Predsednica Osmani je na Dan predseenika/ce dočekala decu iz različitih zajednica koja su se na nekoliko trenutaka pretvorila u male kuvare