Predsednika Sejdiu je dočekao i Premijera Albanije Sali Berisha

24.07.2010 – Nakon razgovora, Predsednik Sejdiu i Premijer Berisha su održali konferenciju za štampu, transkripciju koje dajemo u nastavku:

Premijer Berisha: Samo što smo završili jedan bratski sastanak sa Predsednikom Kosova, g-dinom Fatmir Sejdiu. Podrazumeva se da je prva tačka diskusije je bila ocena odluke Haškog Suda o legalnoj osnovi, zasnovanoj na Međunarodnom Pravu, nezavisnosti Kosova.

Ja srdačno pozdravljam Predsednika Fatmir Sejdiu za ovo veliko i istorijsko dostignuće Albanaca u hram svetske pravde. Ova odluke jeste od vanredne važnosti i vrednosti, ne samo za Kosovo, nego i za Međunarodno Pravo u celini. Retko kad u istoriji sveta je bilo veće saglasnosti između odluke ili zakona i pravde, kao što je to u ovom slučaju.

Odluka je bila jedno vrednovanje velikih istina Republike Kosova. Ubeđen sam da je odluka jedan uzvišen doprinos za mir i stabilnost na Kosovu i region Balkana. Ova odluka je zasnovana, cenimo sa Predsednikom Sejdiu, od početka do kraja, od alfa i omege, na Kosovu kao sui generis slučaj, kao jedinstven slučaj, kao slučaj bez presedana. Sudije su videli očima i logikom zakona da je realnost na Kosovu potpuno u saglasnosti sa duhom i slovom međunarodnih zakona i rezolucija Organizacije Ujedinjenih Naroda, i Ustavnog Okvira. U ovom kontekstu, ostaje da ova odluka saživi sa velikim zalaganjima za nova priznanja, kako bi Kosova brže što pre steklo zasluženo mesto u Organizaciji Ujedinjenih Naroda. Mi ćemo se zajednički angažovati. Sigurno Vlada Kosovu, njeno rukovodstvo, Predsednik, Vlada će nastojati voditi proces novih priznanja. Albanija će dati najveću moguću podršku u ovom procesu. Sigurno, otvoreni smo da je ova odluka stvorila uslove i snažnu međunarodnu zakonsku osnovu i za nove odnose između Prištine i Beograda, između Tirane i Beograda. Mi se nadamo da će postepeno, nakon objektivnog vrednovanja odluke, biti jednog odgovora i od Beograda o ovim stavovima.

Naravno da se sastanku razgovaralo o svim odnosima između naših zemalja, Albanije i Kosova, i o situaciji u regionu.

Mi ostajemo odlučni i ubeđeni da je uslov mira i stabilnosti jeste poštovanje aktualnih granica u region Balkana. Svaki pokušaj menjanja granica jeste opasno nastojanje za stvaranje nove spirale, koja je potpuno suprotna sa evropskim idealom naroda regiona, koji i aktualno jeste njihov najvažniji životni i nacionalni interes.

Da bi zaključili ovu konferenciju, da bi se zahvalili Predsedniku Sejdiu za ovu posetu i za ovaj susret, pri jednom vrlo istorijskom momentu, ostajemo odlučni za poštovanje postojećih granica u potpunosti. Ne treba biti nikakvog drugačijeg nastojanja. Potpuno je neprihvatljivo da za tri opštine drže tenzije u vremenu kada takve analogne situacije postoje na desetine u Balkanu, Evropi i svugde. Mogu se vršiti neke popravke u zakonskom statusu, u Mitrovici i tri opštine severa, ali uvek čuvajući neprikosnovenost granica. Tri albanske opštine na jugu Srbije, kakve probleme imaju da uspostave evropske standarde. Ovo bi bilo konačno rešenje, jer drugo jeste delići velike Srbije. Toga nema. Ne ide se više u pravcu menjanja granica.

Predsednik Sejdiu:Hvala! Ja se zaista osećam jako obradovan da se sastajemo u jedno vreme i jednom vanredno pozitivnom kontekstu razvoja događaja. Danas sam sa zadovoljstvom došao i da vidim divotu velike investicije albanske države, albanske vlade, završetak jednog puta koji veže ne samo Albaniju i Kosovo, nego koji veže našu viziju, paralelno veže Evropu i ovaj deo sveta. Kažem u pozitivnom kontekstu, jer se oslanja na jeda taban važnih pozitivnih zbivanja u vezi budućnosti i perspektive, naročito Kosova.

Mudro mišljenje Međunarodnog Suda Pravde je bilo najbolji proučen i izrican odgovor, za sve ono što smo mi prevalili i za sve ono o čemu smo mi donosili velike odluke na Kosovu, uvek navodim, kao artikulacije političke volje ljudi Kosova, ali i u koordinaciji s međunarodnom podrškom, gde je posebnu ulogu je imala, ima i imati će Republika Albanija u stalnoj podršci novih zbivanja.

Za nas je važno da će se mišljenje Međunarodnog Suda promatrati iz dvaju bitnih nedeljivih gledišta: sa pravnog gledišta i Međunarodnog Prava, za šta je i traženo davanje mišljenja i to je mišljenje dato. Mišljenje je pravedno, nestranačko, nepobitno i konačno mišljenje, ma koliko, neko od onih koji su sami tražili to mišljenje, pokušava sa iracionalnim pristupom da to osporava. I iluzija da kada bi bila jedna druga situacija davanja mišljenja, kakav bi bio deo prateće propagande. Dato mišljenje jeste odgovor za sve procese kroz koje smo prošli.

Drugo gledište jeste u razvoju i otvaranju jedne nove perspektive Kosova i promatranja i mnogih zemalja za koje rekao bih da s određenih razloga su čekali odluku Suda kako bi se nastavio nadalje tok priznanja ove pozitivne realnosti koje je nastalo na Kosovu. Stoga, mi smo jako zainteresovani da ovo s priznavanjem Kosova bude brzo i istovetno sa saznanjem primetljivih pozitivnih zbivanja koje smo imali. Kažem vam, i uvek ponavljam da najuspešniji prikaz, ili pokušaj klevetanja Kosova, uopšteno, nakon proglašenja nezavisnosti, jeste suprotstavljanje uočljive pozitivne realnosti na Kosov svim zlonamernim protivnicima njene nezavisnosti koji su prorekli da će se desiti neka zlodela. Nije se desilo nijedno zlodelo. Desio se nastavak dobrog. Otvoreni se mešoviti putevi za napredak svih ljudi, bez obzira na etničko poreklo. Ranije je predočen i nastavlja se ostvariti vizija da Kosova pripada svim građanima, da Kosova želi razvijati odlične odnose i sa Republikom Srbijom, kao što imamo odlične odnose sa svim drugim prvim susednim zemljama, ali i sa zemljama regije.