Predsednik Sejdiu je primio novog Komandanta KFOR-a, Erhard Buhler

“Tokom ovih jedanaest godina, KFOR je uradio veliki posao na Kosovu. Pripadnici KFOR-a su vazda bili primer stručne službe i discipline, s toga oni se uživali svo poštovanje građana i institucija Kosova“, reče Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu, tokom jednog sastanka kojeg je imao sa novim Komandantom KFOR-a General majorom Erhard Buhler.

“Institucije i građani Republike Kosova imaju samo jednu viziju – što brže članstvo u Evropsku Zajednicu, u NATO i drugim međunarodnim mehanizmima, obuhvatajući i OUN“, potvrdio je Predsednik Sejdiu.

Što se tiče pitanja redukcije KFOR-ovih trupa, Predsednik Sejdiu je ponovio da ovaj proces treba da se uradi u skladu sa opštom bezbednosnom situacijom u zemlji, kao i sa izgradnjom bezbednosnih kapaciteta na Kosovu.

I n ovom sastanku Predsednik Sejdiu je zatražio, da se pripadnicima BSK, bilo to i simbolično, omogućava učešće u miroljubivim i humanitarnim misijama NATO-a bilo gde u svetu, jer Kosova je spremna preuzeti njenu odgovornost, kao i svaka druga suverena država, za mir i prosperitet svih naroda

Dok, Komandant KFOR-a, General major Buhler, zahvaljujući se Predsedniku Sejdiu na doček, naglasio da je za njega bila posebna privilegija što će rukovoditi jednu misiju kao što je KFOR.

„KFOR će nastaviti raditi potpuno posvećeni za obezbeđenje jedne mirne i stabilne sredine za sve građane Kosova“, naglasio je Komandant Buhler.