada je bilo prepreka – uspele da prate njihovu preduzetničku strast i najbolji primeri su danas ovde prisutni među vama. Videla sam žene u politici, koje nisu nazadovale, već su postale glas svih građana. Ovo sam videla i kod žena u sektoru sigurnosti koje su i nasuprot mnogim predrasudama u društvu, njihovim građanima pružale potrebnu sigurnost.

Ove žene su uticajem na naše društvo, ostale verne činjenici da se može postići veći napredak kada ima većeg učestvovanja žena na svim životnim poljima. Hrabri koraci koje su ove žene preduzele, otvorili su nova poglavlja načina kako shvatamo ulogu žena u njihovoj porodici, zajednici i društvu uopšte.

Mi smo puno napredovali, ali imamo još puno posla da zajedno uradimo i ovo zna svaka od vas, iz vaših iskustava. Sada, samo jedan od šest viših zvaničnika, menadžera, zakonodavaca je žena, i od 21 ministra, samo dve su žene. Žene se još uvek plaćaju manje nego žene, za iste poslove koje vrše. One i dalje imaju manji pristup ekonomskim i finansijskim izvorima, kao i pravo na nasledstvo. Ova nejednaka zastupljenost i učestvovanje nije jedina na Kosovu, već je deo borbe na globalnom nivou za rodnu ravnopravnost u jednaku odgovornost u razvoju, koju imaju muškarci kao i žene.

Mi ne možemo da dozvolimo da ženama negiramo njihova prava, jer jako dobro znamo da će žene kao i celokupni društvo snositi posledice ovog negiranja.

Iz tog razloga, dok se rodna ravnopravnost garantuje zakonom, sprovođenje ravnopravnosti ne treba da bude opcija ili način kako mi to rešavamo.

Poslednje inicijative, kao rodno odgovorno budžetiranje, treba da se ukorene na svim institucionalnim nivoima kako bi sve razvojne politike prikazivale potrebe i doprinos žena.

I dok prikazujemo kako prevazilazimo ove izazove, jednakost treba da nastavi da bude naš rukovodeći princip. Žene treba da budu jednako prisutne za stolovima odlučivanja, kako u političkim procesima, kao i u korporativnim odborima. Mi zajedno treba da još viće povećamo glas žena za šire učešće u veću ulogu u osnivanju i brizi o osnovu pravičnog društva sa jednakim pravima.

Ja ću nastaviti da budem posvećena garantovanju jednakog tretiranja muškaraca i žena, njihovom jednakom pristupu životnim mogućnostima, kao i jednakog priznavanja njihovog potencijala i njihovih mogućnosti.

Žene i muškarci – njihovim različitim iskustvima i ulogama – treba da ostanu jedinstveni i da nastave da se angažuju na osnovu do sada postignutog napretka i da radimo prema napretku agende o rodnoj jednakosti i krčenja puta za jedan sveobuhvatniji i stabilniji svet za buduće generacije.

I na današnji sastanak sa vama želim sa završim sa jednom rečenicom moje velike prijateljice, i velike prijateljice Kosova, bivše sekretarke SAD-a, gospođe Hillary Clinton koja kaže: „Svet se menja pod našim nogama i krajnje je vreme da predstavljamo pristup 21. veka kako bismo unapredili prava i mogućnosti žena i devojaka u zemlji, ali i u čitavom svetu“.

Ne samo ova rečenica, već i mnoge druge rečenice ove gospođe, ali i mnogih gospođa koje ste ovde, kao i u regionu i šire, bile su velika inspiracija za mene. Ali, treba da budu i za vas, jer ukoliko ne podržite jedna drugu, ukoliko ne ohrabrujete jedna drugu, ne uzimajući u obzir gde ste, na polju politike, reda, sigurnosti, sudstva ili preduzetniptva, naša misija će biti nepotpuna i kažem vam da treba da snažno lobirate za prava svake od nas, jer gde god da ste uspešne, to će garantovati veću stabilnost za naša društva i za naše buduće generacije. 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.