Sejdiu: Vreme je da Slovačka prizna Republiku Kosovo

Predsednik Republike Kosovo, dr.Fatmir Sejdiu je danas primio na oproštajni sastanak dosadašnjeg šefa Kancelarije Slovačke, g-dina Miroslav Nad, i novog šefa ove Kancelarije g-dina Henrik Markus.

Na sastanku Predsednik Sejdiu se zahvalio g-dinu Nad za saradnju sa Uredom Predsednika i drugim institucijama zemlje tokom njegovog upravljanja Kancelarijom Slovačke u našoj zemlji.

On je takodje visoko cenio rad g-dina Nad i ljudi iz Slovačke koji su radili u okviru medjunarodnih misija, naročito u okviru KFOR-a.

Predsednik Sejdiu je takodje poželeo dobrodošlicu novom šefu Kancelarije Slovačke, g-dinu Henrik Markus, kojem je nudio svestranu saradnju i podršku tokom njegovog rada.

Govoreći o toku razvoja i zbivanja na Kosovu, Predsednik Sejdiu je naglasio da posle proglašenja nezavisnosti, u našoj zemlji je stvorena jedna nova pozitivna realnost, suprotno od onog što su predskazali protivnici nezavisnosti.

On je okarakterisao kao vrlo važnim momentom jasno mišljenje Medjunarodnog Suda Pravde o nezavisnosti Kosova. Predsednik Sejdiu je dodao da nakon mišljenja MSP je sve pojašnjeno za države koje su oklevale i zahtevao da i Slovačka krene napred i da prizna Republiku Kosovo istovremeno prošireći saradnju sa njom u svim oblastima.

G-din Sejdiu je ocenio da institucije Kosova i Slovačke imaju dosta važnih oblasti saaradnje kao i gradjani obeju naših zemalja.

Predsednik Sejdiu je naglasio da je prednost naše zemlje obezbedjenje što većeg broja priznanja i članstvo u što većem broju medjunarodnih institucija. „Mi nemamo drugu viziju sem članstva u Evropsku Zajednicu i u NATO“, reče on.