presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Jahjaga na inauguracionom sastanku Nacionalnog Saveta za žrtve seksualnog nasilja tokom rata

Želim vam dobrodošlicu na inauguracionom sastanku Nacionalnog Saveta za Žrtve Seksualnog Nasilja Tokom Rata, koji sam osnovala posebnim dekretom u cilju koordinacije aktivnosti insistucija i agencija, u okviru njihovih nadležnosti i oblasti delovanja, za rehabilitaciju lica koja su preživeli seksualno nasilje tokom rata.

Poštovani učesnici,
 
Želim vam dobrodošlicu na inauguracionom sastanku Nacionalnog Saveta za Žrtve Seksualnog Nasilja Tokom Rata, koji sam osnovala posebnim dekretom u cilju koordinacije aktivnosti insistucija i agencija, u okviru njihovih nadležnosti i oblasti delovanja, za rehabilitaciju lica koja su preživeli seksualno nasilje tokom rata.

Na pravom putu realizacije prava na slobodan i ravnopravan život, mnogo života je ugašeno, mnogo je napola ukinutih snova.

Mi smo snašli snage i posvećenja i preuzeli na sebe izgradnju jedne države gde će svi građani živeti slobodno i ravnopravni. Zakleli smo se da ćemo Kosovo pretvoriti u jednu zemlju velikih mogućnosti za sve njene građane bez razlike.

Teret patnji i posledica rata nastavlja nas opteretiti još i dan danas nad svima nama. Nema sumnje da je ovaj teret još teži za sve one muškarce i žene i za njihove porodice koje su bile žrtve i plen okrutnih tortura.

Mi već smo otvorili poglavlje mira u našoj zemlji. U toku smo izgradnje jednog društva koja u svom temelju ima građansko načelo, koja veruje u ljudska prava i iste štiti i koja nikoga ne zapostavlja.

Ista su načela koja nas vode da nastavljamo naše neprestano nastojanje da obezbedimo potrebno mesto i da poštujemo sve one koji su se žrtvovali, da bi mi danas živeli u slobodno Kosovo i u miru.

I to, ubeđena sam da ćemo učiniti najbolje usaglašavajući naša nastojanja i dostojanstveno ih adresirajući i unuat zakonskih i materijalnih mogućnosti, potreba kategorija koje su najviše pogođene od rata.

Poštovani učesnici,

Okupili smo se da izrazimo dobru volju i naše posvećenje za adresiranje ratnih posledica nad civilnim žrtvama seksualnog nasilja.

Pošto seksualno nasilje i ostale forme nasilja počinjene nad civilima tokom oružanih sukoba čine ratni zločin one predstavljaju i neposredno kršenje Ženevske Konvencija i Prvog Protokola, koja je ugrađena u Ustav Kosova.

Teške posledice ovog ratnog sredstva koje je upotrebljeno za ugrožavanje dostojanstva žrtava, radi oživljavanja osećaj straha i pritiska, za podsticanja iseljavanja i da se ogoli celo društvo o njenih ljudskih vrednosti, nastavljaju razoriti život žrtava i njihovih ukućana.

Mogu bez dvoumljenja reči da petnaest godine nakon okončanja rata, tema žrtava seksualnog nasilja još uvek ostaje tabu tema za adresiranje.

Preživeli seksualnog nasilja još pate od jednog teškog psihološkog, socijalnog i ekonomskog stanja pa s toga imaju potrebe za podršku institucija i društva radi suočavanja sa jednom teškom realnošću u kojoj se nalaze ne njihovom krivicom.

Još uvek nemamo jetan tačan broj žrtava seksualnog nasilja tokom rata ali se smatra da je njihov broj do 20 000. I od manje je važnosti koliki je njihov broj jer i ukoliko je samo jedna žrtva ovog nasilja ono zahteva našu pažnju.

Civilno društvo i međunarodne organizacije su uradili značajan posao u stvaranju mehanizama koji omogućavaju pristup potrebnim psiho-socijalnim, zakonskim, ekonomskim i zdravstvenim uslugama  u cilju rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije ove kategorije civilnih žrtava rata.

Vladajuće institucije su pružale njihovu pomoć i formirane su radne grupe i instituti koji imaju za cilj istraživati ratne zločine i da se suočimo sa prošlošću.

Dalje od ovih nastojanja još i danas ova kategorija žrtava rata ostaje visoko žigosana, da se kaže naj žigosanija, nalazeći sebe u zamkama predrasuda i nepravednih i neumesnih okrivljavanja.

Zakoniti status ove kategorije još uvek nije priznat dok je nadvladala jedna kultura nekažnjavanja odgovornih za ove zločine.

U Prištinskim načelima, koja su proizišla od Međunarodnog Samita žena, kojeg smo održali u Okktobru 2012 godine i Rezolucije prihvaćene u Skupštinu o ovim Načelima, tržili smo rehabilitaciju, reintegraciju i suzbijanje socijalnog žigosanja žrtava rata, priznavanjem njihovog zakonitog statusa kao civilne žrtve i javno priznajući ono što su preživele, i zahtevajući da se izvršioci krivično gone.

Ovo smo učinili usko povezujući napredak poratnog društva i izgradnju mira uz društvenu i institucionalnu odgovornost za najteže pogođene kategorije  ratom

Uz podršku i spremnost Ministra Evropskih Integracija, gđe, Vlora Čitaku, inicirala sam ovu inicijativu radi stvaranja ove platforme koordinacije i zajedničkog delovanja  institucionalnog i društvenog. Radi izražavanja našeg posvećenja da se ova kategorija zločina ne smatra kao lakši zločin i da ostane nekažnjen.

Ubeđena sam da ovaj sveobuhvatni i koordinirani pristup omogućiti jačanje postojećih mehanizama, jačanje društvene svesti, identifikaciju i koordinaciju aktivnosti koje podržavju rehabilitaciju preživelih seksualnog nasilja tokom rata i utvrđivanje prioritet politika za sprovođenje zakonodavne agende za podršku preživelih, uz bolje adresiranje  potreba žrtava seksualnog nasilja i naš odgovor na njih.

Ovo veće će biti ogranićen u vremenu i njegov rad će doprineti u međunarodnim dokumentima i nacionalnim strategijama koje adresiraju ovu vrstu nasilja.

Naša inicijativa počinje u jednom vremenu kada je  cela međunarodna pažnja okrenuta prema ovoj kategoriji  civilnih žrtava rata. Sekretar Inostranih Poslova Ujedinjenog Kraljevstva, g. William Hague je već skoro dve godine pokrenuo inicijativu za sprečavanje seksualnog nasilja u sukobima. Od ove inicijative je profitirala i Kosovo. Za to želim se zahvaliti Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva i za njihovu nepoštednu podršku koju pružaju našoj inicijativi.

Kosovo nije zemlja članica Ujedinjenih Naroda ali smo mi dali našu podršku za inicijativu Sekretara Hague i za Izjavu posvećenja za sprečavanje seksualnog nasilja u sukobima proizišle iz ove inicijative, uzimajući na sebe naše obaveze i posvetivši se za ispunjavanje našeg dela, kao društvo neposredno pogođene od najtežeg kršenja i zloupotrebe ljudskih prava, seksualnog nasilja.

Mi već dajemo naš doprinos u sastavljanju Međunarodnog Protokola ove globalne inicijative, koja će pomoći Kosovo i sve zemlje sveta, pogođene od ovog ratnog sredstva, u dokazivanju i dovođenju pred pravdom odgovornih za ova grozna zlodela.

Mi smo postali deo ove inicijative koja cilja ne samo rehabilitaciju žrtavaq seksualnog nasilja nego preduzimanje svih potrebnih mera za sprečavanje ovog zočina.

Nesumnjivo da ponavljanje ovakvih zločina može da se spreći samo kada ima našu pažnju, kada odgovorni za ove zločine budu dovedeni pred pravdom, kada mi osudimo kao društvo i institucije odgovorne za dela a ne žrtve.

Samo pre nekoliko sati je održana ceremonija lansiranja plana delovanja Rezolucije 1325 Ujedinjenih Naroda o Ženama, Miru i Bezbednosti, jedan važan korak koji poziva na okončanje nekažnjavanja odgovornih za ratne zločine među ostalim, onih zločin koji su vezani sa seksualno nasilje i ostale vrste nasilja nad ženama i devojkama.

Mi ne možemo menjati njihovu prošlost ali se možemo obezbediti da budućnost ne može da se utvrdi od ove gorke prošlosti, da bi budućnost njihovih porodica, njihove dece ne bude utfrđena od jednog nepravendo izvršenog zločina nad njima.

Trebamo jednom dobro otklonimo zavesu sramote koja je pokrila ove žrtve nasilja, da razbijemo čutanje koja je zavladala i da skinemo krivicu od njih i da prenesemo onde gde treba, kod odgovornih za ove zločine.

Sa jedinim ciljem, za izgradnju održivog mira i jednog zdravog društva gde svi građani uživaju pravo na slobodan život i mir.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.