Predsednica Jahjaga primila Nacrt Nacionalne Strategije za Evropsku Integraciju

Predsednica Republike Kosovo, gđa. Atifete Jahjaga dočekala na sastanak Ministarku za Evropsku Integraciju, gđu. Vljora Čitaku i Predsednika Parlamentarne Komisije za Evropsku Integraciju, koji su službeno predali Predsednici Nacrt Prve Nacionalne Strategije za Evropsku Integraciju “Kosovo 2020: Jedan sveobuhvatni pristup“.

Sastavljanje Nacionalne Strategije za Evropsku Integraciju je inicirana u martu 2012 godine na osnivačkom sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, koji je uspostavljen u cilju institucionalne koordinacije od Predsednice Jahjaga.

Na ovom sastanku je preporučeno osnivanje Task Forc-e za Evropsku Integraciju u cilju sastavljanja Nacionalne Strategije, obezbeđenjem potpunog konsensusa sa svim akterima kosovskog društva uključenih u ovom procesu, i koje bi odražavalo zajedničku viziju sa ciljem ove zemlje za članstvo u Evropsku Zajednicu.

Predsednica Jahjaga je čestitala ko-predsedavajućim Task Forc-e za uspešno okončanje procesa zasnovanog na svim institucijama, političkim partijama, civilnom društvu, akademsku i biznis zajednicu, kao i druge relevantne aktere društva

Predsednica Jahjaga reče da će se dokumenat Nacionalne Strategije za Evropsku Integraciju raspravljati i usvajati na narednom sastanku Nacionalnog Veća za Evropsku Integraciju.

Ministarka Čitaku i Predsednik Haziri su predstavili predmetni dokumenat i naglasili da dokumenat obuhvata jednogodišnji rad i konsultaciju više od 1000 kosovskih učesnika i eksperata raznih oblasti, koji su doprineli analizi sadašnjeg stanja, izazovima i identifikaciji ciljeva koje naša zemlja treba da ispuni do 2020 godine radi ubrzanja procesa evropske integracije Republike Kosovo.

Uporedo sa adresiranjem posebnosti Republike Kosovo, strategija takođe uzima u obzir uspešna iskustva ostalih država u procesu evropske integracije.