Predsenik Sejdiu se vratio sa posete New York-u

Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu se danas vratio sa posete New York-u gde je tokom sedmice vodio niz sastanaka sa rukovodiocima desetak država, koji su boravili u SAD-e tokom zasedanja Generalne Skupštine Ujedinjenih Naroda.

Nakon povratka, on je danas, na Aerodromu Priština, održao konferenciju za medije, transkript koje prenosimo u celosti:

Ja se vraćam sa vrlo važne posete Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno New York-u, gde sam se, zajedno sa Premijerom i ministror Inostranih Poslova, sastao sa mnogim delegacijama iz raznih zemalja sveta, naročito sa afričkog kontinenta, Latinske Amerike, iz azijatskih zemalja, ali i iz evropskih zemalja.

Verujem da imate poptune informacije o svakom od sastanaka koje smo imali, jer su transparentno pračeni onoliko koliko je to bilo moguće.

Na ovim sastancima, delegacija Kosova je u središte razgovora stavila pitannje urgencije priznanja Republike Kosovo. Naglašavamo da smo predočili dovoljno argumenata i uporedo mogu reči da ima dobrih garancija da će biti pozitivnih kretanja. Ova kretanja mogu biti u vreme koje dolazi, normalno da je pitanje odlučivanja svake suverene zemlje kao i izor momenta kada će to učiniti. Ja ne želim reči koji je, ili koji će, to  momenat biti ali verujem da ste pratili i njihovo raspoloženje za onoliko koliko je to predočeno u sredstvima informiranja.

Tokom ovog perioda imali smo jedan vanredno dobar sastanak i sa zamenikom američkog državnog sekretara, g-dinom Steinberg i sa pomočnikom sekretara madležan za pitanja Jugoistočne Evrope. Tokom razgovora s njim dobili smo jedno ponovno snažo potvrdjivanje podrške Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo. One ostaju posvećene, isto kao i u svim ranijim periodima u podršci svim dobrim procesima za našu budućnost i za važne procese koje mi ciljamo kao zemlja koja produbljuje demokratiju i blagostanje svih njenih gradjana bez obzira na etničko poreklo. Isto tako, razgovarali smo i o aspektu neposrednog angažovanja Sjedinjenih Američkih Država u procesima koji se odnose na eventualne pregovore koji se nadovezuju sa novom rezolucijom Ujedinjenih Naroda.

Vi zante o jednoj konsenzusom usvojenoj rezoluciji o kojoj smo mi istakli naš stav, kojem se uvek pridržavamo, da će biti jedan zajednički pristup i zemalja članica Evropske Zajednice, ali naravno i sa snažnom ulogom i podrškom Sjedinjenih Američkih Država, dakle nezamenjive uloge SAD-e. 

Uz večito naglašavanje da su institucije Kosova spremne razgovarati o svim temama koje su u interesu gradjana naše zemlje, jedne suverene zamlje, dakle i druge zemlje ali uvek na jednakoj osnovi, načela ova koja su dadata jer su deo ranije vodjenih pregovora. Vama su poznati kontakti koje smo imali i u vreme pre usvajanja koosponzorisane rezolucije od Evropske Zajednice i, naravno, Srbije, pošto je bila primorana da odustane od njenog teksta nacrt rezolucije kojim je želela nešto drugo i de fakto Kosovo se ovom rezolucijom priznaje kao nova pozitivna realnost, neposredno i od drugih zemalja koje su se na jedan ili drugi oblik kolebale priznati ili su se protivile priznanju nezavisnosti Kosova.

Ova pitanja su bila deo opšteg fokusiranja. Naravno da sam imao čast takodje da održim jedno predavanje, o toku važnih zbivanja kojih je bilo, kojih ima i kakvu viziju ima Kosovo, na najprestižnijem svetskom Univerzitetu, u Harvard Univerzitetu, koje je moderirano od bivšeg državnog zamenika sekretara Nik Berns-a, koji je angažovan i za profesora univerziteta. S toga se zahvaljujem za datu mogućnost i za dobru debatu koju sam imao sa ljudima, studentima raznih krajeva sveta, koji studiraju na ovom univerzitetu posebne reputacije. Naglašavam da je interesovanje studenata za Kosovo vrlo dubiozno.

Kosovo će služiti kao jedan od posebnih primera učenja u mdjunarodnoj diplomatiji i mdjunarodnim odnosima, gde nastaje evolucija svih istorijskih tokova i zbivanja i kasnijih tokova zbivanja i razvoja do aktualnog dela, dakle refleksije izgradnje ili pozitivnog razvoja naše zemlje. Ovo su pitanja koje sam ja predočio kao deo naše vizije, ali i u delu rada sa delegacijama raznih zemalja.

Na kraju vi znate da  smo imali sastanak i sa Predsednikom Iraka g-dinom Jalal Talabani-jem, koji nas je posebno prijateljski primio zajedno sa Premijerom i inostranim ministom i naravno da u vremenu koje je pred nama očekuje se da bude ispunjeno dobrim vestima kada oni budu doneli odluku.

Pitanje: G-dine Predsedniće, Kako ćete se vi odnositi prema odluci Ustavnog Suda, koji je konstatovao da ste vi činili ozbiljan ustavni prekršaj zadržavajući dva položaja. Podnet ćete ostavku ili kako ćete postupiti?

Predsednik Sejdiu:
Ja sam dobio jednu informaciju, ali nisam dobio odluku/rešenje. I, naravno, moj neposredan odgovor u vezi odluke/rešenja i obrazloženja iste dat ću nakon što budem proučio istu. Znam da na stranici te tvrdnje zdanja ili Ustavnog Suda stoji jedna konstatacija kakvu vi ovde iznosite. Ja kažem, isto tako paralelno, da je jako potrebno za našu javnost da kažem da je taj ustavni normativ, koji postoji u Ustavu Republike Kosovo, poštovan, poštovan imajući u obzir razvoj od ideje njenog sastavljanja i uspostavljanja do svih kasnijih pristupa.

Neobavljanje funkcije ili vršenje funkcije je ustavna kategorija i ja ću vam reči da u istorijatu materije, pošto spadam medju ljudima koji su pažljivo pratili sastavljanje Ustava Republike Kosova i verujem da i sudije Ustavnog Suda su bili onde i znaju  koja je bila ideja, pošto nije identičan primer sa ustavnim normama  drugde. Jer je još na početku predvidjeno, da čovek koji se bira ili lice kje bude ozabrano za Predsednika zemlje treba dati ostavku i sa političke partije i sa političkih funkcija i taj je nromtiv iz izbrisan.  Ovaj sadašnji normativ je sastavljen u precesu saradnje i sa važnim medjunarodnim faktrorima, i sa važnim domaćim faktorima i na savesti je onih ljudi koji su odlučili tako kako su odlučivali.

Ja ne želim ih okriviti. To je pitanje studije s njihove strane, ali želim reči  nešto drugo, da paralelno nije stvorena šansa da ljudi koji su podneli pitanje Predsednika Kosova  budu saslušani. Bila je jedna žurba svoje vrste, ne želim ih optužiti, moguće da je zatrebala urgencija da se ubrza i da se opšti na način kako se i komuniciralo(opštilo). Za mene su uvek bile dobrodošle vesti koje sam dobio od novina i odredjenih sredstava informiranja a nikada preko mojih predstavnika i ja neposredno nemam šta drugo reči. Videćemo, ja sam čovek koji poštuje institucije, poštovaću njihovu odluku, videću put koji će biti najbolji mogući odgovor Predsednika zemlje. Ja sam svestan za posao koji sam obavio, delovao san uvek u interesu zemlje u najvećim i najosetljivim procesima kroz koje smo prošli.

Pitanje: Očete li dati ostavku, pošto ste vi rekli da ćete poštovati odluku Ustavanog Suda?

Predsednik Sejdiu:
Ustavni Sud je dao jedno svoje mišljenje. Ustavni Sud  ne preferira šta treba da uradi Predsednik zemlje.

Pitanje: Kada se očekuje ova odluka?

Predsednik Sejdiu:
Ja ću pričekati odluku/rešenje Suda i tada donosim odluku. Ja nisam dobio rešenje/odluku Suda, a ni moj Ured nije tu odluku/rešenje dobio.