presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Atifete Jahjaga u Konferenciji žena

Kosovo iz dana u dan sve više postaje glavni centar regiona za unapređenje i promociju rodne ravnopravnosti, mesta odakle dolaze dobri primeri i dobra praksa koje služe kao putokaz i za ostala društva koja dele slično iskustvo sa našim iskustvom.

Poštovana Ministarka Kusari-Lila,

Postovani Zamenice Ministra iz Hrvatske G. Pros,

Poštovani učesnici,

Kosovo iz dana u dan sve više postaje glavni centar regiona za unapređenje i promociju rodne ravnopravnosti, mesta odakle dolaze dobri primeri i dobra praksa koje služe kao putokaz i za ostala društva koja dele slično iskustvo sa našim iskustvom.

Pozdravljam ovu inicijativu Ministarke Trgovine i Industrije i drago mi je što se već pretvorilo u tradiciju promocija žena u biznis, plasiranje njihovog uspeha i rasprava za obogaćivanje iskustva i za preduzimanja konkretnih stalnih koraka radi pružanja mogućnosti kosovskoj ženi da zauzme mesto koje njoj pripada u društvo.

Drago mi je da vidim ovoliki broj uspešnih žena iz svake oblasti i što je ovaj događaj zauzeo jednu regionalnu dimenziju predstavljajući jačanje žene kao jedan zajednički cilj koji nas preko granica spaja, povrh razlika koje možemo imati.

Iznad svega drago mi je videti da je upravo ova tema koja se neretko gleda sa skepticizmom, koja služi za izgradnju mostova saradnje između javnog sektora  i onog privatnog i između država regiona donoseći korist koja idu dalje od jačanja jednog dela našeg društva – žene, devojke.

Videli smo snagu transformacije koju imaju žena i doprinos koji one daju i mogu dati kad god postaju aktivni deo društva. Videli smo kako investiranje u ženu, nije samo investicija na jednu individuu nego je investiranje i u budućnosti naše dece. I bili smo svedoci toga da promocijom talenta žena, u stvari promovišemo talenat svakog člana društva.

S toga kad god govorimo o jačanju žene, mi ustvari govorimo o načinu kako da jačamo naše porodice, naša društva i našu državu.

Ne možemo govoriti o napretku i bezbednu budućnosti kada marginaliziramo jedan potencijal našeg društva pružajući joj manje mogućnosti, manje pristupa ili odustajući od njenog unapređenja. Napredak ćemo postići samo sveobuhvatnom politikom.

Na Kosovu me se sučeljavamo sa različitim realnostima oko emancipacije i aktivnog učešća žene u društvenim procesima, bili oni politički ili ekonomski.

Na Kosovu imamo preduzetne i vrlo uspešne žene koje vode važan biznis u zemlji, dok se još sučeljavamo sa vrlo niskim ciframa, čak alarmantnim, raspolaganja nepokretnom svojinom od strane žena.

Imamo zakon koji garantuje ravnopravnost nasledstva svojine dok njegova primena se još uvek otežava tradicijom koja ženi nameće odustajanje od nasledstva koje njoj pripada.

Imamo zadovoljavajuće učešće žene u odlučivanju na centralnom nivou i predstavljanje sa više od 30 posto u Skupštini Kosova, dok na lokalnom nivou zastupljenost žena i dalje je zabrinuto veoma nizak.

Iako imamo dobre rezultate u promovisanju rodne ravnopravnosti , koju mi sa ponosom delimo sa drugim društvima u regionu i šire , imamo još mnogo toga da uradimo tako da bi mogli da sprovedemo ove pozitivne rezultate i tu gde žena je ostala malo predstavljena.

I dok nastavljamo činiti važne i odlučujuće korake za konsolidaciju naše države i izgradnji sveobuhvatnih institucija jednog demokratskog društva, uključivanje žene u svakoj njenoj ćeliji treba da ostane bitni deo ovog zajedničkog našeg kretanja. Samo na ovaj način možemo ispuniti naš cilj.

Treba da nam bude jasno da jačanje žene jeste bitno za postizanje društvenih, ekonomskih i političkih promena za koje naše zemlje imaju potrebu, kao deo globalnih društva.

Treba da nam je jasno da je jačanje žene bitno za mir i demokratiju; jeste bitno za ustrajan razvoj i socijalnu pravdu, jeste bitno za snižavanje siromaštva i ekonomski razvitak jedne zemlje.

Naš neuspeh menjanja ove realnosti koja vlada u naše društvo neće biti samo diskriminacija prema ženama nego odraz naših ekonomskih i političkih, ne tako mudrih, rešenja.

Treba da nastavljamo biti otvoreni za preduzimanje koraka u pravcu dostignuća jednog društva gde će uloga žene biti neprikosnoven savladajući barijere i predrasude koje ulogu žene smatraju kao drugorezrednim.

Trebamo okončati praznine između ambicija i mogućnosti, između snova i mogucnosti realizacije istih. Treba da nastavljamo otklanjati praznine koje postoje između žene i obrazovanja, žene i odlučivanja, žene i biznisa. Ustrajanjem u pripravnosti prema implementaciji zakona, pažljivi prema državi koju želimo ostaviti za nama budućim generacijama.

S toga treba da nastavimo trasirati put koji su snažne i nezaustavljive žene Kosova otvarale za nas,  da mi danas gradimo na njihova dostignuća. I da stvorimo jedno društvo i državu gde nećemo više raspravljati o rodnoj ravnopravnosti, nego o vrednostima, sposobnostima i potencijalima.

Čestitam svima vama danas ovde, i svim ženama koje su sa radom i zalaganjem učinili snove realnost, pozitivno menjajuci živote mnogih drugih. Vaš rad je pokazao da žene mogu biti pokretači napretka u društvu, cije rezultate vidimo svaki dan.

Zelim vam dobre diskusije. Ja sam ubedjena da ćemo zajedno uspeti.

Hvala!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.