VD PREDSEDNIKA KOSOVA, DR. JAKUP KRASNIĆI JE DOČEKAO SPECIJALNOG PREDSTAVNIKA EVROPSKE ZAJEDNICE NA KOSOVU G-DINA, PIETER FEITH

VD Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas dočekao Specijalnog Predstavnika Evropsle Zajednice za Kosovo, g-dina Pieter Feith koji je čestitao Predsedniku Krasnići-ju za dobro vodjenje nastale situacije i pružio nepokolebljivu podršku ICO-a.

Tokom sastanka, V.D Predsednika, g-din Krasnici i g-din Feith su razgovarali o okoncanju sadašnjeg saziva Skupštine Kosova i o potencijalnom datumu iducih izbora.

G-din Krasnici se zahvalio g-dinu Feith za njegovu podršku i naglasio da ce da nastavi konsultacije sa predstavnicima politicikih subjekata i sa drugim faktorima, i s Medjunarodne Zajednice, o odredjivanju potencijalnog datuma izbora.

U toku razgovora obe strane su se konsultovale o pitanjima privatizacije PTK-a, obavezama Centralne Izborne Komisije i o mandatu g-dina Krasnici-ja koji ce potrajati do 28 Marta 2010 godine.

V.D Predsednika Kosova Jakup Krasnici i g-din Pieter Feith su se saglasili da nastavljau redovne sastanke izmedju njih tokom celog mandata u toku kojeg ce g-din Krasnici vršiti funkciju prvaka zemlje.