VD predsednice Osmani sastala se sa g. Alexom Kuprechtom predsednikom švajcarskog Senata (Saveta država)

VD predsednice Republike Kosovo dr Vjosa Omsani – Sadriu se u nizu zvaničnih sastanaka u Švajcarskoj sastala sa g. Alexom Kuprechtom predsednikom švajcarskog Senata (Saveta država).

„Pored toga što je ponovo potvrđen sjajan odnos između Kosova i Švajcarske, istaknuta je činjenica da je u tom pravcu vidno doprinela i naša izuzetna dijaspora“, rekla je v.d. predsednice Osmani.


Dvoje sagovornika su diskutovali i o bitnosti saradnje sa Švajcarskom u smeru jačanja vladavine zakona kao osnova za konsolidovanje izgradnje države, ali i uspešnog funkcionisanja države.


„Konstatovali smo da ozbiljan rad u tom pravcu, pored toga šta utiče na poboljšanje blagostanja građana Kosova, je i poruka uspeha našim prijateljima i saveznicima“, istakla je v.d. predsednice.


S druge strane g. Kuprecht je potvrdio da će se Švajcarska uvek angažovati za Kosovo.


VD predsednice Osmani i g. Kuprecht su diskutovali i o mogućnosti investicija na različitim poljima, o mogućnostima stvaranja radnih mesta.


„Diskutovali smo o mogućnostima koje postoje u pravcu privlačenja investicija u raznim oblastima privrede, jačanju žena i stvaranju novih radnih mesta. Današnji sastanci su bitni koraci prema postizanju ovih ciljeva“, rekla je v.d. predsednice Osmani.