VD predsednice Osmani odlikovala Predsedničkom medaljom zasluga 18 zdravstvenih stručnjaka