Predsednik Sejdiu se obraduje skupa sa Predsednikom Topi i Premijerom Berisha za odluku MSP

24.07.2010 – Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu, tokom jedne neformalne posete Republici Albaniji, se sastao sa Predsednikom Albanije, g-dinom Bamir Topi i s Premijerom Sali Berisha, sa kojima je delio radost za odluku Muđunarodnog Suda Pravde.

Predsednik Sejdiu je rekao da je odluka Međunarodnog Suda od 22 Jula za nas kao odluka, ali i kao jedan dan, jeste blagosiljan dan, jer se daje jedna snažna podrška pravdi, ljudskoj slobodi i slobodi Kosova.

„Jedna velika podrška za veliku odluku artikulisane 17 Februara 2008 godine os predstavnika zemlje. S toga mi zaista cenimo da je došlo vreme novih kretanja, jedna nova epoha, u kojoj mi pozivamo da i Republika Srbija da bude partner saradnje, regionalne saradnje, i saradnje Srbije prevashodno radi mira i stabilnosti, ali i drugih kretanja koja se odnose na integracione procese“, naglasio je Predsednik Sejdiu.

Za nas, nastavio je Predsednik Sejdiu, je vrlo važno da je Republika Albanija bila i ostaje snažni oslonac naše slobode, što je bilo jako cenjeno i za sadašnji razvoj i rekao bih da zbivanja koja imamo pred sobom, objektivi koje imamo ispred sebe, snažna kretanja koja su učinjena u ovom pravcu su dobar taban.

Predsednik Sejdiu je visoko cenio do pozitivna kretanja koje je činila Albanija sa članstvom u NATO, i da integracija u NATO i Evropsku Zajednicu su ciljevi kojima se kreče i Kosova.

Predsednik Sejdiu je također rekao da je ubeđen da će paralelno doći momenti ka Kosova ujedno stvara i bonus međunarodnih priznanja da bi se učlanila u Organizaciji Ujedinjenih Naroda.

 Predsednik je tokom ovog sastanka čestitao autoritetima Albanije za autoput Prizren Drač, kojom je proputovao za Albaniju, koja je približila kao nikad ranije Kosovo i Albaniju i dodao da je ostalo da se nastavlja i deo Kosova.
Dok, Predsednik Topi, je tokom ovog susreta, čestitao još jednom Predsednika Sejdiu, za odluku Međunarodnog Suda Pravde u vezi sa nezavisnošću Kosova, deleći s njim radost i ubeđenje da je ova odluka bila jedan drugi važan korak za budućnost države Kosova i njegove integracione aspiracije.

“Imao sam veliko zadovoljstvo da dočekam na jedan sastanak, jednog radnog jutra, što znači jedan neformalan sastanak. Predsednika Kosova, g-dina Sejdiu, sa kojim smo još jednom delili zajedničku radost za poslednju odluku Međunarodnog Suda Pravde, koja je potvrdila legitimnost proglašenja nezavisnosti Kosova kao jedna slobodna, suverena i nezavisna država“, naglasio je Predsednik Topi.

Bez diskusije, nastavio je Predsednik Topi, savetodavno mišljenje Međunarodnog Suda Pravde, jeste jedan uzvišen momenat, koji na osetljiv način povećava verodostojnost nove države Kosova i uvodi nju u novi tok priznanja i jedne institucionalne regionalne saradnje.

Predsednik Topi je pohvalio za jednu vanrednu ulogu zajedno sa političkim liderima Kosova za istovremenu promenu imidža nove države Kosova, koji je uspostavljen na osnovama multietničke i realne osnove ove filozofije.

Mislim da je jedan novi duh regionalne saradnje gde se faktori osećaju slobodniji. Pozivam da i Srbija, politički lideri Srbije, da ceni ovu novu realnosti! Bili su oni koji su dostavili pitanje u Međunarodni Sud. Onu su prvi koji trebaju priznati odluku Suda, jer je to pozicija koju su stvorili. Trebaju priznati odluku tog Suda, koja u jednom slučaju jednog ekstremnog primera profesionalizma, sa jednom analitičkom ocenom, koju verujem da ste je svi pratili, vrlo profesionalno je potvrdilo legitimnost proglašenja nezavisnosti Kosova“, naglasio je Predsednik Topi.

Predsednik Sejdiu i Predsednik Topi su diskutovali i o budućnosti odnosa između dve zemlje, u regionalnom kontekstu, pominjući ranije sastanke i izrazili uverenje za njihovo proširenje.