Vllahiu: Dogovor deblokira stanje

Arbër Vllahiu, politicki savetnik za medije i odnose sa javnošcu predsednice Republike Kosova , g-de Atifete Jahjaga, u vezi današnjeg postignutog dogovora za sever Kosova, izjavio je za medije:

U nastavku donosimo u potpunosti izjavu portparola Vllahiu:

Postignuti dogovor izmedu Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Srbije , uz  posredovanje  i   usvajanje sa KFOR-om,  dobra je vest za gradane dve  zemlje, opravdan je postupak  koji deblokira stvoreno stanje  u tri opštine  severa Kosova i pogranicne tacke 1 i 31.   Još  jednom isticemo da odluka Vlade Republike Kosova  za sprovodenje  mera   reciprociteta  u robnoj razmeni sa Srbijom  i nerdba predsednika  Vlade Kosova za slanje posebne jedinice Policije Kosova  koko bi se carinama Kosova omogucilo sprovodenje  mere ocarinjejnja i  kontrolu robe koja ulazi  u našu teritoriju, bio je ispravan i koordiran postupak  i kao takav legalan i legitiman  za suverenu državu Kosova.  

Blokiranje puteva i pokušaj  za suprotstavljanje mera Vlade i nepoštovanja zakona i reda, doveo bi u  opasnost humanitarne krize dela teritorije  i uzrokovala

zaoštravanje odnosa medu gradanima  ovog dela Republike  Kosova.  Angažovanje  Evropske zajednice  i Sjedinjenih Americkih Država na to da se  stranke vrate dijalogu  i da pronalaze pogodna  i  korisna rešenja, kao i konkretni  angažman  KFOR-a, u sklopu svog mandata za ocuvanje nepovredljivosti  granica, mira i stabilnosti   u regiji i za sprecavanje meduetnickih  nemira  kao i u sklopu dobijenog mandata od kosovskih institucija, bio je  plodan i omogucio je postizanje dogovora , kojim se osigurava  slobodno kretanje ljudi i  robe na celoj teritoriji Kosova.   c   š dž š dž c   š dž

Ovo je nacelo demokratije i  od toga korist iamju svi gradani bez razlike na njihovu etnicku ili versku pripadnost.  

Predsednica države i   Institucije Republike Kosova se angažiraju da i sa  Srbijom, sva pitanja, kao i sa ostalim državama, rešavaju putem dijaloga i dogovora. 

Agenda u  Briselu, da stranke dijaloguju uz posredovanje EU,  jedina je alternativa do potpune normalizacije  odnosa izmedu Kosova i Srbije kao dve suverene države koje imaju zajednicku buducnost  u evropskim integracijama, put kojeg  ce  uspešno preci  jedino uzajamnom  sardnjom i pomoci i rešavajuci sva pitanja  i pakticne probleme  po modelu  evropskih standarda.