Predsednica Jahjaga je otvorila konferenciju za ekonomsku saradnju “Globalne mogućnosti” u Čikagu u SAD-u

Predsednica Republike Kosova, gospođa Atifete Jahjaga, danas je otovorila konferenciju za ekonomsku saradnju u Čikagu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Konferencija predstavlja mogućnosti i uslove investiranja na Kosovu.
 
Ujedno, konferencija „Globalne mogućnosti“ će diskutovati o sinergijama saradnje između Kosova, države Ilinois i Izraela.
 
Predsednicu je na ovoj konferenciji pratila i ministarka trgovine i industrije, gospođa Hykmete Bajrami.
 
U govoru održanim povodom toga, predsednica Jahjaga je rekla:

 
Poštovani predsedniče Američko-izraleske ekonomske komore,
Poštovani predstavnici Albansko-američko udruženja intelektualaca, biznismena i aktivista,
Dame i gospodo,
Dragi prijatelji,
 
Imam to zadovoljstvo da ovog jutra ovde budem sa vama i da učestvujem na ovoj konferenciji o globalnim mogućnostima saradnje, sa posebnim fokusom na mogućnostima saradnje na polju poslovanja između Republike Kosova, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
 
Želim da se zahvalim svima onima koji su preko njuhovog rada u organizaciji ovog događaja i putem sastanaka koji će se održati tokom dana, podigli nivo odnosa između naših država i naroda.
 
Sa Izraelom i jevrejskim narodom, mi imamo jaku vezu koja nas ujedinjuje. Ova veza se nalazi u paralelnoj nemerljivoj patnji i u bolnim politikama naših naroda tokom suočavanja sa progonom, ratovima i ubijanjem.
 
Nalazi se u izuzetnoj istoriji spašavanja na hiljade Jevreja tokom Drugog svetskog rata od strane Albanaca na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji.
 
Ovo se nalazi i u podršci koju je kosovski narod pronašao kod jevrejskih aktivista koji su podsticali na završetak represije i kao izbeglice, kojima je pružano sklonište u Izraelu tokom najtežih trenutaka naše istorije. Moj muž i njegova porodicu si bili među tim ljudima.
 
U drugačijem kontekstu i u drugačijim uslovima, u različitim periodima istorije čovečanstva, mi imamo snažne priče o tome kako su se naša društva ujedinila kako bi izgradili naše države. To su priče o preživljavanju i agilnosti. Mi smo odlučni u izgradnji naših demokratija i u tome da postanemo jednaki članovi međunarodne zajednice koja teži prosperitetu.
 
Ova zajednička nit napretka, idenja napred, treba takođe da postane i temelj prijatlejstva i naše obostrane saradnje.
 
I veoma je tačno, da ćemo našu nadu u novi početak, zasnovati u Sjedinjenim Američkim Državama, u ovoj zemlji kojoj toliko toga dugujemo za spasenje Kosova i njegovog naroda, na njihovoj veri u želju za izgradnju jedne demokratske države u miru, tamo gde su represija i diskriminacije, jedno vreme bili zakon. U mogućnosti da sami napišu njihovu istoriju. Da budu gospodari njihovih sudbina.
 
Sjedinjene Američke Države su naš glavni saveznik. Oni su hodali rame uz rame sa nama kako bi nam pomogle da izgradimo jedno društvo sa duhom slobode, demokratije i vladavine zakona. Kosovo danas odiše drugačije, nego što je odisalo pre jedne decenije. Mi smo završili sa vanrednim stanjem ponovne izgradnje i rekonstrukcije zemlje, koja je pre samo 16 godina bila potpuno zapostavljena i uništena.
 
Danas, naši izazovi su slični sa izazovima zemalja u razvoju. Ono što se dogodilo na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti jeste velika tranziciona promena našeg ekonomskog sistema, iz jednog centralizovanog tržišta u jednu ekonomiju koja je rukovođena tržištem i koja naglašava individualne slobode.
 
Našim građanima je po prvi put data mogućnost da sami odlučuju kako sa proizvode, kako da prodaju i kako da koriste sopstvene izvore, poštujući pravo  drugih da postupaju isto. Ekonomska sloboda koju građani Kosova danas uživaju je povećala prihode, smanjila je nivo siromaštva, povećala je zaposlenost i životni standard, više nego ikada ranije na Kosovu.
 
Mi ostajemo odlučni da gajimo vrednosti slobode i demokratije i da dopustimo privatnom sektoru da se razvija, mi smatramo da je ovo stub održavanja naše ekonomije.
 
Mi smo svesni da je privatni sektor proizvod sredine u kojoj deluje. Iz tog razloga smo fokusirani na poboljšanju preduzimačke sredine i vladavine zakona kao glavnih preduslova našeg razvitka.
 
Mi želimo da se osiguramo da su svi relevantni preduslovi za jedan stabilan razvoj ispunjeni, obuhvatajući i pravnu i institucionalnu zaštitu ekonomskog sistema, neometano jačanje konkurencije, fiskalnu odgovornost, kao i stvaranje toliko potrebne infrastrukture, obuhvatajući i ponovnu izgradnju puteva kao načina da se povežemo sa novim tržištima i jačanje energetske sigurnosti.
 
Tokom ovih godina, Kosovo je sastavilo zakone koji su u skladu sa najboljim standardima EU i koji olakšavaju ekonomski razvoj u tržišne ekonomije. Naše zakonodavstvo obezbeđuje nacionalni tretman i pravnu zaštitu stranih investitora, sprečava njihovu diskriminaciju i štiti ih od eksproprijacije. Mi smo prihvatili evro kao lokalnu valutu, s toga naša zemlja se ne suočava sa nekim opasnostima u upravljanju valutom ili kursom razmene. u istoj liniji, evro je ojačao našu makroekonomsku stabilnost i inflacija nastavlja da prati nivo evro zone.
 
Mi smo stvorili vrlo jednostavan poreski sistem koji vrši vrlo mali poreski pritisak nad firmama.
 
Vlada konstantno razmatra fiskalne politike i planira da inkorporira finansijske i ne finansijske podsticaje prema povećanju direktnih stanih investicija.
 
Naše tržište rada je kompetativno, zakon o radu je prijateljski prema firmama i operativni troškovi su niži nego u regionu.
 
Ne uzimajući u obzir koliko su ohrabrujući ovi razvici naše ekonomije, mi ne možemo da ostanemo zadovoljni jer još uvek ima velikih izazova sa kojima treba da se suočimo. Nezaposlenost i siromaštvo su prvi. Dugoročno i stabilno povećanje ekonomskog razvoja će biti mogući samo ukoliko se upotrebe veliki potencijali naše zemlje. Naš cilj jeste da razvijemo takmičarsku ekonomiju koja će služiti svim građanima, kombinujući potencijale ljudskih resursa, prirodne resurse kao i one iz privatnog sektora.
 
Jedan ovakav razvoj ne može se dogoditi dok smo izolovani od regiona, sveta i lanaca međunarodnih vrednosti.
 
Naša ekonomija ne može da postane takmičarska ukoliko nastavi da se suočava sa strukturnim ograničenjima kao što su malo lokalno tržište, nizak izvozni kapacitet, ograničene mogućnosti za inovacije i nedostatak kapitala.
 
Mi treba da privučemo više direktnih stranih investicija koje će doneti potreban kapital i znanje, i koje će povezati tržišta sa našim privatnim sektorom.
 
Naša je vizija da ojačamo saradnju sa svetom, posebno sa našim prijateljima kao što su SAD i Izrael, tako što ćemo razviti naše ekonomije i tako što ćemo osloboditi naše ogromne kapacitete za razvoj i inovaciju.
 
Zato samo sa sobom povela jedan broj preduzetnika i preduzetnika iz sektora informativne tehnologije i komunikacije na Kosovu, jer želimo da posvetimo jedan veliki deo naših angažovanja osnivanju jedne primarne saradnje na polju tehnologije i inovacija.
 
Mi se svi suočavamo da istim globalnim izazovima, koji proizilaze iz veoma brzih tehnoloških promena.
 
Mi živimo u digitalnom svetu, gde su nanotehnologija, veštačka inteligencija i robotika svakodnevni događaji. Naučnici govore o Trećoj tehnološkoj revoluciji. I Kosovo želi da bude deo ove revolucije. Zapravo, Kosovo ima sve preduslove da bude njen deo.
 
Naš glavni izvor jeste naše stanovništvo koje je mlado, dobro obrazovano i govori mnoge jezike, ne samo na Kosovu, već i u čitavom svetu. Gde god da živi naša dijaspora. Dakle, zadovoljstvo mi je da vidi ovde u publici veliki broj učesnika naše dijaspore, koji su se obrazovali ovde u SAD-u, koji su stekli iskustva po celom svetu i koji su spremni da podrže njihovu otadžbinu Kosovo, idejama, kapitalom i znanjem.
 
S naše strane, institucije i vlade naše tri zemlje treba da nastave dijalog oko pronalaženja rešenja za potrebe poslovanja i uspostavljanja puteva jedne uspešne saradnje. Dakle, kada su uslovi stvoreni, ostaje na privatnim inicijativama da preduzmu rukovođenje i da izvrše njihove poslove.
 
Uz ovo mišljenje, dame i gospodo, želim vam inspirativnu i plodnu diskusiju. Nadam se da ćete razviti ideje za saradnju koju ćemo podržati i koja će obogatiti naše zemlje kao i naša razvojna angažovanja.