presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA ZA ZAVRŠNI SASTANAK NACIONALNOG SAVETA PROTIV KORUPCIJE

Otvaram ovaj sastanak Nacionalnog saveta protiv korupcije slikom rada i aktivnosti koje su preduzete od strane institucija i mehanizama mandatiranih za borbu portiv korupcije.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosova, g. Veselji, g. Mustafa, ministri, predstavnici sudstva i tužilaštva, policije Kosova,
Poštovani predstavnici civilnog društva,
Ambasadori, predstavnici međunarodnih misija na Kosovu,
Dame i gospodo,
 
Otvaram ovaj sastanak Nacionalnog saveta protiv korupcije slikom rada i aktivnosti koje su preduzete od strane institucija i mehanizama mandatiranih za  borbu portiv korupcije.
 
Na dosadašnjim sastancima ovog Saveta – koji za cilj ima institucionalnu koordinaciju u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala – identifikovali smo nedostatke u zakonodavstvu i administrativnom funkcionisanju. Izvršili smo neophodna poboljšanja, menjajući i  prilagođavajući pravila i postupke kako bismo povećali institucionalnu efikasnost u borbi protiv korupcije.
 
Mi treba da sprovodimo postojeće zakone. U ovom Savetu smo se izjasnili da je politička volja za borbu protiv korupcije postoji i sada je vreme da ova posvećenost postane konkretan rezultat.
 
Slučajevi korupcije treba da se istraže, tretiraju i da se zaključe jednim povećanim intenzitetom. Policija, tužilaštvo i sudovi treba da povećaju saradnju u tretiranju predmeta koji su u postupku. Zakašnjenja u tretiranju slučajeva korupcije smanjuju poverenje građana u naše institucije.
 
Građani Republike Kosova su glavni saveznici u borbi protiv korupcije. Signalizatori krivičnih dela korupcije, takozvani “whistleblowers” treba da se ohrabre braneći se institucionalno tako da nastave da izveštavaju institucije i medije. Institucionalna je obaveza svih da se prijavljivanja ovih ružnih i veoma štetnih pojava za budžet države tretiraju hitno od strane istražnih organa i organa gonjenja. Kašnjenje u tretiranju i optuživanju dela od strane signalizatora jeste kašnjenje pravde i ujedno odvraćanje građanskog angažovanja u ovoj borbi.
 
Danas nema patriotizma i većeg poštovanja naše države i njene budućnosti od izveštavanja i utvrđivanja o krivičnom delu korupcija.
 
Poštovani učesnici,
 
Agencija protiv korupcije je pokazala pozitivne rezultate u poslednje vreme u povećanju polaganja računa državnih službenika. Rezultati će biti još veći jačanjem i objašnjenjem koordinacije ove agencije sa drugim institucijama, definišući neka pitanja – kao što je procesiranje nekih krivičnih dela koja su povezana sa gonjenjem i njihova konkretizacija.
 
Policija Kosova je povećala kapacitete i efikasnost u istraživanju slučajeva ekonomskih zločina i zločina korupcije. Sada, policijski službenicu imaju potrebu da se obuče za istraživanje kompleksnih krivičnih dela korupcije.
 
Tužilački savet Kosova je preduzeo korake kojima je ojačalo ulogu Tužilaštva u gonjenju krivičnih dela korupcije. Unutrašnji kapaciteti Tužilaštva treba da se povećaju i da se očuva visoki standard i integritet mladih tužilaca, ohrabrujuće je to što je Državno tužilaštvo u poslednje vreme podiglo nekoliko optužnica koje sadrže korupciju na visokom nivou , koji su teško oštetili budžet Republike Kosova.
 
Sudski savet Kosova je učinio prioritetom rada razmatranje slučajeva korupcije. Treba da se nastavi sa najboljim planiranjem podele slučajeva u sudovima tako da se umanji broj postojećih slučajeva. Treba da razmotrimo i alternativne metode umanjenja nagomilanih slučajeva radom sudija van radnog vremena  i angažovanjem penzionisanih sudija. Na ovom polju nam je potrebna i pomoć Ministarstva pravde i Ministarstva finansija kako bismo podržali ove metode koje će nam pomoći u tretiranju predmeta koju su godinama gomilani po fiokama sudstva.
 
Poštovani učesnici,
 
Uporedo sa konstantnim radom za borbu protiv korupcije, mi treba da započnemo građenje konkretnih politika.
 
Neophodno je da nastavimo sistemske i strukturne reforme, približavajući se što vise standardima Evropske unije.
 
Treba da povećamo efikasnost gonjenja dela korupcije od podnošenja do konačnog procesiranja, zaključujući slučajeve i donoseći adekvatne odluke. Nećemo dozvoliti da se građani koji osude slučajeve korupcije razočaraju u sistem gonjenja i suđenja zbog proceduralnih propusta ili da se njihova hrabrost da osude krivična dela njima osvete. Da se na Kosovu dogodi ovakva praksa, 2015. godine, je sramota.
 
Državno tužilaštvo i često neptransparentne prakse ostaju ozbiljna briga koja unazađuje istinski razvitak biznisa. Novi Zakon o tužilaštvu, koji će obuhvatiti i elektronsko tužilaštvo, počinje da se sprovodi sledeće godine. Ovaj zakon će povećati transparentnost na ovom osetljivom polju.
 
Treba da imamo trenutnu i efikasnu kontrolu svih parametara na tenderima, u slučajevima kada se sumnja na neregularnosti. Tretiranje žalbi na tendere treba da bude momentalno i efikasno.
 
U srednjeročnom i dugoročnom planu, neophodno je da se intenzivira borba protiv korupcije u zdravstvu i obrazovanju, dva glavna stuba za poboljšanje standarda života za građanina Kosova i za izgradnju jedne perspektive koja pruža nadu. Neoprostivo je ukoliko dozvolimo da ova dva polja budu uništena korupcijom. Da upamtimo, tako ćemo im uskratiti pravo na adekvatno zdravstveno tretiranje i pravo na obrazovanje, našoj deci.
 
Borba protiv korupcije na ova dva polja treba da bude prioritet institucija.
 
Poštovani prisutni,
 
Korupcija prevazilazi državne granice i postaje transnacionalna, mi treba da je sprečimo, deklarišući imovinu i kontrolišući poreklo imovine. Treba da povećamo praksu uplaćivanja putem bankarskih transakcija kao i da radimo vise na učlanjenju Kosova u međunarodne organizacije na polju pravde i sigurnosti.
 
Borba protiv korupcije je jedan dug put, ali koji nema alternativu. Izazovi na ovom polju treba da se prevaziđu uz nepokolebljivu volju i posvećenost.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.