Završna reč Predsednice Jahjaga na Međunarodni Samit Žene “Partnerstvo za Mir – Jačanje Žene”