Predsednik: Kosovari su u Kuksu našli toplotu albanskog ognjišta

Kuks, 9. novembar 2017. godine – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, danas je u Palati kulture u Kuksu odlikovao građane Kuksa medaljom „Orden slobode“.

Predsednik Thaçi je rekao da je u Kuksu kako bi izrazio veliku zahvalnost svim građanima Kuksa, koji su srdačno i sa nemerljivom velikodušnošću pružali utočište za oko 500 hiljada njihove braće i sestara sa Kosova, koji su nasilno bili proterani u godinama rata.
„U najkritičnijem periodu za kosovske Albance, novi Kuks, mali Kuks samo po izgledu, postao je veliki, otvoreni, voljeni i duboko velikodušan i plemenit Kuks“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je rekao da su pravična borba Oslobodilačke vojske Kosova i uspesi NATO učinili još više divljom anti albansku politiku Beograda, koji je započeo etničko čišćenje putem ubistava, gonjenja, proterivanja i genocida. 

„Nenaoružani narod, žene, muškarci, starci i deca, na silu su proterani sa njihovih ognjišta u pravcu Makedonije i Albanije. U Kuksu je mesto našlo skoro milion proteranih. Zahvaljujući solidarnosti, ljubavi i čistog osećanja ljubavi prema otadžbini, proterani Kosovari su u vašem Kuksu pronašli toplotu albanskog ognjišta i sa strpljenjem su čekali završetak rata“, dodao je predsednik Thaçi.

Prvi čovek države je rekao da je nakon duge istorije napora za slobodu, Kosovo na kraju stvorilo bitnu političku i vojnu organizaciju, Oslobodilačku vojsku Kosova, najuspešniju gerilu u prošlom veku, kako bi oživeli ideal i san o slobodi.

„Po prvi put Kosovo je postiglo da bude akter u međunarodnoj areni na Konferenciji u Rambujeu. Po prvi put Kosovo je na svojoj strani imalo jake međunarodne prijatelje, svet demokratskih vrednosti. Upravo je to bio politički napredak Kosova, što je postiglo da proizvede međunarodni dokument kojim je demokratski svet angažovao najjači savez na svetu, NATO, kako bi vojno intervenisao nad metama sprske policije i vojske“, rekao je predsednik Thaçi.

Za stanovnike Kuksa uopšteno, predsednik Thaçi je rekao da su deo zajedničke istorije Kosova.

On je rekao da su i oni doživeli ono što su doživeli njihova braća i sestre sa Kosova.

Tokom 1998-1999. godine, Kuks je postao baza OVK. Grad Kuks je doživeo granatiranja srpske vojske. Mnogi građani Kuksa su se pridružili redovima Oslobodilačke vojske Kosova, onako kao što su to učinili i građani Hasa i Tropoje“, rekao je predsednik Thaçi.

Prvi čovek države je rekao da su Kuks i Prizren imali političku, istorijsku i geografsku sudbinu podele nepravednom državnom granicom, tokom čitavog veka. Ali, u toj podeli i izolaciji, prema predsedniku Thaçi-ju, preko Radio Kuksa je nađen način komunikacije između Kosova i Albanije.

„Na Radio Kuksu se emitovala zabranjena kosovska istorija“, istakao je on.

A gradonačelnik Kuksa, Bashkim Shehu, rekao je da je ovo poseban dan za stanovnike Kuksa, zbog visokih vrednosti i osećaja koji su pokazali tokom ratnih godina na Kosovu.

„Thaçi je bio u Kuksu kao ratni lider, kao borac za slobodu, ali danas je došao kao predsednik Kosova, kako bi nam pokazao da Kosovo i Kosovari ne zaboravljaju“, rekao je Shehu.

Tražeći podršku od dve albanske vlade, Shehu je predložio da se stvori „Muzej sećanja“, kako bi se sećali teških dana koje su Kosovari i građani Kuksa preživeli zajedno.

U znak zahvalnosti zbog velikodušnosti Kuksa, predsednik Thaçi je dodelio medalju „Orden slobode“ građanima Kuksa.