Predsednik: Komisija za istinu i pomirenje će biti nezavisna, nepristrasna i sveobuhvatna