Rexhep Boja je imenovan ambasador Kosova u Kraljevini Saudijske Arabije

Predsednica Republike Kosovo, g.đa Atifete Jahjaga je dekretirala imenovanje g.dina Rexhep Boja za rezidentnog ambasadora Republike Kosovo u Kraljevini Saudijske Arabije.

Dekretiranje je izvršeno na osnovu člana 84. tačke 10 i 25 Ustava Republike Kosovo, člana 7. tačke 1, 2, i 6. Zakona Br.03/L-044 o Ministarstvu Inostranih Poslova i Diplomatskoj Službi Republike Kosovo, izmenjen članom 2 Zakona Br.03/L-207 o Izmenama i dopunama Zakona o Ministarstvu Inostranih Poslova i Diplomatskoj Službi Republike Kosovo u cilju jačanja diplomatskih odnosa sa Kraljevinom Saudijske Arabije.