presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Jahjaga na ceremoniji otvaranja Globalnog Samita Žena

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je prisustvovala službenom otvaranju radova Globalnog Samita Žena, gde je održala uvodno izlaganje, zajedno sa zamenicom predsednika Vijetnama, Nguyen Thi Doan, i premijerom Malezije, Dato’ Sri Mahd Najib bin Tun Abdul Razak.

U delegaciji Kosova u ovoj konferenciji ucestvuje i predsednica Ženske Privredne Komore Kosova, Aferdita Saracini-Keljmendi, te predstavnica Mreže grupa žena Kosova, Mirljinda Kusari – Purrini.

U nastavku sledi govor Predsednice Jahjaga održan ovom prilikom:

Poštovane dame i gospodo,
Ucesnici Samita,

Imam posebnu cast i zadovoljstvo da vam se obratim, vama ženama iz celog sveta, prikupljene u ovo divno mesto, i odlucne da vode napred promene koje želite da ugledate u vaša društva, promene  koje cine svet u kojem živimo.

Osecam se ponosnom kada vidim toliko hrabrih žena, koje su donele takvu hrabru odluku da preuzmu u svoje ruke njihovu sudbinu, da odlucuju o sebi i pokažu celom svetu da ravnopravnost rodova nije samo moralni imperativ, nego je jedini nacin u pravcu ustrajnog razvoja našeg društva.

Želim cestitati organizatorima ovog divnog samita biznisa žena, koji ove godine slavi 23 godišnjicu. Globalni Samit Žena je ostvario jedan impresivan rad tokom ovih godina, pokazujuci da su žene kljucni pokretaci ekonomskog rasta i transformirajuci ovu platformu u glavnom globalnom dogadaju za žene preduzetnice, rezultate koje vidimo svakog dana.

Ne uzimajuci u obzir naše poreklo, naše kretanje do postizanja vodecih položaja u politici, naš trud za osnivanje jednog biznisa ili da se nagažujemo i propagiramo ili primenimo stroga  pravila etike i dajemo primer kako treba da se ponaša jedna osoba kada na sebe stavlja odecu jednog javnog autoriteta, mi smo bile ujedinjene u našoj misiji: da jacamo žene da bi postale nosioci svoje sudbine.

Vi ste prikazali ovu vrstu promene, vizije i rukovodenja, preko potrebne za ovo vreme. Vreme, u kojemu trebamo imati više ravnopravnosti, više mogucnosti, više ustrajnog pristupa prema izvorima i više balansiranih politika. Vreme u kome trebamo imati više glasa i uticaja u javnu oblast, više politickog predstavljanja , više izgleda za obezbedenje života za naše porodice i vecu ulogu pri osnivanju i napretku ka jednog pravednog društva.

Ova platforma ideja ivizija, bolje prakse i strategije, mreža i partnerstva u kojima žene prelaze granice i razlike, krute ideologije i uske politike, govoreci sve jednoglasno, nudi jednu shemu za poboljšanje života svake od vas. I, s tim u vezi, vaši ce životi uticati na život mnogih drugih. Jer žene su stub: svaka odluka koju one donose obezbeduje benefit za decu, porodicu, zajednicu, društvo i zemlju.

Vi cete se udaljiti sa ovog samita osnažene. I, vi cete steci nacin kako da ojacate mnoge druge u vašu zajednicu, proširujuci vaš biznis, zapošljavajuci više ljudi i daljnjim investiranjem u obrazovanje vaše dece i uzdižuci vaše cerke i sinove kao ravnopravne.

Iz razloga što su žene katalizator promena, žene su samo društvo.

Ja snažno verujem da investiranje na žene jeste fundamentalno za pokretanje društvenih promena i privreda za koje imamo potrebe kao globalno društvo. Ohrabrujem vas da nemate strahovanje i da verujete vašim snagama transformacije.

Svakog dana se suceljavamo sa jednim velikim brojem istraživanja, cinjenica i iskustava koje pokazuju da je ekonomski potencijal žena bitan za sve vrste privreda i povecanjem nivo zapošljavanja žena do nivo zaposlenosti muškaracda, mi cemo moci garantovati jedan brži ekonomski rast.

Ne obuhvatanje žena u ekonomski razvoje jedne države osiromašuje samu tu državu.

Ekonomsko i politicko jacanje žena jeste isto tako fundamentalno za mir i demokratiju, fundamentalan je ustrajni za razvoj i socijalnu pravdu i fundamentalan je za snižavanje siromaštva i postizanje ekonomskog rasta.

I to je takode jedan zajednicki imenitelj za društvo proizišla iz konflikata i društva u tranziciji, kao i za zemlje u razvoj i one razvijene. Mudrost i imperativ je da se jednacini dodaje talenat žena kako bi se našla rešenja za naše zajednicke izazove.

U jednom svetu u kome se izvori sve više smanjuju, jedan svet u globalnoj recesiji i jedna medu zavisnost  u porastu, uloga žene je neodvojiv od brzine našeg razvoja. Žene se sve više smatraju kao pokretaci ekonomskog razvoja.

Žene cine polovinu našeg društva i predstavljaju polovinu ljudskog kapitala bilo koje države. Talenat i sposobnosti koje žene mogu doneti radnoj snazi mogu biti odgovor za potrebe sve više takmicarkih tržišta.

Mi vidimo kako žene preduzetnice upravljaju ekonomskim razvojem zemalja u razvoj, u kojima su žene vlasnice oko cetrdeset posto malih i srednjih preduzeca, koja su motor naših privreda.

Ekonomsko jacanje žena nije samo mudro poslovno rešenje, nego i mudar poslovni prioritet, jer njihova potrošacka snaga njih pretvara u katalizator, cinjenica koja se ne može zapostaviti. Žene se pretvaraju u najvece potrošace u svetu i imperativ je da se žene ukljuce u odborima korporacija i visokim položajima.

Dok smo cekali da socijalni i ekonomski argumenti donose potrebne promene u stavovima i percepcijama o ulozi žena u naša društva i koje ce rezultirati jednim vecim predstavljanjem žena u vecima gde se kreiraju politike i donose odluke, žene su još uvek manje predstavljene i nedovoljno ukljucene u politicku i privatnu arenu.

Žene se još uvek u njihovim društvrime ugledaju kao dadilje svoje dece i pomagaci svojih muževa. Medutim, svakog dana sve više vidimo kako žene donose odluke koje uticu na  blagostanje njihovih porodica. Svakog dana možemo videti kako žene mogu da budu i dadilej i donosioci odluka.

Kao što je rekla  moja dragta prijateljica, bivši Državni sekretar, poštovana Hillary Clinton: “Žene nisu žrtve. Mi smo katalizatori promena. Mi smo upravljaci napretka“.

Zaista, žene kao zainteresovana strana društva, svakog dana igraju svoju ulogu boreci se za ljudska prava, sprecavajuci sukobe, olakšavajuci tranziciju, gradeci demokratiju i obnavljajuci razorene ekonomije.

Poštovanje Dame i Gospodo,

Mi ulazimo u ovaj vek sa impresivnim dostignucima u stvaranju jedne raznorodne sredine. Ali neravnopravnosti su još uvek dramaticne. Na jednom kraju sveta ima žena i devojaka koje se ubijaju jer žele da se obrazuju, žena u koja se baca kamenje do smrti, žena kojima se osporava svako pravo.  Osporava im se ljudsko dostojanstvo.

U ovom samitu, u kome slavimo nova dostignuca, trebamo priznati njihovu bol i patnju. Prema recima moje prijateljice, Kongresmena Harma: “Mi ne trebamo samo da pokažemo u pravcu problema, mi trebamo naci jedno rešenje problema“.

Mi trebamo naci hrabrost u svakog od nas za okoncamo ove neravnopravnosti. Mi trebamo da razumemo da su mi i da smo mi jedno!

Videla sam snagu kojom raspolažu žene za menjanje pravca istorije.

U Liberiji, žene koje su bile žrtve jednog nevidenog nasilja, su doveli do okoncanja jednog cetrnaest godišnjeg civilnog rada, koji je za sobom ostavio dvesto pedest hiljada mrtvih.

Po ulicama Egipta, žene su podigle svoj glas i srušile su jednog mizernog diktatora.

U Bosni i Hercegovini, desetgodišnja upornost žena Srebrenice za pronalazak kostiju osam hiljada ubijenih muževa i sinova tokom rata, obezbedilo je njima jedno mesto stalnog pocinka /mirovanja. One su kanalizirale svoj bol, svoj gubitak, u pravcu nalaza pravde i dovodenja aktera pred sud.

Žene mog mesta takode poznaju patnje rata. Želim sa vama deliti jednu istoriju oko sela Kruša, selo kome se cesto referiraju kao selu bez muškaraca, jedna mala zajednica kojoj je natovaren jedan težak teret ne samo bola od gubitka nego i odgovornosti za obezbedenje života za njihove porodice, od ratnog pepela.

Ove žene su istiniti heroji, za koje se ne govori u vestima, ali koje su razorile svaku vrstu prepreke radi obezbedenja ekzistencije svojih porodica. One su preuzele na sebe uloge koje se tradicionalno ne pripisuju ženama, kao što je rad na njivama i njihova promocija kao preduzetnice, menjajuci zauvek naše društvo.

Niti Kosovo niti Bosna nisu jedinstvene. Takvih istorija ima na pretek po zemljama koje su razorene od užasa rata. Ono što je snažno u ovoj istoriji jeste da su one mobilizirane gledati napred u pravcu buducnosti, da bi nalazile mogucnost izgradnje prosperitetnog društva da nikada ne dozvole da rat razbije snovi novih generacija.

Po drugim zemljama, bitke žena imaju druge dimenzije. Sve više, žene cine vecinu onih koji diplomiraju po univerzitetima. One predstavljaju polovinu globalne radne snage, dok se još uvek placaju manje od muškaraca za isti posao, bez mogucnosti da razbiju stakleni plafon.

Prosecno, one nastavljaju biti vlasnice samo malog postotka svojina, lišene od ekonomske sigurnost – kao što su pocetni kapital, bankarski zajmovi, bez kojih one ne mogu poceti da se ozbiljno bave biznisom.

Ekonomsko jacanje žena ce osloboditi talenat svakog clana društva. Ovo s toga što žene investiraju u najvecem delu u njihovim porodicnim prihodima, investiranjem za njihovu decu.

Žene nisu manje sposobne od muškaraca; one nisu manje snažne da obavljaju tradicionalne zadatke, koje se tradicionalno pripisuju muškarcima. Žene su upravljacka snaga društvenog razvija. Svugde gde su žene nezavisne i ekonomski snažne, onda njihova sloboda nije mnogo ugrožena i njihovo dostojanstvo je poštovana.
   
Ekonomska nezavisnost žena je bitna za njihov razvoj i razvoj celokupnog društva. Ekonomska zavisnost žena od porodice muža ili nekog drugog clana društva ce držati njen život u zamku zavisnosti i necemo moci postici ono što danas ciljamo: jacanje žene, poštovanje ljudskih prava žena, i iznad svega, rodnu jednakost.

Kljuc brige prema prosperitetnim društvima i ustrajnim državama stoji u ucešcu žena u politici i donošenje odluka, ekonomsko jacanje žena i pristup izvorima i bezbednosti te pristup žena u pravni sistem.

Prošle godine sam organizovala prvi medunarodni samit žena u regiji, pod nazivom: “Partnerstvo za mir, jacanje žena“. Mi smo se skupile zajedno da bismo galvanizirale promene u našima društvima, deleci iskustva i nacin na koji možemo poboljšati ulogu žena.

Mi trebamo preduzeti ovaj trospratni pristup da bismo mogli okoncati rodnu nejednakost u našim društvima. Jer se ovo ne cini samo radi menjanja položaja žena nego za obezbedenje jednog razvijenog društva.

Vlade, lideri biznisa i donosioci odluka treba da ponovo razmatraju ulogu koju daju ženama u institucijama kojima oni upravljaju.

Rodni konvencionalizam treba da se pretvara u naš objetiv kada stvaramo politike i zakonodavstvo, kako bi se obezbdili da smo obuhvatili i potrebe i limite muškaraca i žena, uzimajuci u obzir njihove kapacitete i doprinos, kako bismo stvorili balansirane politike .
Mi trebamo menjati kulturna gledišta i socijalne norme koje smatraju žene kao potcinjene u društvu. Mi trebamo ulogu žena smatrati bitnom i ravnopravnom sa ulogom muškaraca kada se odlucuje kako cemo voditi našu zemlju i cinimo predvidanja o razvoju zemlje.

Ponekad trebamo da se oslanjama na privremene mere kao što su kvote za povecanje predatavljanja žena u javni i privatni sektor, olakšavajuci tako brže ukljucivanje žena u svim segmentima.

Putem kvota, mi nastojimo kolicinski povecati broj žena, ali nastojimo povecati diverzitet i kvalitet odlucivanja. U ovo vreme novih tehnologija, kada mi shvatamo da svaka osoba predstavlja jednu dodatnu vrednost i kada smo u toku podsticanja inovacija kako bismo suzbijali siromaštvo, efekat plime klimatskih promena, pristup cistoj vodi i sprecavanje epidemija koje prete našim životima.

Mi trebamo zatvarati prostor koji još uvek postoji izmedu žena i finansijskih izvora, izmedu potencijala žena i njihove uloge koju ocekuje društvo.

Mi trebamo podržati podsticanjem više žena da se ukljuce u tržište rada, da se ukljuce kao radna snaga i da postave sevi visoke ciljeve, postankom deo odlucivanja u njihova društva.

O svim ovim pitanjima, mi imamo potrebe za više zakonodavstvo, bolje prakse i bolje sprovodenje.

Ali, iznad svega, kao što sam gore navela, imamo potrebe za jednu kriticnu meru kulturne promene. Mi imamo potrebe za jednu zajednicku platformu zajednickog cvrstog opredeljenja za ostvarivanje ovih reformi u odnosnim zajednicama. Mo trebamo ispoljiti onu hrabrost, koja je na radikalan nacin transformirala naša društva.

Ohrabrujem vas da istražite partnerstva koja ce povecati ulogu koju cete vi odigrati u buduce u vašim zemlja, onde gde te uloge ranije nisu postojale;  medu akademije i kreatora politike, medu preduzeca i javne administracije, medu nacije i suseda.

Mi trebamo nastaviti da preduzimamo nove inicijative predstavljajuci i promocijom pitanja jacanja žena u celom svetu.

Mi trebamo nastaviti raditi na jacanje žena, jer mi želimo da svaka osoba u naše društvo uživa njegova prava datih od Boga i da koristi svoj potencijal dat od Boga.

Mi trebamo nastaviti angažovanje o ovom pitanju, jer želimo da naša deca sticu bolje obrazovanje, da naše porodice jacaju i da ugledamo da naša društva cvetaju i da naše države napreduju. Jer mi želimo da zavlada mir.

Hvala vam.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.