VD predsednice Osmani se sastala sa predsednicom CIK-a Valdetom Daka, diskutovale o izborima

VD predsednice Republike Kosovo dr Vjosa Osmani dočekala je danas na sastanku predsednicu Centralne izborne Komisije gđu Valdetu Daka. Na ovom sastanku diskutovalo se o pripremama CIK-a za organizovanje prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo, nakon okolnosti nastalih obaveštenjem o presudi Ustavnog suda.

VD predsednice Osmani je diskutovala sa gđom Daka u vezi sa preliminarnim sastancima koje je održala sa političkim subjektima i obavestila je da će odrediti datum izbora odmah nakon što presuda Ustavnog suda stupi na snagu, nakon što se preda strankama.


VD predsednice je potencirala bitnost brzih postupaka u procesu glasanja građana zemlje koji žive u dijaspori. Prema mišljenju v.d. predsednice Osmani, našim sunarodnicima se što pre mora dati mogućnost da se upišu za glasanje kako bi imali dovoljno vremena da njihovi glasovi pristignu u CIK u skladu sa predviđenim rokom.