Predsednik Thaçi raspisao izbore za predsednika Opštine Podujevo za 15. mart

Prištuna, 7. februar 2020. godine - Predsednik zemlje Hashim Thaçi objavio je datum vanrednih izbora za predsednika Opštine Podujevo.

Vanredni izbori za predsednika Opštine Podujevo, na osnovu odluke predsednika Thaçija održaće se 15. marta 2020. godine.

Predsednik Thaçi naložio je Centralnoj izbornoj komisiji da preduzme sve postupke neophodne za organizovanje i održavanje izbora za predsednika Opštine Podujevo u skladu sa njegovom odlukom i zakonom na snazi.

Takođe se u odluci predsednika Thaçija kaže da u skladu sa članom 10 Zakona br. 06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni opštinske nepokretne imovine (Službeni list br. 10, 3. april 2019. godine), Skupština Opštine i izvršni organi Opštine Podujevo ne mogu doneti nijednu odluku u vezi sa davanjem na korišćenje ili razmenom opštinske nepokretne imovine  od dana raspisivanja vanrednih izbora za predsednika Opštine Podujevo.