V.D PREDSEDNIKA, DR. JAKUP KRASNIĆI SE SASTAO SA PREDSTAVNICIMA POLITIČKIH SUBJEKATA KOJI ĆE UČESTVOVATI NA IZBORIMA 12 DECEMBRA

Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, Dr. Jakup Krasnići je danas održao sastanak sa predstavnicima političkih subjekata koji će učestvovati na opšte izbore 12 Decembra.

Na ovom sastanku se raspravljalo o tekstu zajedničke Izjave svih političkih partija koje se takmiće na izborima 12 Decembra 2010 godine. Izjava se odnosi na kodeks ponašanja na ovim izborima.

Nakon ovog sastanka, na konferenciji za štampu, Vršioc Dužnoti Predsednika, dr. Jakup Krasnići, reće „mi smo danas imali jedan sastanak sa političkim partijama koje su registrovane u Centralnu Izbornu Komisiju, kojima smo ponudili tekst deklaracije, koji se odnosi na jedan kodeks ponašanja na izborima 12 Decembra 2010 godine“.

“Mi smo razgovarali o ovome pitanju. Bilo je nekih primedbi. Danas date primedbe ćemo uvrstiti u novi tekst, pa će u ponedeljak, na ceremonijalan način, partije koje se takmiće na izborima 12 Decembra 2010 god., da potpisuju ovu izjavu ponašanja za vanredne ili prevremene ovogodišnje izbore“, dodao je g-din Krasnići.

Upitan od novinara, nakon sastanka, V.D Predsednika, dr. Jakup Krasnići reće da ispravke koje se trebaju izvršiti u tekstu više su jezičke nego sadržajne.

„Druga tačka, poslednja rečenica navodi da partije, te njihovi članovi i kandidati se obavezuju da će podržati univerzalni koncept jedna osoba jedan glas i da će obeshrabriti glasanje na ime nekog drugog.

Ovaj zadnji deo rečeno je da ne glasi obeshrabriti, nego sprećiti glasanje na ime nekog drugog. Četvrta tačka navodi da političke partije, te njihovi članovi i kandidati će javno, uz ponavljane, osuditi svako nasilje ili pretnju bilo kojeg štaba, ovde je rečeno i na glasačko mesto.

Svaki izraz ili postupak koji može izazvati strahovanje ili da podstiće nasilje. Dakle uglavnom su jezičke primedbe i mi smo se saglasili da izvršimo ove izmene i u ponedeljak u 11:00 časova, na ceremonijalan način, će se potpisati ova izjava kodeksa ponašanja za izbore 12 Decembra 2010 godine“, reće g-din Jakup Krasnići.

Da li ste vi, i ostali, sigurni da će se poštovati tokom kampanje ovaj kodeks, bilo je sledeće pitanje. Odgovarajući na nju g-din Krasnići reće: “Mi zahtevamo da se poštuje kodeks ponašanja i mi kao individue ćemo se ponašati u skladu sa kodeksom ponašanja.

Vi znate da se ovo odnosi na  političke subjekte, i na gradjane koji ponekat nemaju baš uredno ponašanje, ali cilj je da zaista tokom cele kampanje, ali posebno i na dan izbora, kako političke partije tako i kandidati i gradjani koji izlaze na izbore, te predstavnici političkih partija koji se nalaze na izbore, da zaista idu tamo da bi izvršili jednu gradjansku dužnost, jedno gradjansko pravo i da glasaju.

Mi apelujemo da gradjani zaista očuvaju mir i da glasaju za politički subjekat ili individue za koje veruju da će u institucije Kosova predstavljati interese gradjana Republike Kosova“.