VANREDNI IZBORI U ORAHOVCU 21 NOVEMBRA

Vršioc dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići se danas sastao sa predsednicima parlamentarnih i neparlamentarnih političkih partija, i odlučeno da se izbori u Opštini Orahovac održavaju 21 Novembra 2010 godine.

Nakon ovog sastanka, v.d. Predsednika Republike Kosovo Jakup Krasnići je, na konferenciji za medije, rekao: „Kao što ste danas bili obavešteni malo čas je završen zajednički sastank parlamentarnih i neparlamentarnih političkih partija. Iako je bilo predvidjeno dnevnim redom da se uglavnom razgovara o vanrednim izborima u opštini Orahovac, malo smo razgovarali i o opštim izborima. Vas, a preko vas i javno mnjenje obaveštavam da će se izbori u Opštini Orahovac održati 21 Novembra 2010 godine“.

„Za opšte izbore nismo imali sve potrebne političke subjekte, nastojat ćemo da najdalje prvih dana iduće nedelje odredimo datum opštih izbora, koji će se održati u Februaru, 13 ili, što je više spomenuto, 20 tog meseca. Ovo su mogući datumi za opšte izbore, a verujem da ćete, i o ovome, ubrzo biti obavešteni i vi i javnost“, dodao je on. 

Všioc dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je odgovarao i na postavljena pitanja novinara.
Civilno društvo, odnosno KDI je zatražila da se formira jedna komisija za verifikaciju načina ili ono što se dogodilo juće na sednici, znaći za privatizaciju PTK, o kforumu je reč, da se tačno zna  da li je bilo ili ne kforuma u sali, zatražio je, pitanjem i formiranje jedne komisije.

Odgovarajući na to pitanje g-din Krasnići reče:“Vidite, nema potrebe da se civilno društvo bavi ovim pitanjem jer nije njen posao, nego je posao Skupštine i Predsednika Skupštine. Po Pravilniku Skupštine ja utvrdjujem da li postoji ili ne postoji kforum, ja utvrdjujem dnevni red i predsedavam sednicom.

Prema Pravilniku Skupštine, ja sam imao kforum u sali, medjutim prisutnost, znači još jednom, da se razjasnimo, ja svaku sednicu, ukoliko elektronski gledamo prisutnost, ja imam prisutnost za glasanje, ali ja gledam fizičku prisutnost i ukoliko mi nedostaje fizička prisutnost ja ne mogu da glasam sa onime što mi daje elektronika i s potpunim ubedjenjem kažem da sam fizičku prisutnost imao. Ipak, ja ne želim da pitanje kao što je privatizacija, jedan sveukupni nacionalni interes, da potpišem odluku da je okončano glasanje. Mi ćemo se konsultovati, mi znamo da imamo jedan konsenzus, znači nije prošao zahtev Parlamentarne Grupe Demokratskog Saveza Kosova, ali ipak ja želim da imam i jedan jači konsenzus, da bi odluka bila pravosnažna. Znači nema potrebe da se iko, za sada, pobrine za gradjane Kosova, za bogatstvo Kosova, više nego ljudi koji su izabrani da predstavljaju interes gradjana Kosova.

Mi nećemo potpisati odluku da je Skupština Kosova izglasala Strategiju Vlade Kosova za privatizaciju Pošte, vratit ćemo to pitanje i u Skupštinu, da realno bude jedan bolji konsenzus i drugih partija a ne samo jedne odredjene grupe, ali za javnost navodim da je fizička prisutnost, kada se glasalo postojala. Elektronska prisutnost nije i mi to znamo i imamo naše obaveze prema gradjanima Kosova i za svojinu gradjana Kosova.