VD predsednice Osmani učestvovala virtuelno na konferenciji „Budućnost agende za žene, mir, bezbednost i pravdu na Kosovu i šire“

Omsani: Učešće žena u procesu dijaloga je neophodna i pametna odluka

VD predsednice dr Vjosa Omsani učestvovala je na virtuelnoj konferenciji „Budućnost agende za žene, mir, bezbednost i pravdu na Kosovu i šire“.


Ova konferencija se održava povodom 20. godišnjice Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti OUN-a o ženama, miru i bezbednosti i tim povodom je započeta Mreža ženskih medijatora Mediterana (MEWMN) – Ogranak na Kosovu. 


Čestitajući organizatorima i učesnicima na neumornom radu radi unapređenja angažovanja žena i devojaka u procesima mira, sigurnosti i pravde na Kosovu, v.d. predsednice Osmani je istakla da ova konferencija takođe predstavlja dobru mogućnost da „odrazimo i identifikujemo šta možemo da uradimo kako bismo dalje ojačali naše postupke kako bismo ispunili obećanja u okviru Rezolucije 1325“. 


Dalje je v.d. predsednice Osmani istakla: „Žene na Kosovu su istorijski bile i i dalje su stub našeg društva. Međutim, njihova uloga je često marginalizovana, ocena njihovog doprinosa je bila bleda, njihovo angažovanje u procesima današnjih odlučujućih dana za budućnost naše zemlje još uvek je daleko od poželjnih nivoa“. 


Posebno ističući angažovanje žena u dijalogu Kosovo- Srbija, v.d. predsednice je rekla: „Trenutno je učešće žena u dijalogu i dalje na zabrinjavajućim nivoima. A nama treba da bude jasno da je učešće žena u procesu dijaloga ne samo potrebna odluka, nego i pametna odluka, iznad svega to je dokaz posvećenosti poštovanju ciljeva Rezolucije 1325“. 


Na konferenciji koja nastavlja sa radom učestvovali su predstavnici domaćih institucija, ambasada i međunarodnih organizacija.​