Govor Predsednice Jahjaga na početku radova Međunarodnog Samita Žene