presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Atifete Jahjaga na sastanku žena lidere na Ekonomskom Samitu Evro-Azije

Dragi prijatelji, često puta sam čuoizreku da je Melinda Gejts “jedna glasovita žena jeste čvrsta žena“. Poštovana sam danas u prisustvu tako mnogo jakih žena.

Imam veliko zadovoljstvo da mi je data mogućnost da vam se danas obratim i sa vama delim mišljenje oko pitanja kaja sve više postaje sve važnije-tj. uloga žena u naša društva, njihova uloga u razvoju naših zemalja i njihov uticaj na stabilnost i globalni prosperitet.

Želela bih čestitati organizatorima konferencije, koji u okviru ovog događaja, su namenili jednu specijalnu sesiju jačanju žena paralelno sa diskusijama važnih tema o globalnim izazovima i mogućnostima sa kojima se sučeljavamo na sve strane sveta.

Svet u kome živimo se neprestano menja. Mi se stalno/ konstantno trebamo prilagoditi ovim promenama nalazom najboljih načina i metoda za korišćenje svih izvora kojima raspolažemo. Jačanje žene i korišćenje ovog ljudskog izvora može nam pomoći da nađemo odgovor i potrebne pravce.

Nije za čuditi se činjenici da jačanje žene postaje tema diskusije u svim krajevima globusa, bilo u društva proizišlih iz sukoba ili društva u tranziciji, u zemljama u razvoju ili razvijenim zemljama. Jedna vanredno velika količina podataka proizišlih sa istraživanja nastavljaju nam dati savete da koristimo potencijal koji nam se pruža od žena, s obzirom da nivo participacije žena u društvu jeste povezan na direktan način sa nivoom razvoja dotične zemlje.

Žene ne predstavljaju naprosto samo 50 % svetske populacije; žene predstavljaju isto tako 50 % potencijala, talenta i ljudskog kapitala. Kada žene ne participiraju na ekonomski, politički i društveni razvoj jedne zemlje, one ostaju kao neiskorišćeni ljudski potencijal i kapital. Naš neuspeh u korišćenju ovog dragocenog izvora jeste diskriminatorski prema ženama i odražava se na ne tako dobro zamišljena ekonomska i politička rešenja od strane države.

Istraživanje sprovedeno u zadnje vreme od Booz & Company, koje je predstavljeno u Svetskom Ekonomskom Forumu od strane Izvršne Direktorice MMF-a, gđe. Christine Lagarde, je pokazalo da povećanjem zapošljavanja žena u upoređenju sa muškarcima, mi možemo očekivati jedno povećanje GDP-a oko 5 % u SAD-e, 9 % u Japanu, 27 % u Indiji i 34 % u Egipat.

Treba ponovo afirmisati ono što je bivši državni sekretar SAD-e, Hillary Clinton rekla u više slučaja da “ekonomsko jačanje žena jeste pametna ekonomija“ i ono što OECD izveštaji okvalifikuju ka “prioritet za biznis“.

Dakle, kaodrugo tvrdi,jačanje uloge žene u ekonomskim, političkim i socijalnim sektorima jedne države jeste fundamentalna tačka budućeg ekonomskog razvoja, za nove i inovacione ideje koje proističu iz talentovanih osoba raznih polova.

Onda kada smo ozbiljnije razmatrali vrednost koju participacija žena donosi sa sobom u javnom sektoru, onda ćemo i promeniti mišljenje koje smo o njima stekli, gledajući na njih preko kulturnih i tradicionalnih sočiva. Onda ćemo početi videti žene kao neodvojive pri odlučivanju i  kreiranju politika i prosuditi ćemo o njima na osnovu nadležnosti a ne na osnovu fizičkih i rodnih karakteristika, što će ne sumnjivo biti od koristi za našu ekonomiju i društvo u celini.

Jačanje žena nije samo pravedno nego i mudro pitanje.

Ostaje na nama da odlučimo kako društvo i kakvu zemlju želimo graditi i kakav svet želimo stvoriti i ostaviti u nasledstvo našim potomcima.

Želela bij citirati bivšeg državnog sekretara Madeleine Albright koja reče da: “je demokratija različita u svakoj zemlji, ali bez žena, demokratija u svaku zemlju je nemoguća“. Svakako da ne možemo govoriti o demokratiji onde gde glas polovine društva se ne čuje/sluša.

Mi smo svi svesni dasposobnost da donese odluku odnosi se na sposobnost svakog pojedinca. Žene imaju iste sposobnosti sa muškarcima. Istovremeno smo svesni da muškarci i žene se ne tretiraju na isti način, ne nude im se iste mogućnosti, što dovodi do percepcije da žene imaju jedan manje važni položaj u društvo. Mi trebamo menjati ovu percepciju.

Osnaživanje žena nije samopravu stvar, ali ipravi put ka ekonomskom razvoju i političkoj stabilnosti.

Istina je da žene tokom ovog stoleća su dobile više prava i izrazile su svoje mišljenje putem glasanja. Ali to nije se odrazilo na sveobuhvatne politike jer žene nisu toliko voljne da se takmiče za javni politički položaj koliko i muškarci.

Participacija žena u postupku odlučivanja ima višestruki značaj. Ovaj proces utiče na opšti položaj žena u društvu i povećava društvenu svest o njihovoj ulozi.

Učešće žena u politici pridonosi socijalno-ekonomskom razvoju jedne države, pomaže konsolidaciju demokratije i odgovornosti institucija i društva prema svakom građaninu.

Mi trebamo ići dalje od tradicionalne uloge muškaraca i žena i da stvorimo prostor za žene da bi one ispoljavaju njihov interes i njihove poglede. Prisutnost žena u parlament i vladu pomaže uspostavljanje sveobuhvatnih i malo više balansiranih politika koje odražavaju i ističu interes svakog građanina u društvu jačanjem demokratskih institucija države.

S toga je važno da stvorimo potreban zakonski okvir, izradimo politike i mobiliziramo potrebnu podršku da ohrabrimo žene da aktivno učestvuju u politici i odlučivanju.

Godine 1995, u Pekingu, na jednoj konferenciji Ujedinjenih Naroda za žene, bivši državni sekretar i potom prva dama, Hillary Clinton, je izjavila: “ženska prava su ljudska prava i ljudska prava su ženska prava, jednom zauvek“.

Mi smo toliko gradili nad ovim inspirativnim rečima za više od dve dekade. Mi, žene smo mobilizirane u celom svetu da bismo doveli promene i da stvorimo mogućnosti da žene postaju katalizatori promena u naša društva.

Predvođeni smo od istaknutih primernih/model ličnosti u celom svetu koji su odlučivali o trendovima i koji su promenili standarde i bili su glas žena prevazilazeći rasne, etničke i granice kulturnog ili porekla.

Videli smo rezultate i ohrabreni smo da vodimo ove promene napred. Ali i dalje se sučeljavamo sa istim problemima  od 1995 godine. Još uvek se sučeljavamo sa diskriminacijom prema ženskoj novorođenčadi, žene i devojke se siluju u njinim zajednicama, silovanje se još uvek upotrebljava kao borbeno oružje, porodično nasilje nad ženama još uvek traje i u naj razvijenim društvima dok prinudni brakovi i abortus su normalni u neka ostala društva.

Mi trebamo sprečiti to.  
Mi trebamo shvatiti jednom za uvek da nasilje nad ženom jeste nasilje na celim društvom. Bezbednost žene jeste bezbednost deteta, porodice i celog društva.

Upravo zbog razloga, radi gradnje nad trasom pozitivnih zbivanja koja su potekla iz Konferencije Žena u Pekingu, oktobra prošle godine odlučila sam da, uz finansijsku pomoć USAID-a, da organizujem Međunarodnu Konferenciju Žena “Partnerstvo za promene-jačanje žene“ u Prištini.

Imala sam zadovoljstvo biti domaćin više vas o predstavnica iz vaših država, sa kojima smo raspravili bitna pitanja i barijere sa kojima se sučeljavaju žene tokom obavljanja njihove pravedne dužnosti u društvo.

Mi smo adresirali glavna usko međusobno povezana pitanja, političko participiranje i učešće na odlučivanje, ekonomsko jačanje i pristup resursima i bezbednost žena i pristup pravdi.

U svim našim razgovorima, mi smo potvrdili da politička participacija potakne ekonomsko jačanje žena koji kao posledica doprinosi bezbednosti svih građana. Kao što je navela bivši državni sekretar SAD-e, gđa. Madeleine Albright tokom samita u Prištini, “ostaje kao naš izazov iznalaženje mogućnosti kako da se istovremeno kreće u sva tri fronta“.

Zajedno sa učesnicima, koji su predstavljali različite sektore, različit države,  nacije, starosne dobi, različite kulture i tradicije, i u solidarnosti sa ženama u celom svetu a naročito sa onima iz skoro oslobođenih država koje su uskoro izašle iz konflikata, a u cilju unapređenja bezbednosti, pravde i njihovog ekonomskog  jačanja i njihovo učešće u politici, sastavili smo jedan broj principa sa preporukama obuhvaćenih u jedan dokumenat koji smo imenovali Prištinska Načela.

Među ostalim, putem ovog dokumenta mi smo naglasili činjenicu da sve vrste smetnji, politička, društvena, izborna, zakonska i kulturna za učešće žene u društvo trebaju se udaljiti kako bi se obezbedila nepobitna prava žena.

Činjenicu da sve vrste mogućnosti, one ekonomske, političke, društvene i kulturne, trebaju da ustanu i održe se na tom nivou kako bi žene mogle da ostvare njine aspiracije i da zajedno sa  muškarcima dostižu rodnu ravnopravnost.

Ponovo smo afirmirali činjenicu da pod-reprezentiranje žena zadržava upoznavanje društva sa ekonomskim problemima, sa problemima bezbednosti, pravde i socijalnim problemima sa kojima se žene sučeljavaju i sa spremnošću vlade da ih na autentičan način adresira. Kako bi upravljali vladine politike i ekonomske resurse u pravcu ukupnog  poboljšanja potrebno je da više žena učestvuje u javnom životu.

Od oktobra, dokumenat Prištinskih Načela, je pretvoren na jedan radni dokumenat u našu državu. Uz moju veliku pomoć, radna grupa parlamentarnih žena Skupštine Kosova je uspela da se u Parlament Kosova usvaja jedna Rezolucija o Prištinskim Načelima, održavajući na taj način institucionalnu namenu za angažovanje u pravcu jačanja žena. Priznajući da investiranjem za žene, mi investiramo u budućnost naše države.

Zajedno sa Ministarkom za trgovinu i industriju, podržale smo osnivanje Privredne Komore Žena Kosova, organ koji će promovisati učešće žena u privredni sektor i pružiće im potrebnu pomoć kako bi im se garantovao pristup potrebnim resursima.

Mi smo u toku rada sa lokalnim, centralnim i međunarodnim institucijama da ojačamo žene u sve krajeve naše zemlje, u svim oblastima i u svim nivoima i da jedno za uvek otklonimo tradiciju ćutanja jačajući ulogu žena kao davalaca važnog doprinosa u našem društvu.

Mi ćemo nastaviti raditi, kao što znam da ćete i vi sve da nastavite raditi, kako bismo preneli poruku da jačanjem žene mi ne samo što jačamo jednu osobu nego jačamo celo društvo i samu državu.

Hvala Vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.