U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi dekoroi një varg personalitetesh të njohura të Kombit shqiptar