presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA NA DAN SNAGE BEZBEDNOSTI KOSOVA

Danas ponosno obeležavamo dan Snage Bezbednosti Kosova, koja, zahvaljujući neumornom radu njenih pripadnika, je najveća poštovana institucija Republike Kosovo.

Poštovani premijer Thači,
Poštovani ministar Čeku,
Poštovani Komandant BSK-a, General-lejtnant Kastrati
Poštovani rukovodioci i predstavnici institucija Republike Kosovo,
Ambasadori i rukovodioci međunarodnih misija na Kosovu,
Poštovane porodice pripadnika Snage Bezbednosti Kosova,
Oficiri, podoficiri i vojnici,
Dame i gospodo,

Danas ponosno obeležavamo dan Snage Bezbednosti Kosova, koja, zahvaljujući neumornom radu njenih pripadnika, je najveća poštovana institucija Republike Kosovo. Danas slavimo naš zajednički uspeh postignut velikim trudom i žrtvovanjem, ali iznad svega se klanjamo besprekornom posvećenju pripadnika ove snage da se stave u službi građana naše zemlje i da postanu davaoci doprinosa za mir na Kosovu i regionu.

Rezultati posvećenja, uspeha i unapređenja Snage Bezbednosti Kosova su primetne i one jasno vidimo pred nama. U okviru kratkog vremena, Snaga Bezbednosti Kosova je pretvorena u naj poverljivu instituciju Republike Kosovo, izlazeći u susret i pomoć građanima zemlje, bez razlike.

Putem Snage Bezbednosti Kosova – misije i cilja – mi smo započeli jedno novo poglavlje u našoj istoriji – poglavlje mira i bezbednosti za sve, svesni da građani Kosova zaslužuju jedan dostojanstven život, svesni da bez toga ne možemo ostvariti napredak koji ciljamo. Sa istim posvetom, nepokolebljivi i sigurni na našem putu, mi gradimo budućnost, dokazujemo da smo faktor stabilnosti i uspeha.

Mi gradimo jednu novu viziju za našu zemlju i narod, viziju jedne ustrajne snage sa jednom jasnom i naprednom budućnošću.

Kosovo ima za cilj integraciju u EZ-e i NATO. Kao država mi ciljamo graditi i jačati stalno strateško partnerstvo sa SAD-e, jer zajedno mi delimo posvetu za zajedničke vrednosti slobode i demokratije.

Republika Kosovo prati politiku dobrosusedstva sa svim državama i kao demokratska država poštujemo suverenitet i integritet svih ostalih zemalja. Onoliko koliko i druge države treba da poštuju suverenitet Republike Kosovo i njen teritorijalni integritet. Imamo normirano u Ustav da Kosovo nema teritorijalne pretenzije prema nijednoj drugoj zemlji, ubeđeni da su politike hegemonije, pretnje za upotrebu nasilja i vreme ideologija mržnje su prošla.

Za profesionalizam BSK-a i izgradnju njenih kapaciteta i školovanje novih kadrova, koji su stali u njenim redovima, na poseban način se zahvaljujemo NATO-u i njenu mirovnu snagu na Kosovu kao i Američku Nacionalnu Gardu, posebno onu sa američke države Iowa. Pod njihovim nadzorom BSK-a ne samo što je ispunila očekivanja, nego ih je prevazišla osposobljavajući se, da u jednoj bliskoj budućnosti postane deo Partnerstva za Mir i punopravni član NATO-a.

U ispunjavanju naših strateških ciljeva u pravcu integracije u EZ-e i NATO, SBK zauzima ključno mesto u sastavljanju i implementaciji sigurnosnih politika naše države i u doprinosu koji mi ciljamo dati u međunarodnim misijama izgradnje i očuvanja mira.

Unutar Kosova vi ste isprepletanje ideala naše države, dok u regionu i svetu vi činite mehanizam putem kojeg mi kao država ćemo sklopiti savezništva i saradnju u interesu globalne sigurnosti.

Oficiri, podoficiri i vojnici BSK-a

Vi ste postavili trajne temelje jedne demokratske i mirovne snage koja u sebi sadrži jednu slavnu prošlost, jednu ustrajnu sadašnjost i jednu prosperitetnu budućnost u skladu sa našom vizijom kao države izgrađene na načelo ravnopravnosti i slobode za svakog građanina.

Danas mi poštujemo vas, sve one izvanredne mladiće koji su obukli uniformu, za hrabrost i pokazanu ljubav za svoju državu i njenu istinitu izgradnju.

Zahvaljujem vam i izražavam vam, ne samo moje lično, nego i priznanje građana Kosova za vaš doprinos i posvećenje za izgradnju i stručno osposobljavanje BSK-a, za oživljavanje sa njenom misijom i za vašu posvetu da budete uvek uz građane Kosova.

Još uvek su nam sveže prizori sela Restelice  u Dragaš i dramatični dani i noći kada vi poštovani oficiri neprestano, ponekad i golim rukama, ste kopali duboki sneg da bi ste spasili zatrpane porodice os snežnog odrona. Osećali smo se ponosni i tada kada ste paradno defilirali uporedo sa našim regionalnim partnerima, jačajući mostove prijateljstva i saradnje za dobrobit vaše domovine i celog regiona.

Vi gradite mir za vaše porodice koje vas podržavaju u ovoj plemenitoj misiji, za sve građane Kosova, za celo Kosovo, za vrednosti i ideale koji su nas držali u životu i ujedinjene onda kada je ugrožena sama naša bit kao narod i sada kada nas vodi u našem putu konsolidacije kao nezavisne i suverene države.

Ovo je neumoran rad i ovo posvećenje prema građanima Kosova koje čini da vi danas uživate njihovo nepokolebljivo poverenje.

Sretan vam vaš dan, koji slavite oblaćeni sa vašom novom uniformom.

Želim da se obratim i vama poštovani članovi porodica pripadnika BSK-a, poštovani roditelji, bračni drugovi, sa jednom posebnom zahvalnošću za vašu stalnu podršku za našu Snagu Bezbednosti, ponos naše zemlje i ujedno da vam čestitam za njihov stalni uspeh.

Osećajte se ponosni za njih…. Svi se tako osećamo.

Poštovani pripadnici BSK-a,

Kao Predsednica Republike Kosovo, kao Vaš Vrhovni Komandant, posebna je čast za mene da vršim  smotru vama poštovanim pripadnicima SBK.

Moja podrška za BSK-a i za vas vojnike, oficire i podoficire će biti stalna i bezrezervna kao ustavna obaveza za vaš rast, vašu transformaciju i vaše jačanje.

Kao nerazdvojen deo naše infrastrukture bezbednosti, zajedno ćemo raditi da narednih meseci i godina naša strateška vizije bude oživotvorena, ubeđeni da smo spremni ne samo da se prihvatimo obaveza i odgovornosti za bezbednost naše zemlje, nego da čuvamo mir uporedo sa savezničkim snagama u međunarodnim misijama, u skladu sa našim potrebama i međunarodnim normama.

Blagoslovljeni bili poštovani vojnici koji služite zemlji i građanima Republike Kosovo!

Hvala Vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.