Predsednica Jahjaga se sastala predsedavajućom pod komiteta Senata SAD-e za Evropu, senatora Jeanne Shaheen

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, se sastala u Vašington sa predsedavajućom pod komiteta Senata SAD-e za Evropu, senator Jeanne Shaheen.

Predsednica Jahjaga i senatora Shaheen su razgovarale o zbivanjima na Kosovu, procesima kroz koje prolazi zemlja i njenim izazovima i o ulozi koju snage NATO-a igraju za bezbednost na Kosovu i celu regiju. Predsednica Jahjaga je naglasila da SAD-e su igrale veliku ulogu pri oslobođenju Kosova i u svim fazama izgradnje njene državnosti.

Ona reče da Kosovo je nezavisna država sa garantovanim teritorijalnim integritetom  i država ravnopravnih građana bez obzira na etničko poreklo. Predsednica Jahjaga naglasila da Kosovo s uspehom završava fazu nadzora njene nezavisnosti i ocenila da međunarodna vojna prisutnost NATO-a je i nadalje potrebna radi obezbeđenja jedne mirne i bezbedne sredine. Ovo utiče i na stanje u tri opštine na severu Kosova.

Institucije Kosova podržavaju KFOR u uspostavljanju reda i mira u ovom delu zemlje, gde ilegalne i kriminalne strukture, podržane od Republike Srbije, izazivaju dostignuća i institucije zemlje i drže kao taoce stanovništvo lokalnih Srba.

Predsednica Jahjaga je naglasila da se od lokalnog srpskog stanovništva zahteva da se distancira od ilegalnih struktura i da otklone barikade sa puteva kako bi se omogućilo slobodno kretanje građana i robe i da se integriraju u lokalne i centralne institucije Republike Kosovo.

Senator Shaheen je dala podršku celokupnom razvoju Kosova, njenom putu ka evropsko-atlantskih integracija i razvoju demokratskih procesa.