Predsednik stvorio dve radne podgrupe za izborne reforme, predlozi će se sastaviti do decembra

Petak, 11. novembar 2016. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, danas je održao drugi sastanak sa predstavnicima političkih subjekata, sa kojima je ponovo razgovarao o reformi izbornog sistema i o potrebnoj zakonskoj reformi.

On je obavestio da će osnovati dve radne podgrupe, jednu za ustavne amandmane i drugu za zakonsku reformu o opštim i lokalnim izborima, koje će do početka decembra doneti konkretne predloge.
 
Predsednik Thaçi je političkim subjektima rekao da će im predložiti i jedan kod, kojim neće biti dozvoljeno da nijedan kandidat, ni za predsednika, ni za poslanika, ni za skupštinu, neće biti obuhvaćen na izbornim listama ukoliko je protiv njega podignuta optužnica ili ukoliko je pod istragom.
 
„Imajući u vidu prethodne predloge, većina pitanja koja se odražavaju na reformu izbornog sistema tiču se izmene- dopune i Ustava“, rekao je predsednik Thaçi, odnoseći se na način izbora predsednika, broj poslanika, upravljanje izborima i na izborne zone.
 
Kako bismo izvršili izmene u načinu izbora predsednika, odnosno kako bi se odredio izbor predsednika direktno od strane naroda, rekao je da treba izvršiti izmenu člana 86 Ustava. Međutim, prema mišljenju predsednika Thaçi-ja izmena- dopuna ovog člana je povezana i sa izmenama i dopunama još nekih članova Ustava.
 
Ukoliko se odluči da se izvrši izmena broja poslanika, onda će to uticati i na član 64 Ustava, koji obuhvata strukturu Skupštine, rekao je on.
 
A, ukoliko se izborna reforma proširi i na upravljanje izborima, predsednik Thaçi je rekao da treba da se izmeni i član 139 Ustava, i da se odredi način vršenja izbora predsednika članova Centralne izborne Komisije.
 
A pitanje odlučivanja za jednu ili za više izbornih zona ne dotiče Ustav, jer sam član 66 (5) određuje da  izborne uslove, procese i procedure reguliše zakon.
 
Radi pojednostavljenja izbornog procesa, predsednik Thaçi je rekao da rešenje može biti sastavljanje novog zakona o izborima.
 
Prisutni na današnjem sastanku su bili i predstavnici 17 političkih subjekata, predstavnici OEBS-a, Kancelarije EU na Kosovu, kao i predstavnici nekih organizacija civilnog društva.