V.D PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOSOVA, DR. JAKUP KRASNIĆI JE PRIMIO NOVOG AMBASADORA MADŽARSKE U REPUBLICI KOSOVA

Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr- Jakup Krasnići je danas primio na sastank novog ambasadora Madžarske u Prištini , g-dina Lorant Balla, koji je ovom prilikom predao Kredencijalna Pisma.

V.D. Predsednika Republike, dr. Jakup Krasnići je visoko vrednovao dobre odnose izmedju naših dveju zemalja, te je naglasio spremnost institucija Republike Kosova  za nastavljanje ove saradnje i njeno proširenje u svim oblastima.

„Danas izmedju naših deju zemalja postoji mogućnost da se više od   političkog dijaloga intenziviraju ekonomski odnosi. Politički dijalog je nekoliko koraka ispred ekonomskih odnosa , koji zaslužuju posebnu pažnju radi intenziviranja u raznim oblastima“, naglasio je V.D. Predsednika Republike, dr. Jakup Krasnići.

G-din Krasnići je tokom sastanka rekao da stalni cilj naroda i institucija Republike Kosova jeste integracija u euroatlantske institucije. U ovom kontekstu on je radosno dočekao činjenicu da će Madžarska preuzeti predsedanje EZ od Januara 2011 godine i izrazo nadu da će Madžarska tretirati prioritetnim pitanje Kosova u evropskome redosledu tokom perioda predsedanja Predsedništvom EZ-e.

 Dok, ambasador Madžarske u Republici Kosova, g-din Lorant Balla, zahvaljujući se V.D Predsednika Republike, dr. Jakup Krasnići, na doček, naglasio je da Madžarska i on kao njen ambasador na Kosovu će se angažovati za produbljenje vrlo dobrih odnosa, koji sada postoje,  izmedju dve zamlje, obuhvatajući ovde i produbljenje odnosa iu oblast privrede.

On je takodje rekoa, da tokom predsedanja Predsedništvom EZ-a, od 1 Januara 2011 godine, Madžarska će nastaviti podržati Kosovo u integracionim procesima.