Govor predsednice Osmani pred pripadnicima BSK-a koji su bili deo vežbe „DEFENDER – Europe 21“